Omuz İmpingementı Olan Hastalarda Glenohumeral İnternal Rotasyon Defisiti (GIRD) ve Akromiohumeral Mesafe İlişkisinin İncelenmesi Omuz İmpingementı Olan Hastalarda Glenohumeral İnternal Rotasyon Defisiti (GIRD) ve Akromiohumeral Mesafe İlişkisinin İncelenmesi

Omuz İmpingementı Olan Hastalarda Glenohumeral İnternal Rotasyon Defisiti (GIRD) ve Akromiohumeral Mesafe İlişkisinin İncelenmesi

Glenohumeral Internal Rotation Deficit (GIRD) - Shoulder & Elbow -  Orthobullets

İmpingement sendromu subakromial boşluğun daralması ile rotator cuff,biceps uzun başının tendonu ve subakromial bursanın içinde sıkışması ile görülen bir patolojidir.Omuz ağrısı ve disfonksiyonu sıklıkla görülür.GIRD anormal skapular pozisyonla (artmış anterior tilt,azalmış yukarı rotasyon) ile pozitif ilişkilidir.Omuz impingement sendromu olan hastalarda;internal rotasyon hareket açıklığı azaldığında akromiohumeral mesafenin azalmış olması ile GIRD arasında pozitif ilişki vardır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmada yaşları 25 ile 45 arasında olan 40 impingement hastası çalışmaya dahil edilmiş akromiohumeral boşluk ultrason ile glenohumeral internal rotasyon defisiti ise dijital gonyometre ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan hastalar Neer klasifikasyonuna göre 1 veya 2.seviye unilateral omuz impingementı olan hastalardır ve 6 impingement nedenininden 3’üne sahip olması dahil edilme kriterlerindendir:

1) Neer işaretinin pozitif olması.

2) Hawkins işaretinin pozitif olması.

3) Skapular planda aktif omuz elevasyonunda ağrısının olması.

4) C5-C6 dermatomunda ağrı öyküsünün olması.

5) Rotator cuff kaslarının tendonlarında palpasyonla ağrısının olması.

6) Dirençli izometrik abduksiyonda ağrısının olması.

Dahil edilmeme kriterleri: Servikal bölge ile ilişkili problemlerinin olması,akromioklavikular ağrı öyküsü,omuz instabilite öyküsünün olması (pozitif Sulcus işareti,sıkıştırma testinin pozitif olması ve omuz dislokasyonu öyküsü)

GIRD ile akromiohumeral mesafenin azalmış olması arasında pozitif ilişki vardır ve bu da rotator cuff ve subakromial bursanın kompresyonuna neden olur.

Hazırlayan: Birgül Dıngırdan

Referans: Hatem, M., & Obbaha, M. (2019). Relationship Between Acromiohumeral Distance, And Glenohumeral Internal Rotation Deficit İn Patients With Shoulder Impingement Syndrome. The Medical Journal Of Cairo University, 87(June), 2631-2636.

Özet

Bu çalışmanın amacı GIRD ile akromiohumeral boşluk arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Omuz İmpingementı Olan Hastalarda Glenohumeral İnternal Rotasyon Defisiti (GIRD) ve Akromiohumeral Mesafe İlişkisinin İncelenmesi