Spino Pelvik Ritmin Omurga Üzerine Etkileri Nasıldır? Spino Pelvik Ritmin Omurga Üzerine Etkileri Nasıldır?

Spino Pelvik Ritmin Omurga Üzerine Etkileri Nasıldır?

Bel ağrısını anlamak için lumbal omurganın hareket açıklığını anlamak önemlidir. Lumbo-pelvik kompleksin 110°lik bir hareketi vardır.Bunun 40° si lumbar omurgada 70° ise kalça eklemindedir.

Hamstring kası pelvisten bacağa doğru uzanır, bu yüzden hamstring kısalığının;pelvis,kalça ve diz eklem hareketlerini etkileyebileceği düşünülebilir.

Bel ağrısı ve hamstring kısalığı arasında güçlü bir bağ olduğu bildirilmiştir.Bununla birlikte hamstring kısalığının omurga biyomekaniğine etkisi açığa kavuşmamıştır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışma gövdenin öne doğru fleksiyonu sırasında izlenen spino-pelvik ritmi araştırmayı ve hamstring kısalığına bağlı olarak ritmin özelliklerini netleştirmeyi amaçlamıştır.

Çalışmaya; bel ağrısı olmayan 18 sağlıklı yetişkin erkek katılmıştır.

Öncelikle dikey pozisyondayken “parmak - zemin mesafesi” ölçülmüştür ve bu parametre %100 olarak alınmıştır. Bir ‘spinal mouse’ kullanılarak,omurganın hizalanışı 4 farklı pozisyonda değerlendirilmiştir.

Dikey postür:%100
Öne fleksiyon:%50
Öne fleksiyon:%25
Öne fleksiyon (parmağın zemine teması):%0

Torasik ve lumbar omurganın hem de pelvisin açı değerleri hesaplanmıştır.

Hamstring kısalık göstergesi olarak ‘düz bacak kaldırma açısı’ ölçülmüştür.Faz 1: Torasik ve lumbar omurga ile pelvis hareket ediyor. Ağırlıklı olarak lumbar omurgada hareket gerçekleşiyor ve hareket anlamlı olarak torasik omurga ve pelviste görülen hareketten daha fazla.

Faz 2: Torasik ve lumbar omurga ile pelvis hareket ediyor.Bu fazda torasik omurga öne doğru fleksiyon yapmadı,bunun yerine pradoksal bir hareketle ekstansiyona geldi.

17 kişiden 15 inde bu görülmüştür.Lumbar omurga ve pelvisin ortalama hareketleri neredeyse eşittir.

Faz 3: Torakal ve lumbar omurga ve pelvis harekete katıldı.Faz 2 ye benzer şekilde torakal omurga paradoksal hareket gösterdi.

Hamstring kısalığı olan kişiler bu paradoksal hareketi göstermemiş, diğer taraftan hamstringi esnek olanlar bu paradoksal torasik omurga ekstansiyonunu göstermişlerdir.

Faz 3 boyunca düz bacak kaldırma açısı ve pelvis hareketi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Hamstringi esnek olan kişiler öne doğru gövde fleksiyonunun son fazı boyunca daha büyük pelvik rotasyona sahiptiler.

Yapılan bu incelemeler hamstring kısalığının giderilmesi ile omurgada izlenen hareket değişikliğine işaret etmiştir. Hamstring kısalığının giderilmesi lumbar bölgedeki yüklenmeyi azaltarak bel ağrısında nosiseptif kaynaklı tetiklenmeyi azaltabilir.

Klinik Çıkarım: Hamstring kısalığının normale getirilmesi,lumbal yüklenmeyi azaltarak bel ağrısını azaltabilir.

Referans
Kiyotaka Hasebe,Koichi Sairyo,Yasushi Hada,Akira Dezawa,Yu Okubo,Koji Kaneoka,Yoshio Nakamura. Spino-pelvic-rhythm with forward trunk bending in normal subjects without low back pain ., European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology,Published online October, 2013.

Özet

Bu çalışmanın amacı, gövdenin öne doğru fleksiyonu sırasında spino-pelvik ritmi araştırmak ve hamstring kısalığına bağlı olarak ritmin özelliklerini netleştirmektir.

Spino Pelvik Ritmin Omurga Üzerine Etkileri Nasıldır?