Kronik Migren Tedavisinde Manuel Terapi Etkili mi? Kronik Migren Tedavisinde Manuel Terapi Etkili mi?

Kronik Migren Tedavisinde Manuel Terapi Etkili mi?Kronik migren, dünya genelindeki toplam nüfusun% 1 ila% 2.2'sini etkileyen, kadınlarda erkeklerden daha fazla etkilenen büyük ölçüde refrakter bir durumdur. Hem birey hem de toplum için yüksek sağlık ve sosyoekonomik maliyetleri de vardır. 

Bilimsel çalışmalar ne diyor?
Bir hastanede üçüncü basamak baş ağrısı kliniğinde pragmatik, randomize kontrollü bir çalışma planlanmıştır. Katılımcılar iki gruptan birine randomize edilmiştir: standart tedavi veya standart tedavi artı manuel terapi. Birincil sonuç ölçütü, Baş Ağrısı Etki Testi puanındaki bir değişiklik olacaktır. Baş ağrısı sıklığındaki değişiklikler, migrene özgü yaşam kalitesi ve ilgili ilaç tüketimindeki azalmalar dahil olmak üzere, 12 haftalık çalışma süresi boyunca ikincil sonuçlar da ölçülecektir. Manuel terapi grubu, her biri 30 dakika süren beş tedavi seansına sahip olacaktır.

Kronik migren yönetiminde manuel terapi kullanılmasının temeli nedir?
Kronik migren yönetiminde bu manuel terapi çalışmasıyla ilgili iki teori bulunmaktadır. Birincisi, migren kısmen, genetik olarak önceden ayarlanmış kişilerde, üst servikal omurganın (C1, C2 ve C3) sinirlerini ve ilişkili eklemleri ve kasları içeren nosiseptif girdiye anormal bir yanıt olmasıdır. Bu, trigeminal yolda abartılı duyarlılığa ve ardından yüz, boyun ve baş ağrısına yol açar.

Diğer teori, insanların gerçek ya da algılanan stresli olaylara fizyolojik ve davranışsal değişikliklerle yanıt verdiği allostatik modeli içerir. Genel olarak bu değişiklikler normal fizyolojik stabiliteyi (allostaz) korur. Bununla birlikte, stresörler (devam eden ağrı veya nosiseptif girdiler dahil) çok büyük veya sık hale gelirse, allostatik yüklemenin bir sonucu olarak normal yanıt işlevsiz hale gelebilir ve bu da beyin yapısını ve işlevini değiştirir. Benzer şekilde, tekrarlayan migrenlerin, beyin yapısında işlevsiz bir allostatik tepkiye yol açabilecek değişikliklerin itici gücü olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, birçok migren hastası günlük yaşamın (fiziksel ve duygusal) stresli aktivitelerinin migrenlerini şiddetlendirdiğini bildirmektedir.

Literatür bu konuyu daha önce inceledi mi?
İki yüksek kaliteli RKÇ, migreni olanlarda MT'nin etkinliğini araştırmıştır, bunlardan sadece biri KM tanısı olanlarda spesifik olarak bildirilmiştir. Bu, osteopati (MT) ve medikal terapi, sahte ve tıbbi terapi ve tek başına medikal tedavi kullanan 105 katılımcıyla 3 kollu bir RCT idi.  

Hazırlayan: Fzt. Sefer Ali İnanıcı

Referans
Odell J, Clark C, Hunnisett A, Ahmed OH, Branney J. Manual therapy for chronic migraine: a pragmatic randomised controlled trial study protocol. Chiropr Man Therap. 2019 Mar 27;27:11. doi: 10.1186/s12998-019-0232-4. PMID: 30962877; PMCID: PMC6436233.

Daha fazla oku: Migren İçin Profilaktik Bir Tedavi Olarak Manuel Terapi

Özet

Bu çalışmada migren tedavisinde manuel terapinin yeri incelenmiştir.

Kronik Migren Tedavisinde Manuel Terapi Etkili mi?