Total Diz Artroplastili Hastalarda Hızlı Diz Ekstansiyonun Kuadriceps Kasına Etkisi Nasıldır? Total Diz Artroplastili Hastalarda Hızlı Diz Ekstansiyonun Kuadriceps Kasına Etkisi Nasıldır?

Total Diz Artroplastili Hastalarda Hızlı Diz Ekstansiyonun Kuadriceps Kasına Etkisi Nasıldır?

Total diz artroplastisini (TDA) takiben oluşan diz ekstansiyon kuvvetinin akut azalması, artrojenik kas inhibisyonu olarak bilinen quadriceps kasının istemli aktivasyonunun azalması nedeniyle oluşur.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
TDA rehabilitasyon önerileri için en son yapılan sistematik inceleme, spesifik bir egzersiz programı protokolü için kanıt bulamamıştır ancak, alt ekstremite progresif kuvvet çalışmasını, egzersiz modellerinden biri olarak önermiştir.

Yeni yapılan çalışmalar, 8 haftalık yüksek hızlı diz ekstansiyon egzersizinin (konsanterik faz <1 sn, eksanterik faz =3sn), yavaş hızlı diz ekstansiyon çalışmasına (konsanterik ve eksanterik faz =3n) göre yürüme mesafesini ve diz ekstansiyon kuvvetini anlamlı derecede artırtığını göstermektedir.

Bir başka çalışmanın amacı TDA’lı hastalarda cerrahi sonrası 4-8. hafta arası 10 maksimum tekrar yük kullanarak hızlı diz ekstansiyonu yapılabilirliğini ve hangi açıyla yapılan hızlı diz ekstansiyonu egzersizi, yavaş diz ekstansiyonu çalışmasına göre daha kuvvetli istemli quadriceps kas aktivasyonu açığa çıkaracağını değerlendirmektir.Çalışmaya 24 hasta (yaş ortalaması 66.5) dahil edilmiştir. Protokolde diz ekstansiyon kuvvetlendirme cihazıyla, opere bacak ile yapılan alıştırma egzersizinden sonra randomizasyon sırasına göre, tek set 5 hızlı ve 5 yavaş dinamik diz ekstansiyonu yaptırılmıştır.

Diz ekstansiyonu sırasında kas aktivasyonu EMG ( v.medialis ve v.lateralis kası üzerinde) kullanılarak ölçülmüştür.

Sonuç olarak hızlı diz ekstansiyonu, yavaş yapılana göre v.lateralis kas aktivasyonunu artırırken, v.medialis’te anlamlı bir artış sağlamamıştır.

Hastalar hızlı diz ekstansiyonunda, yavaşa göre herhangi bir ağrı belirtmemiştir.

Klinik Çıkarım: Santral aktivasyonu artırmayı ve atrojenik kas inhibisyonunu azaltmayı hedeflerken üretilen kas gücünün geliştirilmesine yardımcı olan bu uygulama kullanılabilir. Bu çalışmada uygulanan patlayıcı tipte kontraksiyonlar TDA’lı hastalarda kullanılırsa fonksiyonel kapasite artırılabilir.

Referans
Husted RS, Wilquin L, Jakobsen TL, Holsgaard-Larsen A, Bandholm T. (2017) Rapıd knee-extensıons to ıncrease quadrıceps muscle actıvıty ın patıents wıth total knee arthroplasty: a randomızed cross-over study Int J Sports Phys Ther. 12(1): 105–116.

Özet

Bu çalışmada, total diz artroplastili hastalarda yapılan hızlı diz ekstansiyonunun quadriceps kas aktivitesi üzerine etkisi araştırılmıştır.

Total Diz Artroplastili Hastalarda Hızlı Diz Ekstansiyonun Kuadriceps Kasına Etkisi Nasıldır?