Torasik Outlet Sendromu: Klinik Görünüm

Torasik Outlet Sendromu (TOS) üst ekstremiteyi etkileyen ve tedavisi zor klinik tablolardan biridir. Geniş çerçevede TOS ağrı, parestezi ve güçsüzlük gibi semptomlarla seyreden kol elevasyonu ve/veya baş-boyun hareketleriyle semptomların tetiklendiği bir tablo olarak tanımlanır. Literatürde; bu sendromun insidansı %8 olarak belirtilmiş ve çocuklarda ise görülme sıklığının oldukça düşük olduğu belirtilmiştir.

Bu sendromda ağrının kaynağı olarak subklavian ven, subklavian arter ve brakial pleksusun alt gövdesinin baskıya maruz kalması gösterilmektedir. Bu baskının görülebileceği anatomik alanlar için aşağıdaki şekle bakınız


Torasik Outlet Sendromu (TOS) bir çok başka tanı ile karışabilecek semptomlar gösterir bu nedenle bulguların iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. TOS'un sınıflandırılması için önerilen bir modeli ve farklı tip sorunlarda görülmesi muhtemel bulguları aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz.


Bu bulgular dışında, Torasik Outletin değerlendirilmesinde;

Subjektif Muayene

Postüral Düzgünlük

Palpasyon

Aktif/Pasif Hareketler

Rotator kaf ve Glenohumeral instabilite testleri

Nöroljik Muayene

Periferal Sinir Testleri

Boyun Muayenesi

Provokasyon Testleri

kullanılmaktadır.

Referans
Watson LA et al, Thoracic outlet syndrome part 1: Clinical manifestations, differentiation and treatment pathways,Manual Therapy 14 (2009) 586–595

Daha fazla oku: Torasik Outlet Sendromu:Tanı Testleri

Özet

Bu çalışmada Torasik Outlet Sendromu ile ilgili temel klinik bilgilere yer verilmektedir.

Torasik Outlet Sendromu: Klinik Görünüm