Rehabilitasyon Nedir?

Etkili Rehabilitasyonun Kanıta Dayalı Tanımı

Amaç
Aktivitelerdeki bağımsızlığı koruyarak, ağrı ve yetersizliği en aza indirgeyerek, değişen koşullara uyum sağlama becerisini geliştirerek hastanın yaşam kalitesini ve sosyal uyumunu artırmaktır.

Hasta ve ortam

Rehabilitasyon:
 • Uzun süreli engel durumu yaratan bir hastalığın herhangi bir aşamasında olan bireylere fayda sağlar.
 • Herhangi bir ortamda sunulabilir.

Kapsam
Rehabilitasyon:

Bütüncül biyopsikososyal model çerçevesinde şekillenen bir problem çözme sürecidir ve birey merkezli bir yaklaşım ile sunulur.
 • Uzman ve multidisipliner bir ekibin işbirliği ile ekip temelli hedefler oluşturulmasına,
 • Biyopsikososyal modelin tüm alanlarını kapsayarak durumun formüle edilmesi,
 • Profesyonel, örgütsel ve coğrafi sınırların tümünde işbirliğiyle çalışılmasına,
 • Müdahalenin etkilerinin ve değişimin sürekli izlenmesine ihtiyaç duyar.

Neredeyse her zaman aşağıdaki genel yaklaşımları kullanacaktır.
 • Tekrarlı fonksiyonel aktiviteler
 • Kardiyorespiratuvar uygunluğu arttıran egzersiz
 • Öz-yönetim ağırlıklı eğitim (karar alma sürecine katılımı)
 • Psikososyal destek (henüz iyi tanımlanmamıştır)
Her zaman hastanın önceliklerine göre hastaya özgü tasarlanmış birçok adımı içerir. 
 • Biyopsikososyal hastalık modelinin tüm alanlarını kapsayan (gerekirse) ihtiyaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Hastaların fayda ve zarar durumları göz önünde bulundurularak ihtiyaç ve hedeflerin düzenli olarak değerlendirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi

Rehabilitasyon: faydalanan kişiler, ihtiyaç duyulan yapılar, süreçler ve sonuçlar.Hazırlayan: Uzm. Fzt. Tansu Birinci

Referans: Wade, D. T. (2020). What is rehabilitation? An empirical investigation leading to an evidence-based description. 

Özet

Rehabilitasyonu oluşturan nedir? Egzersiz mi fizyoterapi mi ya da kişiyi iyileştiren herhangi bir şey mi? Etkili bir rehabilitasyonun temel özellikleri nelerdir? Rehabilitasyonun kapsamı nedir? Kimler faydalanabilir? Rehabilitasyon süreci nasıl ilerler ve hangi müdahaleler kullanılır? Bu yazıda, etkili rehabilitasyonun kanıta dayalı tanımı, rehabilitasyonun bileşenleri ve sürecine ilişkin bilgiler sunulmuştur.

Rehabilitasyon Nedir?