Postüral Hiperkifoz Postüral Hiperkifoz

Postüral Hiperkifoz

Kyphosis | Johns Hopkins Medicine

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Postüral hiperkifoz; torasik omurganın 40 dereceden fazla eğriliği olarak tanımlanır. Bir çalışmada bu önemli problem için uygulanan fizyoterapi modalitelerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir.

Çalışmaya 18-30 yaş aralığındaki 46 kadın hasta alınmıştır. Hastalar rastgele olacak şekilde ikiye ayrılmış ve bu iki gruba farklı tedavi protokolleri uygulanmıştır.

Uygulanan protokoller;


Tedavi protokolleri 5 hafta süre ile hastalara uygulanmış.

Tedavi sonrası yapılan ölçümlerde her iki hasta grubunun torasik kifoz açısında azalma ve sırt ekstansör kas kuvvetinde artış gözlemlenmiş.Fakat iki grup arasında torasik kifoz derecesi ve sırt ekstansör kas kuvveti açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Klinik Çıkarım: Manuel terapi protokolü torasik kifoz açısını azaltmada ve sırt ekstansör kuvvetlerini artırmada egzersiz protokolü kadar etkilidir. Manuel tedavi protokolü doğal eklem hareketini uyararak, kan akışını artırarak, adezyon dokuda gevşeme sağlayarak ve doğru duyu girdisi sağlayarak kaslardaki motor aktiviteyi artırma ile kasları kuvvetlendirerek hiperkifoz hastalarında uygulanabilir. 

Referans
Fahimeh Kamali PhD, Sara Abolahrari Shirazi PhD Cand., Samaneh Ebrahimi, PhD Cand., Maryam Mirshamsi MSc & Ali Ghanbari PhD (2016): Comparison of manual therapy and exercise therapy for postural hyperkyphosis: A randomized clinical trial, Physiotherapy Theory and Practice.

Özet

Bu çalışmada, postüral hiperkifoz için uygulanan fizyoterapi modalitelerinin karşılaştırmasına yer verilmiştir.

Postüral Hiperkifoz