Omuz Sıkışma Sendromunda Konvansiyonel Fizik Tedavi Yöntemleri ve Kinesio Bantlama Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Kinesio Taping for Frozen Shoulder | InHome Physical Therapy & Massage |  Edmonton & Calgary


Subakromiyal sıkışma sendromu (SIS), bir doktora gitme sırasında omuz ağrısı şikayetlerinin% 44-65'ini oluşturan omuzdaki en yaygın hastalıktır. Omuz ağrısının en sık nedenidir. Kısmi kalınlıkta rotator manşet yırtığı, rotator manşet tendiniti (RCT), kalsifik tendinit ve subakromiyal bursiti içeren bir  subakromiyal uzay patolojileri spektrumunu kapsar. Kollarını sürekli olarak yatay pozisyonda tutan işçiler, marangozlar ve yüzme ve fırlatma gibi sporla uğraşan kişiler risk grubunu oluşturur. Hareket, kısıtlama, dinlenme, ağrı ve uyku sırasında ağrıya neden olabileceğinden SIS günlük ve çalışma hayatında ciddi problemler yaratabilir. SIS’in ana sonuçları fonksiyonel kayıp ve sakatlıktır.

Koruyucu ve cerrahi tedaviler, enflamatuar süreci durdurmak, ağrıyı hafifletmek, eklem hareketliliğini sürdürmek ve SIS'de ilerleyici dejeneratif değişikliklerin gelişimini önlemek için kullanılır. Konservatif tedavi yöntemleri; önleme, dinlenme, tıbbi tedavi, subakromiyal alana steroid enjeksiyonları ve çeşitli geleneksel fizik tedavi (PT) yöntemleri ve alıştırmaları ve nispeten yeni bir yöntem olarak kinesio bantlama (KT) uygulamasını içerir. KT, SIS ve RCT(rotator cuff tendiniti)'de ödemi azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve eklem hareket açıklığını (ROM) ve kas aktivitesini artırmak için kullanılır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Önceki çalışmalar KT'nin etkinliği hakkında çelişkili sonuçlar ortaya koymuştur ve geleneksel PT yöntemlerine kıyasla alternatif bir tedavi mi yoksa destekleyici bir tedavi mi olduğu açık değildir.

Yapılan bir çalışmada hastalar iki gruba ayrılmış bir gruba kinezyobantlama ve ev programı uygulanırken diğer gruba fizik tedavi modaliteleri  ve ev programı ile takip edilmiştir.

Çalışmada, ROM, Codman ve germe (arka kapsül) ve güçlendirme (izometrik) egzersizlerinden oluşan KTG (KinezyoTape Grubu) verilmiştir. Hastalar, Kase ve ark. tarafından önerilen 15 günlük bakım standardına ek olarak, egzersiz rutini günde 3 kez takip etmeleri ve her egzersizi 10 kez tekrar etmeleri istenmiştir. Öte yandan, PTG (fizik tedavi) hastalarından ağrılı noktaya devamlı  modda 1 dakika süreyle 1 MHz ve 1 W / cm2 ayarlı Ultrason (ağrılı noktaya dairesel şekilde), 20 dakika HP, 30 dakika TENS uygulamalarını içeren günlük bir program izlemeleri istendi. HEP (ev egzersiz programı) diğer grupla aynıdır.

Kinesio taping (KT), rehabilitasyon programlarında kullanılan nispeten yeni bir tekniktir. Ortopedik ve spor ortamlarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, diğer kas-iskelet sistemi bozuklukları için giderek artan bir tedavi seçeneği haline geliyor. Zayıflamış kasları güçlendirebilir, eklem dengesizliğini kontrol edebilir, postural hizalamaya yardımcı olabilir ve aşırı kullanılmış kasları gevşetebilir.

Kinezyotape'in fizik tedavi  modalitelerinden önemli bir farkı, uygulama sıklığı ve süresidir. Bu çalışmada, yerel modaliteler 3 hafta boyunca günlük olarak uygulanırken, KT aynı haftada 3 kez uygulanmış ve tedavide önemli bir fayda sağladığı gösterilmiştir. 

Klinik Çıkarım: yeni bir yöntem olan KT uygulaması alternatif bir tedavi değildir, ancak erken dönemde iyi bir yardımcı yöntem olarak kullanılabilir.

Hazırlayan: Sefer Ali İnanıcı

Referans:
Kul, A., & Ugur, M. (2019). Comparison of the efficacy of conventional physical therapy modalities and kinesio taping treatments in shoulder impingement syndrome. The Eurasian journal of medicine, 51(2), 139.

Özet

Bu çalışmada, SIS evre 2 (supraspinatus tendinit) veya evre 3 (kısmi rüptürü olan ve toplam rüptürü olmayan) tanılı hastalarda PT modaliteleri artı ev egzersiz programı (HEP) ve KT + HEP arasındaki kısa süreli etkinliği karşılaştırmayı amaçlanmıştır.

Omuz Sıkışma Sendromunda Konvansiyonel Fizik Tedavi Yöntemleri ve Kinesio Bantlama Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması