Skapular Kas Dengesinin Rehabilitasyonu Skapular Kas Dengesinin Rehabilitasyonu

Skapular Kas Dengesinin Rehabilitasyonu

Omuz ağrısı ve disfonksiyonu sık görülen şikâyetlerdendir. Son zamanlarda, klinisyenler ve araştırmacılar, skapula'nın genel omuz ağrısının patogenezindeki rolü ve özellikle sıkışma sendromundaki belirtileri üzerine yoğunlaşmışlardır.

Omuz yaralanmasına bağlı skapulotorasik disfonksiyon tedavisinde skapular kaslar için kuvvetlendirme egzersizleri kullanılır.

Bu hastalarda sıklıkla tespit edilen intermusküler ve intramüsküler dengesizlikler ışığında alt trapezius (LT), orta trapezius (MT) ve serratus anterior (SA) aktivasyonu, üst trapeziusta (UT) minimal aktivite ile teşvik eden egzersizler önerilmektedir.

Skapula kaslarında bir dengesizlik olan hastalar için, zayıf kas parçalarının hiperaktif kaslarda minimal aktivite ile seçici olarak harekete geçirilmesi dengesizliğin azaltılmasında önemli bir bileşen oluşturmaktadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmanın amacı hangi egzersizlerin skapular kas dengesini optimize etmek için uygun olduğunu belirlemek için yaygın olarak kullanılan omuz kuşağı güçlendirme egzersizleri için UT / LT, UT / MT ve UT / SA kas oranlarını belirlemektir.

Trapezius kas dengesini düzeltmek için egzersizler:


Şekil 1. A, yan yatan konumda ileriye fleksiyon; B, yan yatan dış rotasyon; C, dış rotasyonlu horizontal abdüksiyon; ve D, yüzüstü ekstansiyon

Bu çalışmanın sonuçları, A, B ve C egzersizlerinin UT / LT kas dengesizliklerinin restorasyonu için optimal olduğunu ve A, B ve D egzersizlerinin UT / MT kas dengesizliklerinin restorasyonu için optimal olduğunu önermektedir.

Sonuç olarak, omuz kuşağı rehabilitasyonu için sıklıkla kullanılan 12 egzersiz sırasında 3 trapez kas parçası ve serratus anterior (SA) kasının aktivasyonunu araştırılmıştır. Bu çalışma; egzersizler sırasında trapezius aktivitesinin denge oranlarını hesaplayan ilk çalışmadır. Alınan verilere göre, üst trapez (UT) parçanın minimal aktivasyonu ile alt trapez (LT) ve orta trapez (MT) aktivitesini teşvik etmek için yan yatış pozisyonunda dış rotasyon, yan yatan pozisyonda ileriye fleksiyon, dış rotasyonlu horizontal abdüksiyon ve yüzüstü ekstansiyon egzersizleri öneriliyor. Bu sonuçlar klinisyene skapular kas dengesizliklerinin tedavisinde yardımcı olabilir.

Referans
Ann M. Cools, PT, PhD, Vincent Dewitte, PT, Frederick Lanszweert, PT, Dries Notebaert, PT, Arne Roets, MPSS, Barbara Soetens, PhD,Barbara Cagnie, PT, PhD, and Erik E. Witvrouw, PT, PhD.Rehabilitation of Scapular Muscle Balance .The American Journal of Sports Medicine, Vol. 35, No. 10, 2007

Özet

Bu çalışmanın amacı,alt trapez ,orta trapez ve serratus anterior kaslarının üst trapez'in minimal katılımı ile optimal olarak aktive olduğu skapular kas güçlendirme egzersizlerini tanımlamaktır.

Skapular Kas Dengesinin Rehabilitasyonu