Posterior Pelvik Ağrı Provokasyon Testi Posterior Pelvik Ağrı Provokasyon Testi

Posterior Pelvik Ağrı Provokasyon Testi

Amaç
Posterior pelvik ağrı provokasyon testi, sakroiliak disfonksiyon varlığını belirlemek için kullanılan bir ağrı provokasyon testidir. Pelvik kuşak ağrısı ile bel ağrısını ayırt etmek için (genellikle hamile kadınlarda) kullanılır. Ayrıca PPPP test, P4 test, POSH test, Femur İtme Testi olarak da bilinir. 

Teknik
Hasta sırtüstü yatarken, arka yapıları germek için kalça 90 ° (diz bükülerek) fleksiyona getirilir. Femur boyunca aksiyel basınç uygulanır ve femur, iliumu arkaya doğru itmek için bir kaldıraç olarak kullanılır. Bir el pozisyonunu sabitlemek için sakrumun altına yerleştirilirken, diğer el femura aşağı doğru bir kuvvet uygular. Aksiyel basınç sakroiliak eklemde hastada ağrıya neden oluyorsa test pelvik kuşak ağrısı için pozitiftir. 


Kanıt Düzeyi
Sakroiliak ağrı provokasyon testlerini değerlendirmede altın standart, radyolojik görüntüleme rehberliğinde sakroiliak ekleme lokal anestezik enjekte edilmesidir. Birkaç çalışma, mevcut ağrı provokasyon testlerini karşılaştırmış ve tanıyı doğrulamak için tek bir testin değil, bir test kümesinin kullanılması gerektiği sonucuna varmıştır. Pozitif testlerin bir kombinasyonunun yüksek bir olasılık oranı ürettiğini belirten seviye 1A kanıtı vardır.

Laslett ve arkadaşlarına göre (2005), distraksiyon testi ve femur itme testi, hassasiyet ve spesifiklikleri yüksek olduğu için ağrıyı provoke edebilir. Bu durumda daha fazla test uygulanması arzu edilmez. Bunların dışındaki bir test veya 2 test pozitifse, geçerli bir sonuç elde etmek için daha fazla test yapılması gerekir.

Orta ila yüksek metodolojik kalitedeki çalışmalara göre posterior pelvik ağrı provokasyon testinin güvenilirliği 94,1 (kappa = 0,64-0,82 ve p <0,001), sensitivitesi (%80-88) ve spesifitesi (%100) bulunmuştur. Pozitif tahmin değeri %25 ile %70 arasında değişir ve negatif tahmin değeri %88 ile %92 arasında değişir.

Hazırlayan: Ayşe Demirtaş

Referans
Freburger JK, Riddle DL. Using published evidence to guide the examination of the sacroiliac joint region. Physical therapy. 2001 May 1;81(5):1135-43.
Laslett M, Young SB, Aprill CN, McDonald B. Diagnosing painful sacroiliac joints: A validity study of a McKenzie evaluation and sacroiliac provocation tests. Australian Journal of Physiotherapy. 2003 Jan 1;49(2):89-97

Daha fazla oku: Düz Bacak Kaldırma Testi ve Pelvik Eklemlerin Mobilitesi

Özet

Posterior pelvik ağrı provokasyon testi, sakroiliak disfonksiyon varlığını belirlemek için kullanılan bir ağrı provokasyon testidir.

Posterior Pelvik Ağrı Provokasyon Testi