Süspansiyon Egzersizleri Sırasında Kas Aktivasyon Paternleri Nasıldır?

Süspansiyon egzersizleri (SE), stabil yüzeylerde çoklu kas gruplarını çalıştırmak, kas aktivasyonu ve eklem stabilitesini artırmak için yapılmaktadır.

Süspansiyon egzersizleri, bir veya iki bağlantı noktası olan yine bir veya iki halat ile yapılan ve kullanıcıyı ellerinden yada ayaklarından askıya alırken, süspanse edilmeyen ekstremitelerin yer ile kontakt halinde bulunması olarak tanımlanmaktadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma süspansiyon egzersizlerinin, benzer egzersizlere göre kas aktivasyonunu artırıp artırmadığını gözlemlemeyi amaçlamıştır.Çalışmaya 25 sağlıklı yetişkin dahil edilmiştir.Çalışmada 4 süspansiyon (TRX süspansiyon çalışma sistemi) ve 4 süspansiyonsuz zemin egzersizi kullanılmıştır. 


16 kablosuz bağlantılı EMG elektrodu, pectoralis minör, orta deltoid, serratus anterior, oblik kaslar, rektus abdominis, gluteus maksimus, erektör spina, orta trapez kaslarına yerleştirilmiştir.Çalışmanın bulguları nelerdir?

SE push-up: Tüm test edilen kaslar için anlamlı olarak kas aktivasyonunu artıran tek egzersiz olmuştur.
SE köprü: Rektus abdominis ve erektör spina kaslarının aktivasyonunu artırmıştır.
SE plank: Oblik kasların aktivasyonunu artırmıştır.
SE kürek: Orta deltoid, oblik kaslar, rektus abdominisin kas aktivasyonunu anlamlı derecede artırmıştır.

Birçok üst ekstremite ve kor kaslarının süspansiyon aletleri ile yapılan egzersiz sonrası kas aktivasyonunda artış olmuştur.

Klinik Çıkarım: Süspansiyon egzersizleri kas aktivasyonunda zemindekilere göre daha başarılı bulunmuştur.Klasik hareketli yüzey egzersizleri zorluğunu artırıcı olurken, TRX ve benzer süspansiyon egzersizleri kas aktivasyonu artışında kullanılabilir.

Referans
Harris S, Ruffin E, Brewer W, Ortiz A. (2017) Muscle activation patterns during suspension training exercises. Int J Sports Phys Ther. 12(1): 42–52.

Özet

Bu çalışmanın amacı süspansiyon egzersizlerinin, benzer egzersizlere göre kas aktivasyonunu artırıp artırmadığını gözlemlemektir.

Süspansiyon Egzersizleri Sırasında Kas Aktivasyon Paternleri Nasıldır?