Temporomandibular Ağrı Bozuklukları ve İlişkili Somatik Tinnituslu Hastalarda Serviko-Mandibular Manuel Terapinin Etkileri Temporomandibular Ağrı Bozuklukları ve İlişkili Somatik Tinnituslu Hastalarda Serviko-Mandibular Manuel Terapinin Etkileri

Temporomandibular Ağrı Bozuklukları ve İlişkili Somatik Tinnituslu Hastalarda Serviko-Mandibular Manuel Terapinin Etkileri

Giriş


Temporomandibular bozukluk (TMD), çiğneme kas ağrısı ve eklemle ilişkili semptomlar (dejeneratif eklem hastalığı ve kapsülit) dahil olmak üzere sayısız semptomu tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. 

Ağrı, TMD'nin en yaygın ve sınırlayıcı özelliğidir, ancak tümü hastaların yaşam kalitesini etkileyen ağız mobilitesinde azalma, baş ağrıları, tutukluk veya yorgunluk da eşlik edebilir. Genel popülasyonun yaklaşık %75'inin yaşamları boyunca bir noktada TMD ile ilişkili semptomlar yaşadığı bildirilmiştir.

TMD'li bireylerin yaşadığı bir diğer yaygın ilişkili semptom kulak çınlamasıdır. Tinnitus veya "kulaklarda çınlama", herhangi bir dış uyarı olmaksızın sesin öznel algılanması olarak tanımlanır. Tinnitus ve TMD en sık olarak yaşamın 50 yaşlarında ortaya çıkar ve kadınlarda erkeklere göre daha sıktır (kadın:erkek oranı 1⁄4 3:2)

Metodoloji


TMD nedeniyle kulak çınlaması olan altmış bir hasta, egzersiz - eğitim ve manuel terapi ve egzersiz-eğitim olacak şekilde 2 gruba randomize edilmiştir. Dahil edilme kriterleri; 18-65 yaş ve TMD tanısı almış ve TMD nedeniyle Tinnitus tanısı olan bireylerdir. Dışlama kriterleri ise Tinnitusun tanısının başka bozukluklardan kaynaklanması, anketleri okuyamama, anlama ve dolduramama veya komutları anlama ve takip edememe, son 12 ay içinde baş/boyun bölgesinden fizyoterapi veya başka tedavi görmüş olması olarak belirlenmiştir.

Tüm hastalara bir ay süreyle kranio-servikal ve temporomandibular eklem (TME) egzersizleri, kendi kendine masaj ve hasta eğitimi olmak üzere altı seans fizyoterapi tedavisi uygulanmıştır. 

Manuel terapi grubuna ayrılan hastalara ayrıca TME ile servikal ve çiğneme kaslarını hedef alan servikomandibular manuel terapi uygulanmıştır. Primer değerlendirme TMD ağrı yoğunluğunu ve kulak çınlaması şiddetini içermiştir. 

Sekonder değerlendirmeler tinnitusla ilişkili handikap (engellilik) (Tinnitus Handicap Inventory [THI]), TMD ile ilişkili engellilik (Kraniyofasiyal Ağrı ve Özürlülük Envanteri [CF-PDI]), kendi kendine değerlendirilen yaşam kalitesi (12 maddelik Kısa Form Sağlık Anketi [SF- 12]), depresif belirtiler (Beck Depresyon Envanteri [BDI-II]), basınç ağrı eşikleri (PPT'ler) ve alt çene hareket açıklığı olarak yapılmıştır. Hastalar başlangıçta ve müdahaleden sonra birinci haftada, üçüncü ayda ve altı ayda kör bir değerlendirici tarafından değerlendirilmiştir. 

Sonuçlar


Gruplar arasındaki ilk değerlendirmede temel özellikler benzerdi. Serviko-mandibular manuel terapi ile egzersiz ve eğitim alan katılımcı hiçbiri herhangi bir yan etki bildirmedi. Ek olarak, hastalar tedavi süresi boyunca egzersiz programına %97'lik bir uyum bildirmiştir.

Primer ağrı (TMD ağrısı – Tinnitus şiddeti), Tinnitus ve TMD ilişkili engellilik, Mandibular hareket açıklığı, Basınç ağrı duyarlılığı olarak ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerde egzersiz – eğitim ve manuel terapi uygulanan grup yalnızca egzersiz – eğitim uygulanan gruba göre daha anlamlı şekilde iyileşme sağlandığı bulunmuştur. Yaşam kalitesi değerlendirmesinde iki grupta herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Katılımcıların cinsiyeti yapılan değerlendirmelerin sonucunu etkilememiştir.  

Klinik çıkarım


TMD ve Tinnituslu bireylerde cinsiyet ayırtmaksızın egzersiz, eğitim ve serviko-mandibular bölgeye manuel terapi şekilde uygulanan tedavi kombinasyonları daha iyi klinik, psikolojik ve fiziksel şekilde sonuçlanır. 


Hazırlayan: FZT. M. FURKAN YAVAŞ
Delgado De La Serna, P., Plaza-Manzano, G., Cleland, J., Fernández-De-Las-Peñas, C., Martín-Casas, P., & Díaz-Arribas, M. J. (2020). Effects of Cervico-mandibular manual therapy in patients with temporomandibular pain disorders and associated somatic tinnitus: a randomized clinical trial. Pain Medicine, 21(3), 613-624.
Nassif, N. J., Al‐Salleeh, F., & Al‐Admawi, M. (2003). The prevalence and treatment needs of symptoms and signs of temporomandibular disorders among young adult males. Journal of oral rehabilitation, 30(9), 944-950.
Nassif, N. J., Al‐Salleeh, F., & Al‐Admawi, M. (2003). The prevalence and treatment needs of symptoms and signs of temporomandibular disorders among young adult males. Journal of oral rehabilitation, 30(9), 944-950.
Baguley, D., McFerran, D., & Hall, D. (2013). Tinnitus. The Lancet, 382(9904), 1600-1607.
Algieri, G. M. A., Leonardi, A., Arangio, P., Vellone, V., Paolo, C. D., & Cascone, P. (2017). Tinnitus in temporomandibular joint disorders: Is it a specific somatosensory tinnitus subtype. Int Tinnitus J, 20(2), 83-7.

Temporomandibular Ağrı Bozuklukları ve İlişkili Somatik Tinnituslu Hastalarda Serviko-Mandibular Manuel Terapinin Etkileri