Bacak Ağrısında Nörodinamik Tedavi Etkili Midir? Bacak Ağrısında Nörodinamik Tedavi Etkili Midir?

Bacak Ağrısında Nörodinamik Tedavi Etkili Midir?

Neurodynamic Mobility and Mobilizations | Musculoskeletal Key

Nörodinamik tedavi, klinikte provakatif testlerle sinir dokunun gerilim tolerasyonunu ölçerek belirlenen sinir mekanosensitivitesi olan hastalarda uygun bir tedavi olarak kabul edilmektedir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmaya 18-80 yaş arası kronik tek taraflı sinir ile ilgili bacak ağrısı olan hastalar dahil edilmiştir.

Her iki gruptaki hastalara aktif kalmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme, uzun süreli dinlenme, günlük yaşam aktivitelerine ara verme ve hareket sırasında aşırı korumacılığın zarar veren etkilere sebep olabileceği, hafif aktivite ve hareketlerin ise bel ağrısını azaltmak için faydalı olduğunu içermektedir.

Nörodinamik tedavi, aşırı uyarılmış sinir sistemini hareket ve kompresyon gibi dış kuvvetlere olan tolerasyonunu artırarak, desensitizasyon sağlamayı hedefleyen aktif ve pasif hareketlerden oluşmuştur.

Sonuç olarak; Aktif kalma tavsiyesine ek olarak uygulanan tedavi protokolü primer sonuçlara (2 hafta sonra; ağrı ve disabilite ) etki etmezken, 4. hafta sonunda uygulama yapılan grupta ağrının anlamlı oranda azaldığı ancak disabilitede herhangi bir değişikliğin saptanmadığı belirtilmiştir.

Referans
Ferreira G, Stieven F, Araujo F, Wiebusch M, Rosa C, Plentz R, Silva M.Neurodynamic treatment did not improve pain and disability at two weeks in patients with chronic nerve-related leg pain: a randomised trial. J Physiother. 2016;62(4):197-202

Özet

Bu çalışmada nörodinamik tedavinin nöral kaynaklı bacak ağrısında ağrı ve disabilite üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Bacak Ağrısında Nörodinamik Tedavi Etkili Midir?