Bazı Fizyoterapi Yaklaşımlarının Menstrüel Ağrıya Etkisi Nasıldır? Bazı Fizyoterapi Yaklaşımlarının Menstrüel Ağrıya Etkisi Nasıldır?

Bazı Fizyoterapi Yaklaşımlarının Menstrüel Ağrıya Etkisi Nasıldır?

Endometriozis ile Menstrüel Ağrı – Prof. Dr. Taner Usta

Primary dismenore alt abdomen bölgesinde, menstrüasyon evresinde veya hemen öncesinde görülen kramp şeklindeki ağrıdır. Mide bulantısı, kusma, halsizlik, ishal, sırt veya baş ağrısı ağrıya eşlik edebilir. Oluşum mekanizması; endometriumdan prostoglandinin aşırı salınmasıyla uterustaki kontraksiyonların artması ve bunun da hipoksi ve iskemiye sebep olması yüzünden ağrı açığa çıktığı düşünülmektedir. Farmakolojik tedavi yaklaşımı non-steroid antiinflamatuar ilaçlarla (NSAID) ağrıyı azaltmaya ve uterin kasları rahatlatmaya yöneliktir

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Bir derlemede TENS, hot pack, akupunktur/akubası, spinal manipülasyon ve yoga tedavileri incelenmiştir.

Sonuçlar:

  • Akupunktur yapılan grup ile hiçbir tedavi yapılmayan grup arasında; akupunktur grubunda ağrıda anlamlı bir azalma görülmüştür.
  • Akupunktur yapılan grup ile plasebo akupunktur yapılan grup arasında; ağrıda anlamlı bir azalma görülmemiştir.
  • Akubası yapılan grup ile hiçbir tedavi yapılmayan grup arasında; akubası grubunda ağrıda anlamlı bir azalma görülmüştür.
  • Akubası yapılan grup ile plasebo akubası yapılan grup arasında; ağrıda anlamlı bir fark görülmemiştir.
  • Manipülasyon yapılan grup ile plasebo manipülasyon yapılan grup arasında; anlamlı bir fark görülmemiştir.
  • Hotpack kullanılan grup ile plasebo hotpack kullanılan grup arasında; sıcaklığın ağrıda anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür.
  • Tens uygulanan grup ile plasebo hapı kullanan grup arasında; TENS’in anlamlı bir yararı görülmüştür.
  • Yoga yapan grup ile hiçbir tedavi yapılmayan grup arasında; yoganın anlamlı bir yararı görülmüştür.


11 çalışmanın incelendiği bu derlemede, akupunktur ve akubasının faydası olduğu görülse de bunun plasebo etkisi yüzünden olduğu düşünülmektedir. Sıcak, TENS ve yoganın oldukça faydalı olduğu fakat spinal manipülasyonun etkisinin olmadığı görülmüştür.

Hazırlayan: Fzt. Burçin Özyürek

Referans
Kannan P. ve Clayton LS. Some Physiotherapy Treatments May Relieve Menstrual Pain In Women With Primary Dysmenorrhea: Systematic Review. (2014). Journal of Physiotherapy. 60; 13-21.

Özet

Bu çalışmada bazı fizyoterapi yöntemlerinin birincil dismenore için ağrıyı azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada etkisi olup olmadığı araştırılmaktadır.

Bazı Fizyoterapi Yaklaşımlarının Menstrüel Ağrıya Etkisi Nasıldır?