Kronik Ağrı İçin Manuel Fizik Tedavi Seçeneği Nasıl Olmalıdır?

Manuel Terapi | FİZİREM AYDIN

Kronik ağrı yaşayan bireyler için birinci basamak tedavi seçeneği olarak farmakolojik olmayan yaklaşımlar önerilir. Manuel fizyoterapistler olarak, hastalarımıza çeşitli farmakolojik olmayan tedavi seçenekleri sunan kronik ağrı sorununu karşılamak için iyi konumlandırılmıştır.

Manuel fizyoterapistler, kronik ağrı ve diğer kas-iskelet bozukluklarına sahip hastaları etkili bir şekilde tedavi edebilir; ancak çalışma alanı kavşak noktasındadır. Manuel terapiye geleneksel yaklaşım, doğru teknik seçimin ve hassas uygulamanın başarılı bir sonucun başlıca uygulayıcının olduğunu varsayar. Bu görüşe göre, elde edilen sonuçlar doğrudan uygulanan müdahale ile ilişkilendirilir.

Manuel fizyoterapistler, manuel fizik tedavi deneyiminin karmaşıklığını kabul eden ve etkileşimlerimize özgü bağlamsal öğelerin sağlamlığını kabul ettiğimiz güncellenmiş bir paradigmayı kabul edersek, kronik ağrı olan bireyler için ideal uygulayıcılar olarak kabul edilmektedir.Ağrı, dinamik duyu, bilişsel ve duygusal süreçlerle düzenlenen ve hastanın beklentileri, ruh hali, arzuları ve geçmiş deneyimlerinden büyük ölçüde etkilenen bir deneyimdir. Ağrı algısını periferik bir bozulma ile sınırlamak güncelliğini yitirmiş ve manuel terapiye yaklaşım daha karmaşık olsa da, kronik ağrı sonuçlarını etkileyen sayısız etkileşim faktörünü açıklar (Şekil 1).

Kapsamlı bir yaklaşım, hem kişisel hem de duruma özgü hasta özelliklerini değil aynı zamanda hastanın ve terapistin kültürel önyargılarını, inançlarını ve deneyimlerini de içeren hasta ve terapist faktörlerin etkisini kabul eder. Buna ek olarak, bu görüş doğrudan ya da dolaylı olarak (yani modifiye edilmiş beklentiler ya da ruh hali) direkt olarak (yani müdahale seçimi) önemli sonuç katkıları sağlayabilecek olan hasta ve manuel fizyoterapist arasındaki etkileşimi onaylamaktadır. Son olarak, bu yaklaşım, psikososyal stratejiler ve ağrının etkisini azaltmaya yönelik manuel terapinin etkinliğini arttıran ve / veya olumlu davranışsal değişimi teşvik edip koruyacak egzersiz gibi hedefe yönelik ek müdahalelerin entegrasyonu onaylamaktadır.

Şekil 1.Hasta, terapist ve müdahale faktörleri arasındaki etkileşimler manuel fizik tedavi etkinliği için kapsamlı bir yaklaşımdır. Faktör örnekleri arasında tercihler, beklentiler, sonuç değerlendirmesi ve ortak karar verme (OKV) bulunmaktadır.


Manuel ve Manipülatif Terapi Dergisinin özel sayısında kronik ağrı ile ilgili katkı veren bazı yazarların genel bakış açısı şu şekilde:
  • Kronik kas-iskelet sistemi ağrısı olan hastalar genellikle prognozlarını kötüleştirdiği ve müdahalelerin etkinliğini kısıtladığı bilinen psikososyal yakınmalar bildirir. Manuel terapistler, olumsuz psikososyal faktörlerin etkisini en aza indirgemek ve olumlu düşünme ve bakış açısını artırmak için klinik stratejilere ihtiyaç duymaktadırlar.
  • Manuel terapi sıklıkla kapsamlı bir tedavi paketinin bir bileşenidir ve klinik yanıtı etkilemek için birden fazla müdahale etkileşime girebilir.
  • Plasebo, beklentilerle ilgili güçlü bir analjezik etki ile ilişkilidir. Plasebo kullanımı klinik uygulamada yaygın olarak görülmektedir; bununla birlikte, böyle bir uygulama, uygulayıcı tarafından hastanın gerekli aldatılmasına bağlı olarak etik açıdan şüpheli bir konudur. 
  • Hasta eğitimi manuel fizyoterapi etkileşiminin önemli bir bileşenidir ve eğitimin niteliği ve içeriği, özellikle ağrı ile ilgili olarak tedavi etkinliğini büyük ölçüde etkileyebilir.

Ağrı sinirbilimi eğitimi gittikçe daha popüler hale geldi ve daha çok araştırma ağrı sinirbilimi yaklaşımının klinik yararlarını gösteriyor. Adriaan Louw ve arkadaşları, ağrı sinirbilimi eğitim çerçevesine genel bir bakış sunar ve manuel fizik tedavi etkilerini arttırmak için bunun nasıl entegre olabileceğini tartışıyorlar.

Sonuç olarak;
Manuel fizyoterapistler, manuel terapi ile ilişkili tedavi etkilerini anlatan faktörlerin karmaşık etkileşimlerinin yanısıra kronik ağrının çok boyutlu doğasını tanımalıdır. Belki de opioidlerden daha güvenli bir yol olsa da manuel fizik tedaviye güncel olmayan bir yaklaşımın sürdürülmesinin, sonucun suboptimale neden olacağına inanılıyor.

Referans
Rogelio A. Coronado & Joel E. Bialosky (2017) Manual physical therapy for chronic pain: the complex whole is greater than the sum of its parts, Journal of Manual & Manipulative Therapy, 25:3, 115-117

Özet

Bu çalışma, kronik kas-iskelet ağrısının anlaşılmasını ilerletmek ve hem ek müdahaleleri hem de klinik etkinliğin arttırılması potansiyeli olan manuel fizik tedavi ile ilgili unsurları tanımlamaktadır.

Kronik Ağrı İçin Manuel Fizik Tedavi Seçeneği Nasıl Olmalıdır?