Amatör Koşucularda Çimde ve Asfaltta Ayak İçi Plantar Basınç Dağılımı Amatör Koşucularda Çimde ve Asfaltta Ayak İçi Plantar Basınç Dağılımı

Amatör Koşucularda Çimde ve Asfaltta Ayak İçi Plantar Basınç Dağılımı

Why Are East African Runners So Dominant? | World's Marathons

Koşu mesafesi, kas-iskelet sistemi tarafından absorbe edilen kronik yük birikimine neden olur ve akut yükleme hafif olsa bile, tekrarlayan karakter bu yük birikiminin yaralanmalara yol açacağı anlamına gelir. Bu nedenle, yükün birikmesi, haftada 64 km'den daha fazla çalışan deneklerde daha da kötüye giden kronik yaralanmalara neden olabilir.  Egzersize bağlı alt bacak yaralanması gelişen kişilerin artmış pronasyon, uzun süreli eversiyon, ayağın medial tarafının altında daha yüksek plantar basınç ve artmış yanal yuvarlanma ile artmış bir tersine dönme hızı ile çalıştıkları gözlenmiştir.  Bu nedenle, plantar basınç dağılımı gibi, biyomekanik koşu düzenindeki değişikliklerin, yaralanmaya yol açabileceğini ve bu değişikliklerin tanımlanmasının, yaralanma önlenmesinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini varsayabiliriz. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmada uyumlu (çimen) ve sert (asfalt) yüzeyler arasında yüklerde önemli farklılıklar olduğu düşünülmüştür.Çalışmaya 44 yetişkin koşucu katılmıştır. Dahil etme kriterleri olarak : Koşucuların doğal çim ve asfaltta koşma tecrübesine sahip olmaları, haftada en az 20 km koşmaları, değerlendirme sırasında asemptomatik olmaları , son 6 ayda kas-iskelet sistemi yaralanmasına sahip olmamaları ve bacak uzunluğu farkı 1 cm’den fazla  olmaması olarak belirlenmiştir.Denekler, 12km/s'de 40m'lik bir mesafeye koşmuşlar. Plantar basınç 100 Hz'de Pedar X sistemi tarafından ölçülmüştür. En yüksek basınç, temas alanı ve temas süresi altı bölgede ölçülmüştür. 

Genel olarak, sonuçlar asfalt ve doğal çimin analiz edilen tüm değişkenlerde önemli ölçüde farklı olduğunu göstermiştir. Asfaltta çalışırken arka ayakta ve ön ayakta daha fazla yük olduğu bulunmuştur. Bireyler çimlerde koşarken arka ve ön ayak alanlarında daha fazla temas süresi ve temas alanı gözlenmiştir. Doğal çime kıyasla asfalt, medial bölgeden ziyade lateral arka ayak üzerinde daha büyük bir yaylanma meydana getirdiği gözlenmiştir.

Koşuda kullanılan yüzey türü uygunluğu nedeniyle arka ayak ve ön ayak üzerinde daha büyük yüklere katkı sağlayabilir.

Bu nedenle, eğitimin hacminin ve eğitimin öncelikle asfalt yüzeylerde gerçekleşmesi gerçeği göz önüne alındığında, kas-iskelet sistemi üzerindeki aşırı yüklenmeleri azaltmak ve daha sert bir yüzeyde meydana gelen kronik yaralanma riskini azaltmak için doğal çim gibi daha uyumlu bir yüzey kullanılabilir. Pratik uygulamalar ayaktaki kuvvetler göz önüne alındığında, asfaltta orta ve uzun mesafeli pistlerde çalışırken karşılaşılan ayak basınçları, bir koşucu yaralanmalara, özellikle de aşırı yaralanmalara neden olabilir. Doğal çimlerde koşmanın asfaltta koşmaktan daha güvenli olması muhtemeldir. Düzgün olmayan doğal çim yüzeyler, özellikle düzenli kullanıldığında akut travma riski oluşturabilir. 

Klinik Çıkarım: Asfaltta orta ve uzun mesafeli pistlerde çalışırken karşılaşılan ayak basınçları, bir koşucu yaralanmalara, özellikle de aşırı yaralanmalara neden olabilir. Kas-iskelet sistemi üzerindeki aşırı yüklenmeleri azaltmak ve daha sert bir yüzeyde meydana gelen kronik yaralanma riskini azaltmak için doğal çim gibi daha uyumlu bir yüzey kullanılabilir.

Hazırlayan: Abdulsamet Celayır 

Referans: Tessutti, V., Trombini-Souza, F., Ribeiro, A. P., Nunes, A. L., & Sacco, I. D. C. N. (2010). In-shoe plantar pressure distribution during running on natural grass and asphalt in recreational runners. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(1), 151-155.

Özet

Bu çalışmanın amacı, doğal bir çim gibi uyumlu bir yüzeyde ve asfalt gibi daha sert bir yüzeyde koşu sırasında plantar yüzey üzerine basıncın nasıl dağıldığını araştırmaktır.

Amatör Koşucularda Çimde ve Asfaltta Ayak İçi Plantar Basınç Dağılımı