Ön Çapraz Bağ Rüptürlerinin Tanısında Yeni Bir Klinik Test : ‘’Lever Sign’’ Ön Çapraz Bağ Rüptürlerinin Tanısında Yeni Bir Klinik Test : ‘’Lever Sign’’

Ön Çapraz Bağ Rüptürlerinin Tanısında Yeni Bir Klinik Test : ‘’Lever Sign’’

Ön çapraz bağ (ACL), diz yaralanmasının en sık yaralanan yapısıdır. ACL rüptürü tanısını güçlendirmek için, en sık kullanılan klinik testler; Lachman testi, Ön Çekmece testi ve Pivot Shift testidir. Bu testler genellikle ACL tanısını desteklemekte ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bazı dezavantajları da yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Özellikle, test sırasındaki twist (döndürme) ve fleksiyon hareketleri sırasında oluşan ağrılar nedeniyle testlerin tolerasyonunun düşük olduğundan ve parsiyel rüptürlerin tanısında yetersiz kaldığından bahsedilmiştir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Lelli ve arkadaşlarının 2016 yılında yayınladığı bu çalışmada, ACL rüptürlerinin teşhisi için yeni bir klinik test olan "Lever Sign’’ testini tanımlamış ve bu testin duyarlılık (sensitivity) değerini araştırmışlardır.

Toplam 400 hasta üzerinde yapılan bu araştırmada, hastalar yaralanma (total ya da parsiyel ACL lezyonu) ve MRG bulguları ile geçen zamana (akut ya da kronik faz) dayalı olarak eşit büyüklükte dört gruba ayrılmıştır:

Grup A (tam ACL rüptürü için pozitif MRG ile akut faz)
Grup B (tam ACL rüptürü için pozitif MRG ile kronik faz)
Grup C (kısmi ACL rüptürü için pozitif MRG ile akut faz)
Grup D (kısmi ACL rüptürü için pozitif MRG ile kronik faz)

Klinik değerlendirmeler, Lachman testi, Ön Çekmece testi, Pivot Shift testi ve ‘’Lever Sign’’ testi ile gerçekleştirilmiştir.

‘’Lever Sign’’ testi, sırtüstü yatan hastanın, gastrosoleus kas grubunun en şişkin parçasının altına bir dayanak noktası (genellikle testi uygulayan kişinin yumruğu ile) yerleştirmeyi ve quadriseps femoris kasının distalinden aşağı doğru bir kuvvet uygulamayı içerir. ACL'nin sağlam olup olmadığına bağlı olarak, hastanın topuğu muayene masasından kalkacak veya kalacaktır.


a: negatif sonuç: Hastanın bacağı kuvvete direnç göstererek, kuvvetle zıt yönde (yukarı) doğru kalkar.
b: pozitif sonuç: Hastanın bacağı kuvvete direnç gösteremez ve ACL yırtık olduğu için femur, posteriora kayma gösterir.

Araştırmanın sonucunda tüm testler, ACL'de kronik ve tam rüptürü olan hastalarda %100 duyarlı olarak bulunmuştur. Akut ve parsiyel ACL rüptürü olan hastalarda ise Lachman testi %42, Ön Çekmece testi %29, Pivot Shift testi %11 duyarlı bulunurken, Lever sign testi bu hasta grubunda da %100 duyarlı olarak bulunmuştur. Sonuç olarak Lever Sign testi, ACL'nin hem akut hem de kısmi rüptürlerinin doğru teşhis edilmesinde, yaygın olarak kullanılan diğer testlere kıyasla, daha duyarlı olarak bulunmuştur.

‘’Lelli’s test olarak da bilinen ‘’Lever Sign’’ testi ACL’nin hem akut hem kronik, total ya da parsiyel rüptürlerinin tanılanmasında kullanılan yüksek duyarlılığa sahip etkin bir klinik testtir. Testin, parsiyel rüptürlerde de yüksek duyarlılığa sahip olması, twist ve bükme hareketleri içermediği için ağrısız olması bu testin üstün yanları olarak göze çarpmaktadır.

Referans
Lelli, A., Di Turi, R. P., Spenciner, D. B., & Dòmini, M. (2016). The “Lever Sign”: a new clinical test for the diagnosis of anterior cruciate ligament rupture. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 24(9), 2794-2797.

Özet

Bu çalışmada, ACL rüptürlerinin teşhisi için yeni bir klinik test olan "Lever Sign’’ testi tanımlanmakta ve bu testin duyarlılık (sensitivity) değeri araştırılmaktadır.

Ön Çapraz Bağ Rüptürlerinin Tanısında Yeni Bir Klinik Test : ‘’Lever Sign’’