Osteopatik Manuel Teknikler ve Solunum Fonksiyonu Osteopatik Manuel Teknikler ve Solunum Fonksiyonu

Osteopatik Manuel Teknikler ve Solunum FonksiyonuOsteopatik manuel terapi (OMT) yaklaşımı geleneksel olarak pulmoner hastalıkların standart tedavisinin bir parçası olarak görülmemektedir, ancak her yıl daha fazla araştırmacı bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Günümüzde OMT, toraksın mobilitesini (intervertebral eklemler, kostovertebral eklemler, kemik yapısı, tüm ligamentler, kaslar, fasyanın da mobilitesini) ve akciğer, plevra ve diafram gibi yapıların innervasyonunu potansiyel olarak etkileyen solunum problemleri için yardımcı bir tedavi olarak kullanılabilir. 

Manipülatif teknikler, intervertebral ve kostovertebral eklemlerin manipülasyonlarını içerirken, soft teknikler tüm fasya ve kas tekniklerini içerir.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?
Daha önce birçok çalışma ya soft tekniklerin ya da manipülatif tekniklerin solunum fonksiyonu üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu çalışma da ise potansiyel etkinin artması için hem manipülatif hem de soft teknikleri birleştirilmiştir.

Testler bir spirometre kullanılarak yapılmıştır ve sonuçlar şu şekilde ifade edilmiştir:
Zorlu Vital Kapasite (FVC), Birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü (FEV1), Tepe akım hızı (PEF). 

Araştırmaya 18-50 yaş arası 30 sağlıklı erkek ve kadın katılmıştır. Deney grubuna 15 kişi, plasebo grubuna 15 kişi atanmıştır. 

Deney grubundaki katılımcılar pulmoner sisteme yönelik osteopatik tekniklerle (vertebral eklemlere ve kostalara manipülasyon, sternal pompa tekniği ve diyafram germe) tedavi edilmiştir. Plasebo grubu ise masseter kası için yumuşak doku teknikleri (STT) ile tedavi edilmiştir. 

Deney grubunda OMT öncesi ve sonrası gözlemlenen FVC ve FEV1 açısından anlamlı fark bulunmamış ve plasebo grubunda da STT açısından anlamlı fark bulunmamıştır. PEF sadece deney grubunda OMT'den sonra önemli ölçüde artmıştır.

Solunuma yönelik osteopatik tekniklerin sağlıklı bireylerde FVC veya FEV1 seviyeleri üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur. Bununla birlikte, çalışmanın sonuçları sağlıklı yetişkinlerde PEF üzerinde olumlu bir etki göstermiştir, bu da PEF'in solunum sistemini hedefleyen osteopatik manipülatif tedavilerin etkilerini ölçmek için güvenilir bir belirleyici olarak kabul edilebileceğini göstermektedir.

Klinik Çıkarım: Akciğer hastalığı öyküsü olmayan katılımcılarda pulmoner sistem yapılarına yönelik uygulanan OMT sonucu, solunum fonksiyonu özelliklerini yansıtan PEF’te gelişim görülmesi açısından solunum işlevini yapan diğer yapılarda rahatlama sağladığı düşünülürse bu teknik kısmen faydalı sayılabilir. Ancak OMT, akciğer sağlığını geliştirmemektedir. 

Hazırlayan: Ayşe Demirtaş

Referans: Stępnik, J., Kędra, A., & Czaprowski, D. (2020). Short-term effect of osteopathic manual techniques (OMT) on respiratory function in healthy individuals. PloS one, 15(6), e0235308.

Daha fazla oku:  Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Solunum Fizyoterapisinin Etkisi Nasıldır?

Özet

Bu çalışmanın amacı, hem manipülatif hem de soft OMT tekniklerinin kullanılmasının solunum sistemi üzerindeki etkilerini tahmin etmektir.

Osteopatik Manuel Teknikler ve Solunum Fonksiyonu