Nöromüsküler Hastalığı Olan Çocuklarda Torakal Korse Kullanımının Akciğer Fonksiyonları Üzerindeki EtkileriBilimsel çalışmalar ne diyor?

Nöromüsküler hastalıklarda skolyoz ile ilişkili solunum kası zayıflıkları solunum yetmezliğine neden olur.Çalışma, Ocak 1997'den Ocak 2003'e kadar retrospektif olarak yapılmıştır. Vital kapasite (CV), bir saniyedeki maksimum ekspiratuar hacim (FEV1) ve toplam akciğer kapasitesi (TLC) analiz edilmiştir.Çalışmaya katılan çocukların toplam % 72'sinde şiddetli skolyoz vardır (Cobb skoru  >  30 °); % 40'ı Garchois korsesi takmıştır. Korsesi olmayan çocuklar, gözlemlerin % 44'ünde kısıtlayıcı bir sendromla birlikte, tahmin edilen değerin % 65'i kadar bir ortalama vital kapasite göstermiştir. Korseli çocuklar 1 saniyede önemli ölçüde azalmış vital kapasite ve zorlu ekspiratuar hacim göstermiştir. Azalmış vital kapasite, Garchois korsesi olan çocuklarda daha düşük olduğu bulunmuştur. Skolyozun şiddeti ve ölçülen hacimler birbiriyle ilişkili olmadığı gözlenmiştir.

Nöromusküler hastalığı olan çocuklarda omurga desteği önemli solunum yetmezliğine neden olur. Korseler endike olduğunda solunum fonksiyonunun değerlendirilmesi gereklidir. Garchois korsesi, solunum fonksiyonunun daha az bozulmasına neden olabilir.Korse, MNM durumunda zaten sınırlı olan solunum fonksiyonu üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Reçetelendirilmesi gerekirse korse ayarına götüren EFR ile çerçevelenmelidir. Garchois korsesi solunum fonksiyonunda daha iyi tolere ediliyor gibi görünmektedir.

Klinik Çıkarım: Skolyotik aktivite bozukluğundan korse kullanılması istenen çocuklarda mümkün olduğu kadar Garchois Korsesi kullanılmalıdır. Korsesi akciğer kapsitesinde değişiklik oluşturabiliecek türden korseler kullanılcaksa çocuklarda kardiyak egzersizler ve nefes egzersizleri çalışılmalıdır.

Hazırlayan: Fzt. Sefer Ali İnanıcı

Referans
Morillon, S., Thumerelle, C., Cuisset, J. M., Santos, C., Matran, R., & Deschildre, A. (2007, November). Effect of thoracic bracing on lung function in children with neuromuscular disease. In Annales de readaptation et de medecine physique: revue scientifique de la Societe francaise de reeducation fonctionnelle de readaptation et de medecine physique (Vol. 50, No. 8, pp. 645-650).

Daha fazla oku: Ortez Yaklaşımının Serebral Palsili Çocuklarda Karşılaştırılması

Özet

Bu çalışmanın amacı nöromusküler hastalığı olan çocuklarda torakal korse kullanımının çocukların akciğer fonksiyonları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.

Nöromüsküler Hastalığı Olan Çocuklarda Torakal Korse Kullanımının Akciğer Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri