Protraksiyon Egzersizinde Hangi Kas Daha Aktiftir? Protraksiyon Egzersizinde Hangi Kas Daha Aktiftir?

Protraksiyon Egzersizinde Hangi Kas Daha Aktiftir?

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Serratus Anterior (SA) skapulayı toraksa karşı stabilize etmek için kritik bir role sahiptir. Literatür omuz ve boyun rahatsızlıklarını, SA aktivasyonundaki zaafiyete bağlamaktadır. Omuz ve boyun ağrısı rehabilitasyonunda SA’yı hedef alan egzersizlerin çoğu bir protraksiyon komponent içermektedir. Pektoralis Minör (PM) , SA’nın sinerjisti olarak çalışmaktadır. Literatüre bakıldığında, SA egzersizleri sırasında PM’in ne kadar çalıştığı belirsizdir.


Bu çalışma farklı protraksiyon egzersizleri sırasında SA ve PM aktivasyonunu tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmaya katılan 26 birey 3 farklı egzersiz yapmıştır. Bu egzersizler ;Modifiye Push-Up Plus (Duvar Versiyonu), Modifiye Diz Push-Up Plus ( Zemin Versiyonu) , Serratus Yumruk Egzersizi’dir.

Serratus Yumruk Egzersizi sırasında SA aktivitesi PM aktivitesinden anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır. Modifiye Push-Up Plus egzersizleri (hem duvar hem de zemin versiyonu) sırasında, SA ve PM aktivitesi benzer düzeyde bulunmuştur.

PM, Serratus Yumruk egzersizi ve Modifiye Push-Up (Zemin) egzersizi sırasında en yüksek aktiviteyi göstermiştir. SA, Serratus Yumruk Egzersizi sırasında en yüksek aktiviteyi gösterirken, yine Modifiye Push-Up Plus (zemin) egzersizinde, aynı egzersizin duvar versiyonuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek aktivite göstermiştir.

Klinik Çıkarım: Sağlıklı bireyler maksimum SA aktivasyonu ve minimal PM aktivasyonu hedeflendiğinde, ‘’Serratus Yumruk Egzersizi’’ en iyi egzersiz olarak önerilmiştir.

Referans
Castelein B et al. (2016) Serratus anterior or pectoralis minor: Which muscle has the upper hand during protraction exercises? Man Ther. 158-64

Özet

Bu çalışmada protraksiyon egzersizleri sırasında pektoralis minör ve serratus anterior kaslarının aktivite özellikleri karşılatırılmıştır.

Protraksiyon Egzersizinde Hangi Kas Daha Aktiftir?