Medial Tibial Stres Sendromu Medial Tibial Stres Sendromu

Medial Tibial Stres Sendromu


Medial tibial stres sendromu posteriomedial tibianın 2/3 distal kısmında aşırı kullanıma bağlı oluşan ağrı ve inflamasyondur. Shin splints herhangi bir sebepten kaynaklanan egzersize bağlı bacak ağrılarının tanımlanmasında kullanılır. Bu ifadeler ve posterior tibial stres sendorumu aynı durumu ifade eden farklı terimlerdir. Genelde sporcularda özellikle koşucularda görülür. Askeri popülasyonda görülme oranı %4tür. Tüm spor yaralanmalarının 

%10-15 ‘i,egzersize bağlı tibia ağrılarının %60ından sorumludur.

Patofizyolojisi tam olarak belli değildir. Tibialis posterior ,soleus kaslarının aşırı kullanımı sonucu meydana gelen perisost inflamasyonu ile karakterizedir. Başlangıçta istirahat ile azalan ,  egzersizin başında artan yaptıkça hafifleyen ama egzersizin sonlarına doğru artan künt vasıflı ağrılardır. Tibianın posteromedial kısmında ağrı ve hassasiyet mevcuttur. Sintigrafide posteromedial kortesks boyunca lineer periosteal aktivite artışı görülür.

Risk Faktörleri

 • Kadınlarda atlet üçlemesi (Amenore,yeme bozukluğu,osteoporoz)
 • Biyomekaniksel olarak subtalar eklemin aşırı hiperpronasyonu ve bu hareketi kontrol eden tibialis anterior ve posterior kaslarında aşırı yüklenme ve gerilmeler
 • Ayakta artmış varus
 • Ekstremite uzunluk farklılıkları
 • Kas dengesizliği ve yetersiz esneklikleri(QF ve Hamstring)
 • Muskulotendinöz yırtıklar veya artmış kompartman basıncı 
 • Engebeli yüzeyler
 • Aşınmış ayakkabı 
 • Yetersiz kalsiyum alımı ve düşük kemik mineral yoğunlığu 
 • Subtalar eklemin aşırı hiperpronasyonu medial ve anterior görünümDeğerlendirme sırasında Kas-iskelet sistemi anormallikleri(somatik disfonksiyonlar)  TART anımsatıcı kelimesi ile hatırlanabilir. 

 • TENDERSS(hassasiyet),
 • ASYMMETRY(asimetri),
 • RESTRİCTED MOTİON(kısıtlayıcı hareket),
 • TİSSUE TEXTURE ABNORMALİTY(doku anormallikleri)


Bu prensiple kas gelişimi, kinetik zincir, omurga pelvis alt ekstremite kemikleri de değerlendirilebilir.

Shin splints stres kırıklarıyla karıştırılabilir. Shin splintse stres kırıkları eşlik edebilir. Ayırıcı tanıyı kemik sintigrafisinde görebiliriz. Shin splints kemik sintigrafisinde : Tibianın anterolateral kenarı boyunca diffüz,fokal olmayan periostal tutulum şeklinde kemik şaftının 2/3 proksimali boyunca uzanırken , stres kırığında tibianın medial korteksinde lokalize olan fokal odak tarzonda tek veya multipl fuziform bir aktivite artışı söz konusudur. 3 fazlı lokal dinamik kemik sintigrafisinde ise shin splints varsa 3.fazda tutulum görülmesi tipik iken stres kırığında her fazda tutulum görülmesi tipiktir.

Tedavi


MTSS için tedavi hedeflerinin özeti

Akut faz – Buz(Genel prensipler)  ve analjezik ilaçlar.

Subakut aşamada egzersiz rutinlerini gözden geçirmeliyiz.

 • Eksantrik kalf germe ve güçlendirme egzersizleri
 • Core kaslarını güçlendirme stabilizasyonu sağlama


Ayakkabı değerlendirilmeli ve uygun ayakkabı seçilmeli

Gerekirse ortez kullanılmalı

Kadınlarda daha çok olmakla birlikte hormon testleri ve düzenlemelerine önem verilmeli

Manuel terapi uygulanabilir.  

Hazırlayan: Berna Kılıç

Referans
Galbraith, R. M., & Lavallee, M. E. (2009). Medial tibial stress syndrome: conservative treatment options. Current reviews in musculoskeletal medicine, 2(3), 127-133.
Nacır, B., Öner, A. Y., & Poçan, S. (2009). Bilateral Shin Splints. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 1(2), 131-136.

Daha fazla oku: Bacak Ağrısında Nörodinamik Tedavi Etkili Midir?

Özet

Bu blogda medial tibial stres sendromuna dair özet bilgiler yer almaktadır.

Medial Tibial Stres Sendromu