Sakroiliak Ağrısı Olan Hastalarda Motor Öğrenmenin Etkileri Nasıldır? Sakroiliak Ağrısı Olan Hastalarda Motor Öğrenmenin Etkileri Nasıldır?

Sakroiliak Ağrısı Olan Hastalarda Motor Öğrenmenin Etkileri Nasıldır?

Sakroiliak eklem ağrısı olan bireylerde Düz Bacak Kaldırma Testi uygulandığında pelvik taban ve diyafram hareketleri normalden sapmış olarak bulunur.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Bir çalışmada motor öğrenme çalışmaları ile Düz Bacak Kaldırma Testinde tespit edilen pelvik taban, diyafram hareketleri ile solunum paternlerinin değişim sağlanıp sağlanamayacağını test etmek amaçlanmıştır.

Düz bacak kaldırma testi (DBKT; gövdeden alt ekstremitelere pelvis üzerinden yük aktarımının değerlendirildiği geçerli ve güvenilir bir test aracıdır ve daha önce sakroiliak eklem ağrısı olan hastalarda düzensiz solunum paternleri, azalmış diyafram hareketi ve alçalmış pelvik taban ile ilişkili bulunmuş, fakat bu problemlerin motor öğrenme yolu ile çözümüne yönelik bildirim yapılmamıştır.

En az 3 aydır Sakroiliak eklem ağrısı olan ve azalmadan devam eden, spinal eklem hareket açıklığında düzelme olmayan, DBKT ve 5 SİE ağrılı provakasyon testinden 3’ü pozitif olan 8’i kadın 9 birey; tedavi öncesinde ve DBKT testi esnasında sırtüstü pozisyonda değerlendirmeye alınmıştır.

Solunum hızı ve tidal volüm spirometre, diyafram hareketi ve pelvik taban kinematikleri ultrason ile değerlendirilmiş, ağrı ve özür durumu VAS, McGill Kısa Ağrı Anketi ve Oswestry Özür İndeksi ile sorgulanmıştır.

12 haftalık fiziksel ve bilişsel komponentleri olan bir motor öğrenme tedavi programına katılan bireyler, tamamen iyileşmemekle birlikte, DBKT sırasındaki anormal diyafram ve pelvik taban kinematikleri ile solunum paternlerinin düzeldiği, ağrı ve özür durumlarında iyileşme meydana geldiği görülmüştür.

Bu çalışma sakroiliak eklem ağrısı olan bireylerde bozulmuş motor kontrol stratejilerinin, motor öğrenme programı ile değiştirilebileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Referans
Peter B. O’Sullivan, Darren J. Beales,Changes in pelvic floor and diaphragm kinematics and respiratory patterns in subjects with sacroiliac joint pain following a motor learning intervention: A case series,Man Ther. 2007 Aug;12(3):209-18. Epub 2006 Aug 17.

Özet

Bu çalışmada sakroiliak ağrısı olan bireylerde motor öğrenme programı sonrası pelvik taban kasları, diyafram ve solunum paternlerinde görülen değişiklikler konu edilmiştir.

Sakroiliak Ağrısı Olan Hastalarda Motor Öğrenmenin Etkileri Nasıldır?