Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Hareket ile Mobilizasyon ile Sham Tekniğin Eklem Hareket Açıklığı Kuvvet ve Fonksiyon Üzerine Ani Etkisi Nasıldır?

Subakromiyal sıkışma sendromu (SSS) omuz ağrısı için en sık konulan teşhistir. Subakromiyal boşluktaki bir takım değişiklikler, supraspinatus tendonu, subakromiyal bursa, bicepsin uzun başının yada omuz kapsülünün izole veya kombine yaralanmasına neden olabilir.

SSS’in tedavisinde manuel terapi sık kullanılmaktadır. Ancak manuel terapinin etkinliği literatürde çok çalışılmamıştır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmaya yaş ortalaması 31 olan 27 hasta dahil edilmiştir. 1. Gruba ilk 4 seans hareket ile mobilizasyon, son 4 seans sham teknik uygulanırken diğer gruba tam tersi olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır.

Uygulamalar
Her iki tekniktede hastalar sandalyede gövdeleri destekli, her iki ayak tabanları yerde, 90° kalça diz fleksiyonu ile oturmuşlardır.

Hareket ile mobilizasyon tekniğinde, klinisyen bir elini skapulanın üzerine, diğer elinin tenar yüzeyini humerus başının anterior yüzeyine koymuştur.

Terapist humerus başına dorsolateral glide uygularken hastadan skapular düzlemde yaklaşık olarak saniyede 30° hızla kolunu kaldırmasını ister. Hasta hareketi gerçekleştirirken terapist glide’a devam eder.


Teknik uygulanmadan önce hastaya açıklanmış ve hastanın tekniğe alışması sağlanmıştır. Her seansta 3 set 10 tekrar ve her serinin arasında 30 sn dinlenme olacak şekilde uygulama yapılmıştır.

Sham teknik uygulanırken terapist farklı bir el tutuşu sergilemiştir. Bir elini klavikula ve sternuma yerleştirirken diğer elini etkilenmiş omuzun humerus başının posterioruna koymuştur. Minimum kuvvet uygulayarak anterior glide simulasyonu yapmıştır. Hastadan skapular düzlemde kolunu ağrı başlangıcına kadar kaldırmasını istemiştir. Set ve tekrar sayıları ilk uygulama ile aynıdır.
Ölçümler
Omuz eklem hareket açıklığı (EHA) ve izometrik pik kuvveti gonyometre ve el dinamometresi ile ölçülmüştür. Fonksiyon ölçümlerinde omuz DASH ve SPADI indeksleri kullanılmıştır. Öçlümler müdahale öncesi, müdahale ortası ve müdahale sonrası yapılmıştır.

Sonuçlar
Her iki uygulamanın da skapsiyon ve fleksiyon EHA ve kas kuvvetinde etkili olmadığı bulunmuştur.
Her iki uygulamada abdüksiyon ve eksternal rotasyon derecesinde artış, ağrıda azalma ve fonksiyon testlerinde anlamlı iyileşme saptanmıştır.
Sonuç olarak, sham tekniğin eksternal rotasyon, abdüksiyon EHA’larında, ağrı ve fonksiyon skorlarında en az hareket ile mobilizasyon tekniği kadar etkili olduğu görülmüştür.

Klinik Çıkarım: Hareket ile mobilizasyon ve sham tekniğinin SSS'li hastalarda faydalı etkileri vardır.

Referans
Guimarães JF et al., 2016. Immediate Effects of Mobilization With Movement vs Sham Technique on Range of Motion, Strength, and Function in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: Randomized Clinical Trial. J Manipulative Physiol Ther. 39(9):605-615.

Özet

Bu çalışmada, subakromiyal sıkışma sendromlu hastalara uygulanan hareket ile mobilizasyon ile sham tekniğin eklem hareket açıklığı, kuvvet ve fonksiyon üzerine ani etkileri karşılaştırılmaktadır.

Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Hareket ile Mobilizasyon ile Sham Tekniğin Eklem Hareket Açıklığı Kuvvet ve Fonksiyon Üzerine Ani Etkisi Nasıldır?