Torakal Bölge Eklem Manipülasyonu Non-Spesifik Omuz Ağrısının Tedavisinde Etkili Midir? Torakal Bölge Eklem Manipülasyonu Non-Spesifik Omuz Ağrısının Tedavisinde Etkili Midir?

Torakal Bölge Eklem Manipülasyonu Non-Spesifik Omuz Ağrısının Tedavisinde Etkili Midir?

Non-spesifik omuz ağrısı (NSOA), günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesini kısıtlayan, kronik ve ciddi sağlık giderlerine yol açan önemli bir rahatsızlıktır.

Konvansiyonel fizyoterapi, egzersiz yaklaşımları ve manuel tedavi yöntemleri NSOA’nın tedavisinde kullanılan en yaygın modaliteler arasındadır.

Spinal manuel tedavi uygulamaları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının konservatif tedavisinde yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan, tedavi yöntemleri arasındadır. Manuel tedavi, yanlış veya limitli omurga segmentlerinin hareketi ve pozisyonunu restore ederek, iyileşmeyi sağladığı ileri sürülmektedir. Ayrıca el teması ve grade V manipülasyondan alınan ses, propriyoseptif etki sonucu vücut imajında gelişme sağlar.

Torakal omurga, biyomekanik ve fizyolojik açıdan omuz bölgesi ile yakın ilişkili olduğu için torakal bölge manuel tedavi yöntemleri omuz ağrılı hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Peek ve arkadaşları 2015 yılında yayınladıkları sistematik derlemede, non-spesifik omuz ağrısı olan hastalara torakal bölge eklem mobilizasyonlarının etkisini araştıran 7 çalışmayı incelemişlerdir.

Bu çalışmalardan yüksek kalitede olan 3 randomize kontrollü çalışmanın sonucuna göre, torakal bölge grade V manipülasyon ve eklem mobilizasyonlarından oluşan tedavi programının NSOA olan hastaların 6, 26 ve 52. hafta yapılan değerlendirmeler sonucunda ağrı ve özürlülük oranı azalmıştır.

Diğer 4 çalışma sonucuna göre de torakal bölge eklem mobilizasyon ve manipülasyon uygulamaları torakal bölge ağrısını, anlık olarak anlamlı derece azaltmıştır.

Sonuç olarak, NSOA olan hastalara uygulanan torakal bölge eklem mobilizasyon ve manipülasyonları hem anlık hem de ileri dönemde ağrı ve özürlülük parametreleri üzerinde etkili olabilir. Ancak daha fazla kişi üzerinde ve kaliteli çalışmalarla bu bulgular desteklenmelidir.

Klinik Çıkarım: Torakal omurga, omuz eklemi ile yakın biyomekanik ve fizyolojik ilişki içerisindedir. Omuz ağrısı olan hastalarda torakal omurga da detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Tedavide bu bölgeye uygulanacak eklem mobilizasyon ve manipülasyonları hastaların şikâyetlerinde azalma sağlayabilir.

Referans
Peek, A. L., Miller, C., & Heneghan, N. R. (2015). Thoracic manual therapy in the management of non-specific shoulder pain: a systematic review. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 23(4), 176-187.

Özet

Bu çalışmada, torakal bölgede uygulanan mobilizasyon ve manipülasyon yöntemlerinin, non-spesifik omuz ağrısı üzerine etkisine yer verilmiştir.

Torakal Bölge Eklem Manipülasyonu Non-Spesifik Omuz Ağrısının Tedavisinde Etkili Midir?