Manuel Lenf DrenajıManuel Lenf drenajı (MLD), şişmiş lenf düğümlerinin tedavisi için 1936'da Paris'te Vodders (Dr.Emil Vodder ve eşi Estrid) tarafından geliştirilen bir tekniktir.

Lenfatik hastalıklar, özellikle lenfödem, sağlık camiasında ciddi bir problemdir.

MLD, lenfatik sıvının şişmiş uzuvdan dışarı hareketini teşvik etmeye yardımcı olan hafif, cilt germe masajıdır. Geleneksel masajla karıştırılmamalıdır. MLD, lenfatik sıvının akışına yardımcı olmak için özellikle lenf damarlarına odaklanmıştır. Tedavi önce etkilenmemiş alanlarınıza uygulanır ve sıvının etkilenen bölgeden çıkmasını veya bölgeden “tıkanıklığını gidermesini” mümkün kılar. MLD, kalan işlevsel lenf toplayıcıların açılmasına ve protein ve sıvının bunlara taşınmasına yardımcı olur ve ayrıca lenfatiklerden lenf sıvısı akışını hızlandırmaya yardımcı olur.

Diyafragmatik solunum olarak adlandırılan derin nefes alma teknikleri, genellikle derin lenfatik yolları açmaya yardımcı olmak için terapi seansının başında ve sonunda yapılır. Sadece gevşetmekle kalmaz, aynı zamanda sıvının kalbe doğru hareketini artırmaya yardımcı olur.

Manuel Lenf Drenajı

 • Lenf düğümlerini uyarmayı ve aktivitelerini arttırmak için lenfatiklerin ritmik kasılmalarını arttırmayı amaçlamaktadır, böylece durgun lenfatik sıvı yeniden yönlendirilebilir.
 • 4 ana teknikten oluşur: duran daireler, döndürücü teknik, pompalama tekniği ve kepçeleme tekniği.
 • Hem önleyici tedavi olarak hem de postoperatif rehabilitasyon tedavisi olarak etkilidir.
 • Derin ve yüzeysel damarlarda kan akışını artırır.
 • Lenfödem dışında MLD, travma sonrası ve ameliyat sonrası ödem ve palyatif bakım gibi durumlarda yararlı olabilir.

Teknikler

MLD için Vodder, Földi, Leduc veya Casley-Smith yöntemleri dahil olmak üzere çeşitli teknikler vardır.

Diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilmesine rağmen, MLD genellikle kompleks boşaltıcı fizyoterapi (CDT) olarak bilinen tedavi planının bir bileşeni olarak önerilir. Araştırma çalışmaları MLD'nin etkinliğini açıkça kanıtlamamıştır, ancak CDT'nin etkili olduğunu ve CDT'nin genellikle MLD'nı içerdiğini göstermiştir.

Bir lenfödem terapistinin gerçekten yetenekli hale gelmesi için MLD'de yıllarca süren uygulamalı deneyimle birlikte genellikle saatler süren eğitim gerekir.

En uygun teknikler, en uygun sıklık, MLD endikasyonları ve tedavinin faydalarının tümü açıklığa kavuşturulmayı beklemektedir, ancak farklı yöntemlerin birkaç ortak yönü vardır:

 • Genellikle hasta yatar pozisyondayken yapılır.
 • Derin diyafragmatik solunumla başlar ve biter.
 • Etkilenmemiş lenf düğümleri ve vücudun bölgesi önce tedavi edilir.
 • Etkilenen alanları boşaltmak için proksimalden distale hareket eder.
 • Yavaş ve ritmik hareketlerle yapılır.
 • Nazik baskı kullanır.

Her biri vücudu farklı şekillerde etkileyen dört ana lenfödem aşaması vardır ve ciddiyetine göre kategorize edilebilir. Tedavilerin süresi, hastanın sahip olduğu lenfödem aşamasına bağlı olarak değişir; örneğin yoğun tedavi 2-4 hafta sürebilir ve daha az yoğun tedaviler aylarca veya yıllarca sürebilir.Farklı Yaklaşımlar

Vodder: Tedavi edilen bölgeye bağlı olarak vücutta farklı el hareketleri kullanılır. Ayrıca tedavisine fibröz tedavisini de ekler.

  Foldi: Vodder tekniğine dayanan bu yöntem, itme ve bırakmaya vurgu yapar. 'Çevreleyen vuruşlar' yoluyla ödemin yönetimine yardımcı olur.

  Casley-Smith: Bu yöntem, elin yanında küçük ve nazik efloraj hareketlerinin kullanılmasını içerir.

  Leduc: Lenflerin ilk lenfatiklerde ve daha sonra daha büyük lenfatiklerde nasıl emildiğini yeniden belirleyen özel 'çağırma' ve 'yeniden emilim' hareketlerinin kullanımını içerir.

  Endikasyonlar

   Birincil veya ikincil lenfödem

   Lipödem

   Flebo-lenfostatik ödem

   Ameliyat sonrası ödem

   Travma sonrası ödem

   Kronik venöz yetmezlik

   Palyatif bakım: Diğer fiziksel tedaviler artık uygun olmadığında rahatlık ve ağrı giderme sağlanması için

   Bu teknik, stresli hastalar için tedavilerde tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

   Ciddi beyin hastalıklarında kafa içi basıncını düşürmede etkili olabilir.

   Genel Kondraendikasyonlar

   Mutlak Kontrendikasyonlar

   Dekompanse kalp yetmezliği

   Tedavi edilmemiş Konjestif kalp yetmezliği (KKY - kalp ödemi)

   Patojenik mikropların (bakteriler, mantarlar, virüsler) neden olduğu akut iltihaplanma. Mikroplar, manuel lenf drenajı ile yayılabilir ve bunun sonucunda kan zehirlenmesi (sepsis) ortaya çıkabilir.

   Akut böbrek yetmezliği

   Akut derin ven trombozu (DVT)


   Yukarıda belirtilen durumlar manuel lenf drenajı ile tedavi edilmemelidir.

   Göreceli Kontraendikasyonlar

    Aktif kanserin neden olduğu kötü huylu lenfödem

    Böbrek yetmezliği


    Prensipler

    Cilt, yağ kullanılmadan interstisyel basınçtaki değişiklikleri desteklemek için el hareketleri kullanılarak belirli yönlerde gerilir.

     Cildin normal konumuna dönmesine izin veren bir dinlenme aşaması içeren yavaş tekrarlayan hareketler kullanılır.

     Basınç, lenfatik drenajı desteklemek amacıyla alttaki dokuya göre değişir.

     Fibroz alanları, kompresyon tedavisi ile birlikte daha derin ve daha sıkı hareketler kullanılarak tedavi edilir.

     Lenfatik drenaj, genellikle boyun çevresinde başlayan tedavilerle merkezi ve proksimal olarak başlar.

     Önce fonksiyonel ve sağlıklı lenf düğümleri tedavi edilir, ardından proksimal ve kontralateral alanlar ve ardından ipsilateral ve lenfomatoz alanlar uygulanır.

     Şişmiş uzuv tedavi edilmeden önce erken evrelerde ön ve arka gövdenin tedavisine vurgu yapılır.

     Kullanılan nefes teknikleri, derin abdominal lenf düğümlerinin drenajını destekleyen terapistin elleri tarafından yapılan basınçla birleştirilir.

     Ekstremite mobilizasyonu ve gevşetme teknikleri genellikle lenfatik drenaj ile birleştirilir.


     Fizyoterapi

     MLD genellikle kompleks boşaltıcı fizyoterapinin (CDT) bir parçası olarak verilir.

     CDT, lenfödem semptomlarını azalttığı ve hastaların işlevselliğini, hareketliliğini ve yaşam kalitesini iyileştirdiği için lenfödem için en etkili tedavidir.

     CDT, dört yöntemin (manuel lenfatik drenaj, lenfödem rehabilitasyon egzersizleri, kompresyon tedavisi, cilt bakımı) kombinasyonudur. Lenfödem hacminde% 45-70 oranında azalma sağlayabilir.

     CDT'nin bileşenleri şunları içerir:
     MLD
     Cilt bakımı
     Terapistlerinin talimatlarını izleyerek kendi kendine masaj
     Lenfatik sıvının etkilenen uzuvdan dışarı akışını teşvik etmek için tasarlanmış özel hafif egzersizler
     Kol veya bacağı sıkıştırmak ve uzuvdan lenfatik akışı teşvik etmek için tasarlanmış uzun kollu giysiler veya çoraplar gibi kompresyon giysileri giyilmesi     Hazırlayan: Fzt. Burcu Zehra Sivri

     Referanslar
     Dr Vodder School International. Manual Lymph Drainage History (MLD). Available from: https://vodderschool.com/manual_lymph_drainage_history (Accessed 3 September 2020)
     Michael Földi, Roman Strößenreuther. (2003). Basic Principles of Manual Lymph Drainage. In R. S. Michael Földi, FOUNDATIONS OF MANUAL LYMPH DRAINAGE, 3rd ed (pp. 48-49). St. Louis Missouri: Elsevier Mosby
     Moffatt C, Doherty D, Morgan P. Lymphoedema framework. Best Practice for Management of Lymphoedema. International Consensus. London: MEP Limited;2006.58

     Özet

     Manuel Lenf drenajı (MLD), şişmiş lenf düğümlerinin tedavisi için 1936'da geliştirilen bir tekniktir.Bu çalışmanın amacı manuel lenf drenajı hakkında detaylı bilgi vermektir.

     Manuel Lenf Drenajı