Sinir Sıkışması Sinir Sıkışması

Sinir Sıkışması


Periferal sinirin mobilitesini ve esnekliğini kaybetmesi veya çevre dokular tarafından kompresyona maruz kalması sinir sıkışmasına neden olur. Bir sinir sıkışması, doğası gereği akut veya kronik olabilen nöropatik / nörojenik ağrıya neden olabilir.

Sinir sıkışması sendromları (ortak bir belirti ve semptom grubu anlamına gelir), bireylerde çevre dokuların şişmesi veya anatomik anormalliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Tuzak nöropatileri, periferik sinirlerde meydana gelir ve tipik olarak, kronik kompresyonun bir sonucu olarak sinirlerin ağrı ve / veya fonksiyon kaybı (motor ve / veya duyusal) ile karakterize edilir. Bir sinir sıkışmasını yeterince teşhis etmek için, periferik sinirlerin sinir yollarını bilmek önemlidir.

Karpal tünel sendromu (CTS) (medyan sinir);

Kubital tünel sendromu (ulnar sinir);

Torasik çıkış sendromu (TOS) (özellikle alt gövde);

Suprascapular sinir ;

Kasık bölgesinin obturator siniri;

Tarsal tünel sendromu (posterior tibial sinir);

İnterdigit sinirler (özellikle Morton Nöroması olarak bilinen 3. ve 4. ayak parmakları arasında);

Ön kolun arka interosseöz siniri (PIN).

Nöral yapıların hasar görmesi veya sıkışmasının genellikle eklem veya kas yaralanmalarına eşlik ettiğini akılda tutmak önemlidir. Doğru bir teşhis için alanın kapsamlı bir değerlendirmesi gereklidir.

Sinir sıkışması sendromları, bir osseoligamentöz tünelden geçerken bir sinirin kronik yaralanmasından kaynaklanabilir; sıkışma tipik olarak bağ kanalı ile bitişik kemikli yüzeyler arasındadır.

Sinir sıkışması durumlarında, sıkışma yüzeyinin en az bir kısmı hareketlidir. Bu, kronik bir yaralanma ile sonuçlanan bitişik eklemde hareketle birlikte ya tekrarlayan bir "çarpma" tahribatı veya keskin veya sıkı kenarlara "sürtünme / kayma" kompresyonu ile sonuçlanır. Sinirin bir atel veya yaşam tarzı ayarlamaları ile hareketsiz hale getirilmesi bu nedenle semptomları çözebilir. Tuzak nöropatilerine romatoid artrit , gebelik , akromegali veya hipotiroidizm gibi sistemik bozukluklar da neden olabilir.

Bir sinir sıkışması doğası gereği hem iskemik hem de mekanik olabilir.

Tekrarlayan sinir hasarı ve travması, mikrovasküler (iskemik) değişikliklere, ödem, sinir mesajlarının iletilmesine yardımcı olan sinirin dış katmanlarına (miyelin kılıfı) zarar verebilir ve hem miyelin kılıfında hem de sinir aksonunda organel seviyelerindeki zarlarda yapısal değişikliklere neden olabilir. Sıkıştırma bölgesinde fokal segmental demiyelinizasyon, sıkıştırma sendromlarının ortak bir özelliğidir. Cerrahi dekompresyondan sonra fonksiyonun tamamen iyileşmesi, yaralı sinirin remiyelinizasyonunu yansıtır. Daha kronik ve şiddetli sıkışma vakalarında eksik iyileşme, aksonların wallerian dejenerasyonu ve nöromüsküler kavşakta kalıcı fibrotik değişikliklerden kaynaklanır ve bu da tam reinnervasyonu ve fonksiyonun restorasyonunu önleyebilir.

Risk faktörleri nelerdir?

Bazı faktörler, bireyleri bir sinir sıkışması veya sıkışması geliştirme riski altına sokar. Bu faktörler şunları içerir:

Yerel bölgeye önceki kırık veya çıkıklar;

Yara dokusu ve / veya miyofasiyal gerginlik;

Kemik çıkıntıları / artrit;

Şişlik veya ödem;

Kistler;

Tekrarlayan hareketler gerektiren tekrarlayan veya uzun süreli aktiviteler;

Diyabet gibi sistemik durumlar

Sinir sıkışmaları belirtiler, semptomlar, nedenler ve konumlar açısından çok çeşitli olduğundan, klinisyenin daha ciddi durumları ekarte etmek için ayrıntılı bir tıbbi öykü ve fizik muayene yapması hayati önem taşır.

Semptomlar nelerdir?

Bir sinir sıkışmasının görünümü kişiden kişiye farklılık gösterecek ve sıkışan sinir boyunca lokalize veya yönlendirilmiş semptomlarla kendini gösterecektir. En yaygın semptomlar şunları içerir:

  • Lokalize veya yönlendirilmiş ağrı (yerel periferik sinir bölgelerini kontrol edin);
  • Uyuşma, karıncalanma veya "eletrik şok" hissi;
  • Parestezi;
  • Yanma hissi;
  • Etkilenen vücut kısmının bozulmuş hareketi;
  • Kas Güçsüzlüğü;
  • Kas erimesi;
  • Kuru ince cilt

Değerlendirme

İnspeksiyon: Tüm üst/ alt ekstremitenin ve servikal veya lomber omurganın görsel muayenesi ve palpasyonu zorunludur. Muayene, ekstremite asimetrisi, kas atrofisi veya anormal postüre odaklanmalıdır. 

Palpasyon: Tıbbi muayene sırasında, klinisyen sinirin sıkıştığı alanı çizerek veya dokunarak belirtileri veya semptomları üretmeye çalışacaktır.

Üst ekstremitede kullanılan bazı testler

Spurling işareti, tinel işareti, median sinir sıkıştırma testi, phalen testi ve dirsek fleksiyon testi gibi ayrıntılı sensorimotor test ve provokatif manevralar servikal radikülopatinin veya spesifik sinir sıkışması sendromları teşhisinde yardımcı olabilir.

Sinir gerginliği testi: Sinir gerginliği testleri, sinir gerginliğini arttıran ardışık hareket ilaveleri ile sinir gerginliğinde sistematik artışlar üretmek için klinisyenler tarafından yapılabilir.Testler, danışma semptomlarını veya alternatif olarak karıncalanma veya uyuşma gibi semptomları tetikleyebilir. 

Yaygın testler şunları içerir:

Düz bacak kaldırma (SLR)

Slump test

Nöral Thomas testi;

Üst ekstremite gerginlik testleri (ULTT - medyan, radyal ve ulnar sinirler).

Anestetik ve elektrodiagnostik test: Sinir sıkışma sendromuysa semptomların olduğu bölgeye birkaç mililitre lokal anestetik uygulandığında semptomlar tamamen ortadan kalkmalıdır.

Elektrodiagnostik test (EDS) sinir sıkışmasının teşhisini de doğrulayabilir, ancak bir sinir sıkışması için en iyi tanısal görüntü için "Altın Standart" konusunda bir fikir birliği yoktur. Bazı profesyoneller, sinir sıkışmasını tespit edebilecek herhangi bir muayene görüntüsü (röntgen, ultrason, MRI, sintigrafi) olmadığına inanmaktadır.

Cerrahi olmayan tedavi: Postürel ve biyomekanik düzeltmeler de sinirsel tahrişe neden olan altta yatan mekanizmaları ele almak için hayati öneme sahiptir. Klinisyen ayrıca sinirin çevreleyen dokular tarafından sıkışmasına neden olabilecek tekrarlayan hareket kalıplarının farkında olmalıdır.Sinirin dinlenmesini teşvik etmek için destek veya splintleme de düşünülebilir. 

Sinir uygun iyileşme aşamasındaysa sinir kaydırma egzersizlerini de düşünebilirsiniz.Sinir kaydırma egzersizleri genellikle akut iyileşme aşamasında teşvik edilmez.

Cerrahi tedavi: Lokal artroskopik debridman gibi daha basit bir prosedürü içerebilir veya bir nöral dekompresyon veya açık bir spinal veya lokal cerrahi gibi daha ilgili bir ameliyatı içerebilir.

Hazırlayan: Berna Kılıç

Referanslar
Brukner, P., & Khan, K. (2010). Chapter 3: Pain: Where is it coming from? In Clinical Sports Medicine. Rev 3rd Ed. McGraw-Hill Australia. North Ryde.
Greening, J., & Lynn, B. (1998). Minor peripheral nerve injuries: an underestimated source of pain? Man Ther. 3 (4): 187-94.
Pahor, S., & Toppenberg, R. An investigation of neural tissue involvement in ankle inversion sprains. Man Ther. 1 (4): 192-7.

Özet

Bu çalışmada sinir sıkışması,risk faktörleri,değerlendirme ve tedavi seçeneklerinden bahsedilmektedir.

Sinir Sıkışması