Spurling Testi

Spurling testi (Maksimal Servikal Kompresyon Testi ve Foraminal Kompresyon Testi olarak da bilinir), servikal radikülopatiye neden olan servikal sinir kökü kompresyonu aranır ve servikal omurganın kas-iskelet sistemi değerlendirmesi sırasında kullanılır. 
Literatürde Spurling testini gerçekleştirmenin farklı yolları tarif edilmiştir. Kol semptomlarını en iyi tetikleyen versiyon boyun ekstansiyonda, lateral fleksiyonda ve aksiyal kompresyonda oluncadır.
Bazı kaynaklarda test A ve B'ye atıfta bulunulmaktadır, bu varyasyonların her ikisi de radikülopatiyi değerlendirmek için kullanılmaktadır.
A:
 
 
 
B:
 
 
 
Bu test yaygın olarak servikal radikülopatiyi değerlendirmek için kullanılsa da, duyarlılığının düşük olması nedeniyle diğer testlerle birlikte kullanılması önemlidir. 2003 yılında, Dr. Robert Wainner ve meslektaşları klinik muayenenin doğruluğunu incelemiş ve servikal radikülopati teşhisine yardımcı olmak için bir klinik tahmin kuralı geliştirmişlerdir. Araştırmaları, birleştirilen 4 klinik testin EMG çalışmalarına kıyasla yüksek tanısal doğruluğa sahip olduğunu göstermiştir:
  • Spurling Testi
  • Üst Ekstremite Gerilim Testi (ULTT1)
  • Distraksiyon testi
  • Servikal Rotasyon Testi

Hazırlayan: Fizyoterapist Ayşe Demirtaş
Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Boninger ML, Delitto A, Allison S. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine 2003; 28(1):52-62 / Rubinstein SM, Pool JJ, van Tulder MW, Riphagen II, de Vet HC. A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative tests of the neck for diagnosing cervical radiculopathy. Eur Spine J. 2007; 16: 307-319.

Spurling Testi