Omuz Ağrısında Egzersiz Reçetesi Nasıl Olmalıdır? Omuz Ağrısında Egzersiz Reçetesi Nasıl Olmalıdır?

Omuz Ağrısında Egzersiz Reçetesi Nasıl Olmalıdır?

Frozen Shoulder Treatment in Visalia - Bacci & Glinn Physical Therapy

Omuz ağrısı,birincil basamak sağlık hizmetlerinde doktor ve fizyoterapiste başvurulan en yaygın üçüncü kas iskelet sistemi sorunudur.

Fizyoterapinin öneminin kanıtları artmasına rağmen, özellikle de aktif egzersiz terapisinin, tedaviyi yönlendiren az miktarda veri mevcuttur.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Değerlendirme ve tedaviyi yönlendiren bir algoritma üzerinde fikir birliğine varmak amacıyla omuz disfonksiyonu tedavisinde uzmanlaşmış fizyoterapistler bir araya gelmiştir ve bir algoritma oluşturmuşlardır.Algoritma fizyoterapi tedavi kararlarının; yapısal patolojiyi değil, fizik tedavi bulgularına dayanması gerektiğini, aktif egzersizin birincil tedavi yaklaşımı olması gerektiğini ve omuz ağrısına neden olan tüm klinik özelliklerin ele alınmasını sağlamak için yeniden değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

Algoritmanın Kullanım Kılavuzu

 • Tedavi hedeflerine, aktif egzersizlerin birincil araç olduğu bir yaklaşımla ulaşılması hedeflenmektedir. Aktif egzersizlerle birlikte, klinisyen, klinik bulgulara bağlı olarak pasif mobilizasyon gibi ilave terapötik girişimler seçebilir.
 • Egzersizlerin seçimi ve tedavi yöntemleri öncelikli olarak yapısal patolojinin değil, klinik değerlendirmenin bulgularına dayanmalıdır.
 • Klinik değerlendirme "bu ise- şunu yapın" yaklaşımını temel alır. Evet / hayır kutuları, tespit edilen fonksiyonel defisitin "ağırlığına", ör. Eğer hiç veya az kas performans defisiti saptanırsa, klinisyen "hayır" yolunu takip etmelidir, yani önemli bir azalmış servikal ve torasik omurga mobilite bozukluğunun olup olmadığını saptamak için değerlendirmeye devam edecektir. Öte yandan, önemli fonksiyonel kas defekti varsa, klinisyen "evet" rotasını takip etmelidir.
 • Klinik tekrar değerlendirmeleri düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Semptomlarda kesin iyileşmeler (ağrı, fonksiyon, kas performansı ve / veya hareket alanı) 12 hafta içinde beklenebilir. Bu süreden sonra devam eden iyileştirmeler yaşanabilir.

Egzersiz Reçetelemede Temel İlkeler

 • Egzersizler hastanın ağrısını arttırıcı yönde olmamalıdır.
 • Egzersiz yapma çabalarından dolayı oluşan hafif ila orta şiddette ağrı (VAS ≤4 / 10) tolere edilebilir, ancak 12 saat içinde yatışmış olmalıdır.
 • Egzersizlerin performans kalitesi çok önemlidir. Bunun için multimodal geribildirimler kullanılmalıdır.(görsel,biofeedback,kayıt..)Egzersizler optimal skapular pozisyonda ve gövde kompanzasyonu olmadan yapılmalıdır.
 • Egzersizler; önce yüklenme olmadan ardından yüklenmeye geçerek, basitten karmaşığa, geri bildirimi azaltarak hareketin bilinçaltına yerleşmesi ve otomatik olarak yapılır şekle gelmesini sağlayarak, yapılır.
 • Egzersiz sayısı maksimum 4 ‘ te sınırlandırılmalıdır.
 • Doz ve yüklenmeler hastaya göre ayarlanmalıdır.Referans
Consensus for physiotherapy for shoulder pain,Klintberg I.H ve ark,International Orthopedics,2014

Özet

Bu çalışmanın amacı, omuz disfonksiyonunda değerlendirme ve tedaviyi yönlendiren bir algoritma üzerinde fikir birliği oluşturmaktır.

Omuz Ağrısında Egzersiz Reçetesi Nasıl Olmalıdır?