Plantar Fasiit ve Kısalmış Alt Ekstremite Kas Grupları Arasındaki İlişki Nasıldır? Plantar Fasiit ve Kısalmış Alt Ekstremite Kas Grupları Arasındaki İlişki Nasıldır?

Plantar Fasiit ve Kısalmış Alt Ekstremite Kas Grupları Arasındaki İlişki Nasıldır?

Plantar fasiit (PF) etyolojisi çok faktörlü patolojik bir durumdur. Risk faktörlerinden bazıları, aşırı kilolu olmak, yaş, uzun süre ayakta durma, dorsi fleksiyonda kısıtlılıktır. PF’ nin konservatif tedavisinde kilolular için diyet programları, anti-inflamatuar farmakolojik ajanlar, ayak ortezleri, gece splintleri, elektroterapi ajanları ve bantlamalar kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak germe egzersizleri, PF’ ye sebep olduğu düşünülen kas kısalıklarına direkt müdahele edilmesini sağlar ve tedavi sürecinin çok önemli bir komponentidir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Bir çok çalışma sonucuna göre alt ekstremite posterior kas gruplarındaki kısalıklar PF etiyolojisine dahil edilebilir ve bu kas gruplarına uygulanan germelerin faydalı etkileri vardır.Yapılan başka bir çalışmanın amacı; PF li ve sağlıklı kişilerdeki alt ekstremite posterior kas gruplarının esneklik açısından kıyaslanmasıdır.Çalışmaya yaş ortalamaları 48 olan 100 kişi dahil edilmiştir.Bu 100 kişinin 50'si PF tanısı alış deney grubu iken 50'si se kontrol grubudur.

Hamstring ve gastroknemius kasları esnekliği değerlendirilmiştir.Hamstring esnekliği düz bacak kaldırma(DBK) ve popliteal açı(PA) testleriyle değerlendirilirken triceps surae esnekliği ise diz ekstansiyonda iken ve diz fleksiyonda iken ölçülen dorsifleksiyon açıları ile değerlendirilmiştir.Çalışmada yapılan bütün değerlendirmelerde kontrol grubu ile deney grubu kas esneklikleri arasında anlamlı bir fark gösterilmiştir. Sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubunun hamstring ve triceps surae kasları, PF tanısı almış deney grubuna göre daha anlamlı oranda daha esnek gösterilmiştir. PF li kişilerde alt ekstremite posterior kas grubu esnekliklerinde azalma varken, sağlıklı kişilerde olmadığı bulunmuştur.

Klinik Çıkarım: Çalışmanın sonuçları plantar fasiit tedavi programlarında plantar fasya germelerine ek olarak hamstring ve triceps surae kas grupları germelerinin de eklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Referans
Bolívar YA, Munuera PV, Padillo JP. Relationship between tightness of the posterior muscles of the lower limb and plantar fasciitis. Foot Ankle Int. 2013;34(1):42-8.

Özet

Bu çalışmanın amacı; plantar fasiitli ve sağlıklı kişilerdeki alt ekstremite posterior kas gruplarının esneklik açısından kıyaslanmasıdır.

Plantar Fasiit ve Kısalmış Alt Ekstremite Kas Grupları Arasındaki İlişki Nasıldır?