Tendon Nöroplastik Eğitimi Nedir? Tendon Nöroplastik Eğitimi Nedir?

Tendon Nöroplastik Eğitimi Nedir?

Tendinopati tedaviye dirençli olabilir ve sıklıkla tekrarlar. Bu da, mevcut yaklaşımların suboptimal düzeyde olduğunu göstermektedir bize. Rehabilitasyon programları, ağrıyı azaltma ve spora dönüş kriterleri açısından başarılıdır ve genellikle kuvvetlendirme eğitimini içermektedir.

Kas aktivasyonu, kişinin ağrısının azalması ile ilişkili öz etkinliğini geliştirerek analjeziyi tetikleyebilir. Buna ek olarak, kuvvetlendirme eğitimi, tendon matriks yapısı, kas özellikleri ve ekstremite biyomekaniği için yararlıdır. Ancak, mevcut tendon rehabilitasyonu, kasın kortikospinal kontrolü üzerinde yeterince durmuyor olabilir. Bu durum da, kasın ateşlenmesinin (rekrutmanının/katılımının) kontrolünde ve ardından tendonun yüklenmesinde değişiklik ile sonuçlanabilir. Bu durum da tedaviye cevap vermemeye ya da semptomların yeniden gelişmesine katkıda bulunabilir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir derlemede kuvvetlendirme eğitiminin, tendon ağrısı, kortikospinal eksitabilite ve kısa aralıklı kortikal inhibisyon (kısa aralıklı kortikal inhibisyon: SICI/Gama aminobürtirik asit-A/GABAerjik (GABAA) kortikal inhibitör internöron aktivitesindeki değişiklikleri ölçmeye sağlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) parametresidir. Beceri kazanımı sırasında nöral fonksiyonun modülasyonunda önemli rol oynadığı belirtilmektedir) üzerine etkileri gibi sonuç ölçümleri üzerinde durulmuştur.

Kuvvetlendirme eğitimi santral sinir sisteminin güçlü bir modülatörüdür. Özellikle, kortikospinal inputlar motor ünite katılımı ve aktivasyonu için çok önemlidir. Ancak, spesifik kuvvetlendirme eğitimi parametreleri de nöroplastisite için oldukça önemlidir. Temposu eksternal olarak olarak ayarlanan ve beceri gerektiren hareket taskına benzer kuvvetlendirme eğitiminin sadece tendon ağrısını azaltmadığı, kasın eksitatör-inhibitör kontrolünü ve dolaylı olarak da tendon binen yükü modüle ettiği ettiği gösterilmiştir.

Nöroplastisiteyi en üst düzeye çıkaran yöntemlerin daha iyi anlaşılması, tendinopatideki ağrı modülasyonunda ve kas-tendon kompleksindeki kortikospinal kontrolün restorasyonunda, nasıl egzersiz vereceğimiz konusunda önemli bir ilerleme sağlayabilir.
Tendon rehabilitasyonundaki farklı yaklaşımların özeti ve bu yaklaşımların, kuvvet ve motor kontrol üzerine olan etkileri

A: Tendonun ya da kasın kuvvet ve kapasitesine yönelik olmayan pasif yaklaşımlar başarısız olur çünkü bu dokuları uyarabilmek için yük gerekmektedir. Bu durum taskın gerçekleştirilememesine ve istenmeyen sonuca neden olacaktır. Tendon yapısını restore etmeyi amaçlayan tendona yapılan enjeksiyonlar buna örnek olabilir. Aynı zamanda motor kontrol üzerine de yoğunlaşılmamış olduğu için kasa gelen drive değişmemiş olabilir ve sonuçlar istenmeyen bir şekilde kalabilir.

B: Bu, kuvveti odak noktasına alan günümüzdeki çoğu rehabilitasyon yaklaşımlarının olası açıklamasıdır. Lokal doku, kendi özelliklerini (tendon mekanik özellikleri, kas kuvveti) büyük bir olasılıkla geliştirir ancak temponun kendi kendine ayarlandığı kuvvetlendirme eğitiminin doğası gereği, kasa olan nöral drive üzerine düşülmemiş olunur. Dolayısıyla sonuçlar, hala daha istenmeyen bir biçimde olabilir (tendinopatinin nüksetmesi açısından).

C: Bu örnekteki odak nokta, task hakkındaki geribildirim ve tekrar yardımı ile birlikte motor kontrolü ya da biyomekaniyi tamamen değiştirmeye çalışmak olabilir (örn; propriosepsiyon egzersizleri) Bu durum, sadece, spor yapılan ortama zayıf entegrasyon olduğunu göstermez aynı zamanda doku kapasitesi üzerinde durulmamış olunur. Bundan dolayı, santral sinir sistemine gelen lokal geribildirim, büyük ihtimalle, süregiden koruyucu ya da adaptif stratejiyi devam ettirir.

D: Tendon nöroplastik eğitimi konsepti, tendona yönelik kuvvetlendirme eğitimini kullanır çünkü yüklenmenin, matriksin gelişmesini sağlayan tek stimulus olduğu gösterilmiştir. Böylelikle kas mimarisi gelişir. Bu örnekte, kas ateşleme paterni ve tendona binen yükleri geliştirmek için eksternal olarak belirlenen tempo ile gerçekleştirilen kuvvetlendirme eğitiminde, kortikal kas kontrolü üzerinde durulmuş olunur.

Referans
Ebonie Rio,Dawson Kidgell,G Lorimer Moseley,Jamie Gaida,Sean Docking,Craig Purdam,Jill Cook.Tendon neuroplastic training: changing the way we think about tendon rehabilitation: a narrative review. Rio E, et al. Br J Sports Med 2015;0:1–8.

Özet

Bu çalışmada kuvvetlendirme eğitiminin, tendon ağrısı, kortikospinal eksitabilite ve kısa aralıklı kortikal inhibisyon üzerine etkileri gibi sonuç ölçümleri üzerinde durulmuştur.

Tendon Nöroplastik Eğitimi Nedir?