Aerobik Egzersizin Migren Süresi Gün Sayısı ve Ağrı Yoğunluğu Üzerine Etkisi Aerobik Egzersizin Migren Süresi Gün Sayısı ve Ağrı Yoğunluğu Üzerine Etkisi

Aerobik Egzersizin Migren Süresi Gün Sayısı ve Ağrı Yoğunluğu Üzerine Etkisi

Dünya çapında migren, en fazla rastlanılan ikinci baş ağrısıdır. Ek olarak, 15-49 yaş grubunda, migrenin çalışan nüfus üzerindeki etkisini büyüterek, bu yaş grubundaki kişilerin baş ağrısı yaşamalarının en büyük sebebidir.Ayda 8 günden fazla baş ağrısı varsa, akut tedaviye rağmen ağrı geçmiyorsa, akut ilaç verilmesine rağmen etkili olmayıp kişide halen ayda 3 günden fazla baş ağrısı mevcutsa profilaktik tedavi önerilmektedir. Bununla birlikte, bu profilaktik ilaçlar, hastalar tarafından farmakolojik olmayan alternatifler talep edebilecekleri için tolere edilmeyebilir. Migrende, özyönetim stratejileri, manuel terapi ve aerobik egzersiz gibi ilaçla ilişkili olmayan diğer profilaktik tedaviler de kullanılmaktadır. Aerobik egzersizin süresi ortalama 30 dakika civarıdır.

Migrende aerobik egzersiz kullanmanın gerekçesi ise aerobik egzersizin ağrı işleme modülasyonunda önemli bir rol oynayabileceği gerçeğine dayanmaktadır. Ayrıca, hem kısa süreli hem de uzun süreli  aerobik egzersizin analjezik etkileri hem merkezi hem de çevresel düzeyde gözlenmiştir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
"Aerobik egzersizin migren hastalarının üzerindeki etkisi nedir?" araştırma sorusu kapsamında çalışmalar incelemiştir.Çalışmalarda birkaç tür aerobik egzersiz kullanılmıştır. Bunları özetlemek gerekirse: bir çalışmada bir yürüyüş programı düzenlenmiş ve bu düzenlenen program şunları içeriyordu: çapraz egzersiz, yürüyüş, koşu ve bisiklete binme, iki farklı koşu protokolü, davranışsal kilo verme programı ve son olarak da bisiklet kullanma egzersizi. Yürüme programı, 40-45 dakikalık hızlı yürümeden oluşuyordu ve kalp hızı, Borg ölçeği veya Algılanan Zorluk Düzeyi ölçeği (RPE) ile kontrol edilmiştir.Bir program düzenlenmiş bu program hastadan koşu ve yürüme yapmasını veya 30-45 dakika boyunca sürekli orta şiddette çalışma yapmasını istemiştir.Bir çalışmada karma egzersiz eğitimi yapılarak tempolu yürüyüş, koşu ya da kapalı alanda bisiklet kullanma protokolü kullanılmıştır. Davranışsal kilo kaybı programı, on altı haftada ≥% 7 kilo kaybı hedefine ulaşmak için tasarlanmıştır.Aerobik egzersizin migren günlerine etkisi

Bu konuda altı çalışma yapılmıştır ve bu altı çalışmanın üçü, hastaların migren günlerinde% 22'den% 78'e kadar belirgin bir azalma olduğunu bildirmiştir. 

Aerobik egzersizin ağrı şiddeti ve atak süresi üzerine etkisi

Bu konu hakkında üç çalışma yapılmış, aerobik egzersiz sonrası ağrı yoğunluğunda% 20 ila% 54'lük bir azalma olduğu görülmüştür ayrıca atak süresinde de % 20–27 bir azalma olduğunu bildirmiştir. 

Egzersize bağlı migren ve diğer olumsuz yan etkilerden kaçınmak için çalışmaya orta şiddette egzersiz programı içeren çalışmalar dahil edilmiştir. Amerikan Spor Hekimliği Derneği (ACSM) tarafından haftada 3-5 gün, maksimum kalp atış hızının% 55 / 65-90'ı arasında bir antrenman olarak aerobik antrenman önerilmektedir. Bu derlemede, ACSM'ye göre aerobik antrenman tavsiyelerine göre 10 hafta veya daha uzun bir süre boyunca orta şiddette bir performans gösteren gruplar dahil edilmiştir. Araştırmacılar çalışmanın sonuçlarına göre yüksek yoğunluklu egzersiz, egzersiz süresinin daha uzun olmasının ve egzersiz hacminin artırılmasının migren gün sayısını azaltabileceğini düşünmekteler. 

Klinik Çıkarım:  Orta şiddette erobik egzersiz, migren yaşanan gün sayısını, migren atağı süresini ve yaşanan ağrının yoğunluğunu azaltmaktadır.

Hazırlayan: Sefer Ali İnanıcı

Referans: Lemmens, J., De Pauw, J., Van Soom, T., Michiels, S., Versijpt, J., van Breda, E., ... & De Hertogh, W. (2019). The effect of aerobic exercise on the number of migraine days, duration and pain intensity in migraine: a systematic literature review and meta-analysis. The journal of headache and pain, 20(1), 16.

Özet

Migren hastalarında sık sık profilaktik tedaviler kullanılır. Hastalar genellikle farmakolojik olmayan tedaviler ister. Migrende bir tedavi seçeneği aerobik egzersizdir. Bu çalışma aerobik egzersiz etkinliğini incelemektedir.

Aerobik Egzersizin Migren Süresi Gün Sayısı ve Ağrı Yoğunluğu Üzerine Etkisi