Serebral Palsi ve Spor Serebral Palsi ve Spor

Serebral Palsi ve Spor

Serebral Palsi ve Spor

Sporun faydaları arasında sosyalleşme,sağlıklı ve uygum vücut kompozisyonunda bulunmada yardımcı olma,endorfin salınımlarının artması sayılabilir.

Sporla İlgili Engeller

3 kategoriye ayrılabilir:

Fiziksel 

Psikolojik

Çevresel 

Fiziksel Engeller

Engelliler için erişilemeyen veya uyarlanabilir ekipmanın gerekli olduğu ancak maliyetli olduğu tesisleri içerebilir.

Çevresel Engeller

Ailelerden gelen desteğe veya başkalarının manuel taşıma ekipmanını kullanma becerisine ilişkin olup, genellikle engelli sporlarının mevcut olduğu sınırlı zamanlar vardır.

Psikolojik Engeller

Hem benlik algısını hem de başkalarının tutumunu dahil edilmelidir.Öz güven eksikliği, engelli kişilerin, özellikle mevcut fırsatların farkında olmama ile birleştiğinde, spor faaliyetlerine katılmayı düşünmelerini engelleyebilir. Aynı şey çocuk destek ağı için de söylenebilir. 'Sağlık ve güvenlik' korkusu, tesislerin kapsayıcı sporu reddetmesine neden olabilir ve bu tutumları değiştirmeye odaklanmak gerekir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Verschuren ve arkadaşları, Serebral Palsili çocuklar ve gençler için spor ve fiziksel aktiviteye katılımın önündeki kolaylaştırıcıları ve engelleri daha ayrıntılı olarak araştırmıştır.

Fiziksel Aktiviteye Adapte ve Dahil Etmede Spesifik Stratejiler

Dahil Etme Spektrumu, sporla uğraşanların engelli kişileri spora nasıl dahil edeceklerini anlamalarına yardımcı olmak için beden eğitimi ve spora dahil edilmeye yönelik bir modeldir.

Engelli olan ve olmayanlar dahil olmak üzere tüm katılımcıları güçlendirmeyi amaçlayan bir engelli kişinin ihtiyaçlarına göre seçilmiş beş yaklaşım içerir.

Açık Alan Aktiviteleri: Farklı yeteneklere sahip bir gruptaki herkes, çok az değişiklik yaparak veya hiç değişiklik yapmadan gruptaki en az yetenekli kişilerle aynı etkinlikleri tamamlar.

Modifiye Aktiviteler: Grup üyeleri aynı aktiviteyi yeteneklerine göre farklı şekillerde tamamlarlar. STEP modeli kullanılarak değişiklikler yapılır.

Paralel Aktiviteler: Herkes aynı aktiviteyi tamamladığında, ancak katılımcılar aynı yetenek düzeyine sahip kişilerle gruplandırıldığında.

Ayrı Aktiviteler: Bir etkinlik bir kişi veya grup için tamamen uygun değilse, o zaman farklı bir etkinliği tamamlarlar.

Engelli Spor: Engeli olmayan kişiler, engelliliğe özgü spor faaliyetlerine de katılır; Tekerlekli Sandalye Basketbolu, "Ters Entegrasyon" kavramı üzerinde çalışıyor.

STEP Modeli

Uzay

Görev

Ekipman

İnsanlar

Ek olarak, Sainsbury’nin Kapsayıcı Topluluk Eğitim Programı şu kişiler için mevcuttur:

Birincil odak noktasının şu anda spor veya fiziksel aktivite sağlayıcısı olmadığı topluluk tabanlı bir grubu veya kuruluşu temsil etmek

Engellilerle doğrudan temas kurulması

Engelli kişilere fiziksel aktivite ve spor yapma fırsatına sahip olmak

Ve aşağıdakileri desteklemek için ilk adım eğitimi sağlar:

Destek Çalışanları

Ebeveynler

Bakıcılar ve Kişisel Asistanlar

Sağlık Uzmanları

Gönüllüler

Topluluk Temelli Gruplar ve Organizasyonlar

Fiziksel Aktiviteyi Geliştirmeye Yönelik Özel Müdahaleler

Fiziksel Uygunluk Eğitimi

Verschuren ve arkadaşları (2007),aerobik ve anaerobik devre eğitiminin etkisini bir kontrol grubuna karşı karşılaştıran 86 çocukla randomize kontrollü bir çalışmayı tamamlamıştır. Eğitim grubunda egzersiz kapasitesi önemli ölçüde artırılmıştır. Ek olarak, çeviklikte, kas gücünde, atletik yeterliliğin kendi kendine algısında ve katılım düzeyinde gelişmeler göstermişlerdir. Yaşam kalitesi de artmıştır; Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Anketi ile ölçülen Motor, Özerklik ve Biliş Alanlarının tümü iyileştirilmiştir.

Kuvvet ve Stabilite

Dodd ve arkadaşları (2002),Serebral Palsili insanlar için kuvvet antrenmanının etkililiğinin sistematik bir incelemesini tamamlamışlar ve güç antrenmanı programlarının, Serebral Palsili çocukların ve genç yetişkinlerin kas gücünü artırdığını bulmuşlardır. Ek olarak, bu, artan spastisite gibi yan etkilerin yokluğuydu.

Organizasyonlar

İngiliz Engellilik Sporları Federasyonu

İngiliz Engellilik Sporları Federasyonu (EFDS), Birleşik Krallık'ta spor kuruluşlarının engelli kişilerin aktif olmalarına destek olmalarını sağlayan ulusal yardım kuruluşudur. Vizyonları, engelli kişilerin iki amaç doğrultusunda yaşam boyu aktif olmalarıdır:

Tüm engelliler için daha iyi sağlık ve iyi bulunuşluk

Engellilerin artan fırsatlar ve seçeneklerle daha fazlasını başarabileceği daha eşit bir toplum

Serebral Palsi Sporu

Serebral Palsi Sporu, vizyonu Serebral Palsili kişilerin spor ve aktif rekreasyon yoluyla yaşam potansiyellerine ulaşmalarına destek olmak olan Birleşik Krallık Ulusal Engellilik Sporları Örgütüdür (NDSO).

Çocuklar, gençler ve yetişkinler dahil olmak üzere Serebral Palsili ve ilgili nörolojik rahatsızlıkları olan kişilerin futbol, yüzme, atletizm, bowls, masa kriket ve uyarlanmış sporlar dahil sporlara katılmalarını teşvik eder ve desteklerler. Ayrıca ebeveynlere, ailelere, bakıcılara, terapistlere, öğretmenlere, antrenörlere ve diğer profesyonellere, Serebral Palsili insanlar için spor ve eğlence etkinliklerini nasıl uyarlayacakları konusunda destek sunarlar.

Serebral Palsi Sporunun Stratejik Sonuçları

Birey / Aile Sonuçları

• Serebral palsili ve diğer fiziksel zorlukları olan kişiler için daha iyi sağlık ve esenlik

• Güveni geliştirmek ve güçlendirmek

• Fiziksel ve duygusal refahı iyileştirmek

• Serebral Palsili çocukların ve yetişkinlerin ve ailelerinin izolasyonunun azaltılması

• Arkadaşlıklar kurmak ve sürdürmek

• Eğlenmek

• Aile ve destek sistemlerini güçlendirmek

Organizasyonel Sonuçlar

İçgörü, bilgi ve araştırmanın açık ve etkili bir şekilde uygulanması

• Etkili ve üretken katılım

• Sunduklarımızın kalitesine net bir odaklanma ve uygulamalarımıza yansıtma

• Daha fazla insana ulaşmak ve başarılarımızı kutlamak için mesajlarımızı etkin bir şekilde tanıtmak

• Serebral Palsili kişilerin ihtiyaçlarını etkilemek ve savunmak

• Hizmetlerimizi ve kaynaklarımızı etkin bir şekilde yönetmek

Toplumsal Sonuçlar

• Topluluklar ve ortaklarla etkili ve üretken etkileşim

• Cerebral Palsy'li kişilerin topluma katkıda bulunabileceği daha eşit bir toplum için çalışmak

• Serebral Palsili kişilerin pozitif bir profilini oluşturmak

• Serebral Palsili kişilerin ve ailelerinin daha iyi sağlık ve esenliğine katkıda bulunmak

Hazırlayan: Fzt. Birgül Dıngırdan

Referanslar
Verschuren O, Wiart L, Hermans D, Ketelaar M. Identification of facilitators and barriers to physical activity in children and adolescents with cerebral palsy. The journal of pediatrics. 2012 Sep 30;161(3):488-94.
Sports Coach UK. Quick Guide Inclusive Coaching - Inclusion Spectrum. http://www.sportscoachuk.org/sites/default/files/Quick-Guide-to-Inclusive-Coaching.pdf (accessed 2 March 2017)
Rugby League Connect. Inclusion Spectrum. http://websites.sportstg.com/assoc_page.cgi?client=7-8106-0-0-0&sID=188561&&news_task=DETAIL&articleID=13648271 (accessed 2 March 2017)

Özet

Bu çalışmanın amacı serebral palsi,sporda engeller ve engellilerde sporu destekleyen kuruluşlar hakkında detaylı bilgi vermektir.

Serebral Palsi ve Spor