Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksentrik Eğitimin Etkisi Nasıldır? Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksentrik Eğitimin Etkisi Nasıldır?

Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksentrik Eğitimin Etkisi Nasıldır?

Dirseklerinizi egzersizle kuvvetlendirin: Tenisçi ve golfçü dirseği -  Uplifers

Lateral dirsek tendinopatisi (LDT) sıklıkla lateral epikondil bölgesindeki ağrı sendromu olarak tanımlanır ve inflamatuar olmaktan ziyade overuse sonucu oluşan dejeneratif bir süreçtir.En sık etkilenen yapı ekstansör karpi radialisin orijinidir.Temel şikayetler kişilerin günlük yaşamlarını etkileyebilen ağrı ve fonksiyonlarda azalmadır.Egzersiz LDT tedavisinde fizyoterapi yaklaşımları arasından en sık kullanılandır.Eksentrik egzersizler ile birçok tendinopatide olumlu klinik sonuçlar belirtilmiştir.Son dönemlerde izometrik egzersizin de tendon ağrısıyla başa çıkma ve bu ağrıyı azaltmadaki etkisi ortaya konmuştur.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmada eksentrik eğitim, eksentrik-konsentrik eğitim ve izometrik egzersizle kombinlenen eksentrik-konsentrik eğitimin lateral dirsek tendinopatili hastalarda ağrı ve fonksiyon üzerindeki etkisini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Çalışmaya lateral dirsek tendinopati tanısı konulduktan sonra en az dört hafta geçmiş 34 kişi dahil edilmiştir.
Dahil edilme kriterleri; palpasyonda lateral epikondil bölgesinde ağrı, dirsek tam ekstansiyonu ile karşılaştırıldığında 90° fleksiyon pozisyonunda dirençli supinasyonda ağrının azalması, aşağıdaki dört testten en az ikisinde ağrı oluşması olarak belirlenmiştir:
Tomsen testi (dirençli el bileği ekstansiyonu)
Dirençli orta parmak testi
Mill’s testi (el bileğinin tam pasif fleksiyon testi)
El dinamometre testi

Dışlama kriterleri; omuz, boyun (radikülopati) ve/veya torasik bölge disfonksiyonları, lokal ya da genel artritler, nörolojik defisitler, radial sinir tuzaklanması, kol fonksiyonlarında limitasyonlar, etkilenen dirsekte herhangi bir operasyon öyküsü, son dört hafta içerisinde herhangi bir konservatif tedavi almış olmak olarak belirlenmiştir.

Egzersizler her tedavi seansında tüm gruplara 3 set, 15 tekrar şeklinde yaptırılmıştır.Kontraksiyonlar eksentrik-konsentrik kasılmalar için 30 sn, izometrik kasılma için 45 saniye sürdürülmüştür.VAS‘a göre sekizin üzerindeki ağrı bildiriminde egzersiz bırakılmıştır.
Her tedavi seansında üçü egzersiz öncesi, üçü egzersiz sonrası olmak üzere altı tane statik germe egzersizi (30-45 sn) yapılmıştır. Her tekrar arasında 30 saniye dinlenme verilmiştir.

Tüm egzersiz programları 4 hafta boyunca, haftada 5 kez olacak şekilde planlanmıştır. Değerlendirmeler egzersiz programına başlamadan önce (0. hafta), tedavi bitiminde (4. hafta) ve tedavi sonrası (8. hafta) olmak üzere üç kez yapılmıştır.
24 saat boyunca hissedilen en şiddetli ağrı VAS ile, fonksiyonellik VAS ve ağrısız kavrama kuvveti ile değerlendirilmiştir.
Tedavi başlangıcında benzer olan gruplarda, 4. haftada yapılan değerlendirmelerde her üç grupta da ağrıya ilişkin VAS skorunda yaklaşık 4 birimlik azalma, fonksiyona ilişkin VAS skorunda yaklaşık 3 birimlik gelişme ve ağrısız kavrama kuvvetinde yaklaşık 40 birimlik bir artış meydana gelmiştir.

4. ve 8. haftalardaki değerlendirmeler açısından diğer gruplarla karşılaştırıldığında izometrik egzersizle kombine eksentrik-konsentrik eğitim grubu tüm parametrelerde diğer gruplara göre üstün bulunmuştur.Bu çalışma sonucunda izometrik kontraksiyonla kombine eksentrik-konsentrik eğitimin tedavi bitiminde ve tedavi sonrası takip sürecinde en fazla etkiyi meydana getirdiği belirlenmiştir.

Klinik Çıkarım: Fizyoterapistler için LDT‘de bu tedavi seçenekleri arasındaki ilk tercih izometrik kontraksiyonla kombine eksentrik-konsentrik eğitim olmalıdır. İzometrik egzersizin uygun olmadığı durumlarda eksentrik-konsentrik eğitim veya tek başına eksentrik eğitim de kullanılabilir.

Referans
Stasinopoulos, D., & Stasinopoulos, I. (2017). Comparison of effects of eccentric training, eccentric-concentric training, and eccentric-concentric training combined with isometric contraction in the treatment of lateral elbow tendinopathy. Journal of Hand Therapy, 30(1), 13-19.

Özet

Bu çalışmada eksentrik eğitim, eksentrik-konsentrik eğitim ve izometrik egzersizle kombinlenen eksentrik-konsentrik eğitimin lateral dirsek tendinopatili hastalarda ağrı ve fonksiyon üzerindeki etkisini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksentrik Eğitimin Etkisi Nasıldır?