Subakromiyal Ağrı Sendromunda Spinal Manipülasyon ve Elektrikli Kuru İğneleme Uygulamalarının Etkinliği Subakromiyal Ağrı Sendromunda Spinal Manipülasyon ve Elektrikli Kuru İğneleme Uygulamalarının Etkinliği

Subakromiyal Ağrı Sendromunda Spinal Manipülasyon ve Elektrikli Kuru İğneleme Uygulamalarının EtkinliğiSubakromiyal ağrı sendromu(SAAS) olan hastalarda elektroterapi, manuel terapi, egzersiz, enjeksiyon, ilaç tedavisi ve kognitif tedavi gibi yöntemler ilk seçenek olarak tercih edilmektedir. En uygun egzersiz programı hala tam olarak bilinmemesine rağmen, egzersiz birincil tedavi yöntemidir. Manuel terapi ile kombine edilmiş egzersiz terapisi de etkili olabilir. İnterferansiyel akım nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, krayoterapi, egzersiz, manuel terapi ve placebodan daha yararlı bulunmamasına rağmen genellikle hala tedavide ilk seçenek olarak interferansiyel akım tercih edilmektedir. İnterferansiyel akım akut ve kronik kas-iskelet sistemi hastalıklarında egzersiz tedavisine ek olarak kullanıldığında subakromial ağrı sendromu olan hastalara pozitif etkisi vardır.

Omuz ağrısı olan hastalarda iğneleme uygulamalarının (tetik nokta kuru iğneleme ve akupunktur/ elektroakupunktur) konvansiyonel ortopedik rehabilitasyon tedavisi ya da kortikosteriod enjeksiyonuna göre ağrı üzerinde çok tutarsız sonuçları vardır.

İlk gruba servikotorasik manüpilasyon ve elektrikli kuru iğneleme(SMEKİ), diğer gruba ise yumuşak doku mobilizasyonu, egzersiz ve interferansiyel akım(YDMEİF) uygulanmıştır ve karşılaştırma yapılmıştır.

Tüm katılımcılara 12 seans terapi uygulanmış, Bu seanslar haftada 2 gün 6 hafta olacak şekilde planlanmıştır. SMEKİ grubuna C4-C6, C7-T3 ve ilk 3 kostaya manüpilasyon uygulandı. Buna ek olarak 12 seans boyunca 20’şer dakikalık elektrikli kuru iğneleme uygulaması yapılmıştır. YDMEİF grubuna glenohumeral eklem, akromiyoklavikular ekleme ve periskapular bölgeye mobilizasyon uygulaması yapılmıştır. Normal eklem hareketi, germe, kuvvetlendirme egzersizleri de çalıştırılmıştır. Bu gruptaki hastalara diğer uygulamalara ek olarak 8 ila 15 dakika arası süren, skapulanın posterior ve anterolateral bölgelerine yumuşak doku mobilizasyon uygulaması yapılmıştır. Tedavi 15-20 dakika süren interferansiyel akım uygulamasıyla sonlandırılmıştır.

SMEKİ grubu ağrı, omuza bağlı engel ve ilaç kullanımı açısından diğer gruba göre daha çok iyileşme sağlamıştır. Subakromial ağrı sendromu olan hastalara spinal manüpilasyon ve kuru iğneleme uygulamasının diğer tedavi yöntemlerine eklenmesi ağrı yönetimi, omuza bağlı engel ve ilaç alımı açısından faydalı olacaktır.

Hazırlayan: Fzt. Burcu Zehra Sivri

Referans: Dunning, J., Butts, R., Fernandez-De-Las-Penas, C., Walsh, S., Goult, C., Gillett, B., ... & Young, I. A. (2021). Spinal manipulation and electrical dry needling in patients with subacromial pain syndrome: a multicenter randomized clinical trial. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 51(2), 72-81.
Daha fazla oku: Eksantrik Egzersizin Subakromial Sıkışma Sendromlu Hastalara Etkisi Nasıldır?

Özet

Bu çalışmada subakromiyal ağrı sendromu olan hastalarda spinal manipülasyon ve kuru iğnelemenin etkinliği değerlendirilmiştir.

Subakromiyal Ağrı Sendromunda Spinal Manipülasyon ve Elektrikli Kuru İğneleme Uygulamalarının Etkinliği