Robotik Terapinin Serebral Palsili Çocukların Üst Ekstremite Fonksiyonlarına Etkileri Robotik Terapinin Serebral Palsili Çocukların Üst Ekstremite Fonksiyonlarına Etkileri

Robotik Terapinin Serebral Palsili Çocukların Üst Ekstremite Fonksiyonlarına Etkileri

Fizik Tedavi Hastaneleri - Romatem

Serebral Palsi (SP), fetal (cenin) ya da bebek yeni doğan beyninde meydana gelen, ilerleyici olmayan rahatsızlıklar yüzünden aktivite limitasyonuna sebep olan kalıcı hareket ve postür bozukluklarına sebep olan bir problem olarak tanımlanır. SP’nin motor problemlere sıklıkla duyu, algı, kognisyon, iletişim, davranış ve ikincil kas-iskelet problemleri eşlik etmektedir. SP çocukluk çağı engelliliğine ve fiziksel fonksiyon üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Üst ekstremite disfonksiyonu, çocukların günlük yaşam aktivitelerini negatif etkiler ve bakım veren kişinin yükünü arttırır. Üst ekstremite disfonksiyonu aynı zamanda çocuğun aileye, okula ve sosyal aktivitelere katılımını limitler. SP’li çocukların üst ekstremite motor fonksiyonlarını geliştirmek için amaca yönelik etkili görsel ve işitsel geri bildirimler ile birlikte tekrarlı uygulamalar yapılmalıdır. Son zamanlarda robotik terapi SP’li çocukların motor fonksiyonlarını geliştirmek için bir metod olarak bulunmuştur.

Robot “elektronik, bilgisayarlı kontrol sistemlerinin insan fonksiyonlarını yerine getirmek üzere tasarlanan mekanik cihazlara uygulanması” olarak tanımlanıyor. Rehabilitasyon robotları, SP’li çocukların üst ekstremite fonksiyonlarını yerine getirmek için kontrollü, yoğun, spesifik görevli eğitimi sağlar. Spesifik bir noktaya uzanma ve bu hareketi tekrarlı yaptırmayı sağlar.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir derlemede 3 farklı robotik sistem kullanılmış. Bunlar;
InMotion2
NJIT-RAVR
CosmoBot 

Bu derlemeye katılmanın şartları:
Katılımcılar çalışmalarına en az 1 tane SP’li çocuk eklemeli
Araştırma üst ekstremite fonksiyonlarına odaklanan robotik terapi olmalı
Ölçümler uzanma, kavrama gibi hareketleri de içermeli
Üst ekstremite fonksiyonları iyi motor beceri değerlendirmesi skalaları ile ölçülmeli olarak belirlenmiştir.

SP’li çocuklarda üst ekstremite fonksiyonunu iyileştirmeye yönelik robotik tedavi hala yeni bir yöntemdir ve etkinliğine dair kanıtlar hala eksiktir. Robotik terapi tekrarlı hareket sağladığı için faydalı olabilir. Robotik cihaz görsel ve işitsel geri bildirim sağlama potansiyeline sahiptir ve yardım ya da hareketlere direnç sağlayarak görev zorluk derecesi için kolayca ayarlanabilir. Ön bulgular inMotion2’nin sadece kinematik değişkenlerde, kas tonusunda ve kas gücünde değil, aynı zamanda standart değerlendirme araçlarında da daha fazla gelişim olduğunu göstermiştir. CosmoBot çocukların eklem hareket açıklığını geleneksel terapiden daha fazla geliştirmiştir.

Klinik Çıkarım: SP’li çocuklarda üst ekstremite fonksiyonunu iyileştirmeye yönelik robotik tedavi uygulanabilir.

Hazırlayan: Burcu Zehra Sivri

Referans: Chen, Y. P., & Howard, A. M. (2016). Effects of robotic therapy on upper-extremity function in children with cerebral palsy: a systematic review. Developmental neurorehabilitation, 19(1), 64-71.

Özet

Bu çalışma farklı robotik cihazların serebral palsili çocukların üst ekstremite fonksiyonlarına etkisini inceleyen bir derlemedir.

Robotik Terapinin Serebral Palsili Çocukların Üst Ekstremite Fonksiyonlarına Etkileri