Vestibüler Rehabilitasyon İnme Sonrası Hemiparetik Hastalarda Yürüme Fonksiyonunu Etkiler Mi? Vestibüler Rehabilitasyon İnme Sonrası Hemiparetik Hastalarda Yürüme Fonksiyonunu Etkiler Mi?

Vestibüler Rehabilitasyon İnme Sonrası Hemiparetik Hastalarda Yürüme Fonksiyonunu Etkiler Mi?

Vestibüler Rehabilitasyon, İnme Sonrası Hemiparetik Hastalarda Yürüme  Fonksiyonunu Etkiler Mi?

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmanın amacı vestibular rehabilitasyonun, vestibuloocular refleks ve inme sonrası görülen hemiparezi hastalarının yürüme performansları üzerine etkisini araştırmaktır.

Bu refleks mekanizması özellikle postural kontrolde önemli rol oynamaktadır. Şöyle ki,vestibülo-oküler refleksin (VOR), baş hareketleri sırasında bir hedefe bakmak ve bu sırada da postürü düzenlemek için harekete geçirildiği ileri sürülmektedir.

Bireyler inmelerinin üzerinden en fazla 6 ay geçmiş, desteksiz en az 30 metre yürüyebilen ve bakış stabilizasyon testiyle değerlendirilebilecek şekilde seçilmiştir.Katılımcılar 2 gruba ayrılıp İlk gruba 6 hafta boyunca hergün 60 dakikalik konvansiyonel tedavi uygulanırken diğer gruba 3 hafta boyunca hergün 40 dakika konvansiyonel, 20 dakika vestibular rehabilitasyon ve geri kalan 3 hafta da 60 dakikaka konvansiyonel tedavi uygulanmıştır.Konvansiyonal tedavi eklem hareket açıklığına ve kas kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, yürüme ve merdiven inip-çıkma aktivitelerini içerirken,vestibüler rehabilitasyon vestibüler adaptasyon ve denge egzersizlerini içermiştir.

Vestibüler adaptasyon için bir hedefe sabit bir şekilde bakarken boyun hareketleri ve gözler hedeften ayırmadan hedefle boyunun zıt yönde hareket etmesi istenmiş,denge için ise boyun ve gövdeyi sağa sola, öne-arkaya hareket ettirirken dengelerini bozmamaları istenmiştir.

Sonuç olarak vestibuler rehabilitasyon uygulanan gruptaki bireylerin bakış stabilizasyon olumlu derecede etkilediği ve vestibüler adaptasyonu arttırdığı gözlenmiştir.

Bu bulgulardan hareketle; vestibüler rehabilitasyonun inme sonrası hastalarda VOR fonksiyonunu geliştirebilmek adına uygulanabileceğini önermektedir.

Referans
Tsubasa Mitsutakea,Maiko Sakamotob, Kozo Uetac,Shinichiro Okae and Etsuo Horikawab.Effects of vestibular rehabilitation on gait performance in poststroke patients: a pilot randomized controlled trial

Özet

Bu çalışma,vestibular rehabilitasyonun, vestibuloocular refleks ve inme sonrası görülen hemiparezi hastalarının yürüme performansları üzerine etkisini araştırmaktır.

Vestibüler Rehabilitasyon İnme Sonrası Hemiparetik Hastalarda Yürüme Fonksiyonunu Etkiler Mi?