Pediatrik Denge Skalası

Pediatrik denge skalası Berg denge skalasının modifiye şeklidir ve okul çağındaki çocukların fonksiyonel denge becerisini değerlendirmek için kullanılır. Ölçek, 0 puandan (en düşük işlev) 4 puana (en yüksek işlev) kadar puanlanan ve maksimum 56 puan alan 14 maddeden oluşmaktadır.

Hedef Kitle
Pediatrik Denge Ölçeği, hafif ila orta dereceli motor bozuklukları olan okul çağındaki çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pilot testi 5 ila 15 yaş arası çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiştir.Kullanım Metodu

Ekipman
Ayarlanabilir yükseklik sırası
Sırt destekli ve kolçaklı sandalye
Kronometre veya ikinci el ile izle
Maskeleme bandı (1 inç genişliğinde)
Kara tahta silgisi
Cetvel veya ölçme çubuğu
Küçük seviye
6 inç yüksekliğinde basamaklı tabure

Yararlı olabilecek isteğe bağlı ekipman şunları içerir: 2 çocuk ayak izi, göz bağı, en az 2 inç boyutunda parlak renkli nesne, flash kartlar, 2 inç yapışkan sırtlı kanca Velcro, iki adet 1 ayak halkalı Velcro şeridi.

Öğe Açıklaması
-Oturmadan ayağa kalkma
-Ayaktan oturmaya gelme 
-Transferler 
-Desteksiz oturma 
-Gözler kapalı ayakta durma
-Ayaklar üzerinde ayakta durma
-Bir ayak önde ayakta durmak
-Tek ayak üzerinde ayakta durma
-360 derece dönme
-Arkaya bakmak için dönmek
-Yerden bir şey almak
-Alternatif ayakla basamak üzerinde durma
-Uzanmış kol ile öne doğru uzanma

Kanıt

Güvenilirlik
Hafif ve orta derecede motor bozuklukları olan 5-15 yaş arası 20 çocuktan oluşan bir örneklemle gerçekleştirilen güvenilirlik testi, iyi test-tekrar test güvenilirliği (ICC = 0.998) ve iyi değerlendiriciler arası güvenilirlik (ICC = 0.997) göstermiştir.

Geçerlilik
GMFCS I-III düzeylerinde spastik serebral palsili 4-10 yaş arası 30 çocuktan oluşan bir örneklemle yapılan geçerlilik testi, Pediatrik sakatlık değerlendirme envanterinin (PDI) pediatrik denge ölçeği ile öz bakım (r=0.73, p<0.001) ve hareketlilik (r=0.82, p<0.001) boyutları arasında güçlü bir korelasyon göstermiştir.

Spastik serebral palsili (hemipleji veya dipleji) 6-15 yaş arası 23 çocuktan oluşan bir örneklemle gerçekleştirilen geçerlilik testi, Pediatrik Denge Ölçeği ile Alt Ekstremite Seçici Kontrol Değerlendirmesi arasında güçlü bir korelasyon (r = 0.797, p <0.05) göstermiştir. 

Hazırlayan: Berna Kılıç

Referans
Franjoine MR, Gunther JS, Taylor MJ. Pediatric balance scale: a modified version of the berg balance scale for the school-age child with mild to moderate motor impairment. Pediatr Phys Ther 2003;15(2):114-28.
Duarte Nde A, Grecco LA, Franco RC, Zanon N, Oliveira CS. Correlation between pediatric balance scale and functional test in children with cerebral palsy. J Phys Ther Sci 2014;26(6):849-53.

Özet

Bu çalışmanın amacı Pediatrik Denge Skalası'nın açıklanmasıdır.

Pediatrik Denge Skalası