Kronik Ağrı Beyinde Gri Maddeyi Nasıl Etkiler? Kronik Ağrı Beyinde Gri Maddeyi Nasıl Etkiler?

Kronik Ağrı Beyinde Gri Maddeyi Nasıl Etkiler?

Kronik ağrı; beyinde gri madde atrofisine yol açmaktadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Kronik ağrı şemsiyesi altında incelenen; fantom ağrısı, kronik bel ağrısı, fibromiyalji, kompleks bölgesel ağrı sendromu, gerilim başağrısı ve migren gibi sorunlarda beyinde gri madde atrofisi gösterilmiştir.

Bu noktada araştırmacılar şu iki soruyu sormuşlardır:

1- Beyinde görülen gri madde atrofisi kronik ağrının nedeni olabilir mi?

2- Kronik ağrı beyinde gri madde atrofisine mi neden olmaktadır?

Bu sorulara cevap bulmak üzere planlanan çalışmada deney grubu olarak kronik kalça ağrılı olgular seçilmiştir. Bunun nedeni Total Kalça Artroplastisi sonrası vakaların %88'inde ağrı sorunun çözülüyor olmasıdır.

Kronik ağrı dolayısı ile gri maddede görülen atrofi, cerrahi sonrası ağrının azalması ile değişiklik gösterirse gri madde atrofisinin kronik ağrı sonucu geliştiği düşünülecektir.

Çalışmaya katılan 32 kişiden; 10'unda cerrahi sonrası ağrıda azalmaya eşlik eden gri madde artışı görülmüştür. MR taramaları cerrahi öncesi ağrılı dönem, postoperatif erken dönem ve cerrahi sonrası ağrısız dönem olmak üzere farklı zamanlarda yapılmıştır.

A: Gri maddede görülen anlamlı azalmayı

B: Cerrahi sonrası ağrıdaki azalmaya eşlik eden gri madde artışını göstermektedir.Sonuç olarak cerrahi öncesi ağrılı dönem ile cerrahi sonrası ağrısız dönem taramaları arasında "gri madde" oranları arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Çalışmanın temel sonucu şudur:

Nosiseptif girdi ve bu girdilerin kortekse taşınması ile oluşan ve kronik ağrı sonucu gelişen kortikal değişiklikler geri döndürülebilir.

Klinik Çıkarım: Ağrının azalmasını sağlayan girişimler ve kişilerin sosyal hayata geri dönüşü beyinde nöroplastik değişikliklere yol açmaktadır.

Referans
Rea Rodriguez-Raecke,Andreas Niemeier,Kristin Ihle,Wolfgang Ruether, and Arne May,Brain Gray Matter Decrease in Chronic Pain Is the Consequence and Not the Cause of Pain,The Journal of Neuroscience, November 4, 2009 • 29(44):13746 –13750

Özet

Bu çalışmada, kronik ağrı hastalarında görülen ve beyinde gri madde atrofisi ile seyreden tablonun analizi yapılmıştır.

Kronik Ağrı Beyinde Gri Maddeyi Nasıl Etkiler?