Depresif Semptomları ve Hafıza Problemi Olan Yaşlılarda Egzersiz ve Bahçe ile İlgili Aktivitelerin Etkileri Nasıldır? Depresif Semptomları ve Hafıza Problemi Olan Yaşlılarda Egzersiz ve Bahçe ile İlgili Aktivitelerin Etkileri Nasıldır?

Depresif Semptomları ve Hafıza Problemi Olan Yaşlılarda Egzersiz ve Bahçe ile İlgili Aktivitelerin Etkileri Nasıldır?

5 Perfect Gardening Activities for Older Adults with Dementia

Depresyon ve hafıza ile ilgili problemler demans için önemli risk faktörlerindendir. Egzersiz yaşlılarda depresif semptomları azaltabilir ve kognitif fonksiyonu geliştirebilir. Ayrıca demansı olan kişilerde bahçe ile ilgili aktivitelerin fiziksel ve mental iyilik üzerine faydaları gösterilmiştir. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma hafıza problemleri ve depresif semptomları olan yaşlılarda fiziksel egzersizin ve bahçe aktivitelerinin beyin ve mental sağlık üzerine etkisi araştırılmasını amaçlamıştır.Çalışmaya 65 yaş ve daha üzerindeki hafıza problem ve depresif semptomları olan 90 kişi dahil edilmiştir. Katılımcılar müdahale grubu (egzersiz grubu ve bahçe işleri grubu) ve kontrol grubu (eğitim grubu) olarak 3 gruba ayrılmıştır.

Egzersiz grubuna 20 haftalık her bir seans 90 dk sürecek şekilde katılımcılara;
Aerobik egzersizler
Kas güçlendirme egzersizleri
Postural denge egzersizleri
Dual task eğitimi verilmiştir.
Ayrıca katılımcılara ev egzersizleri ve yürüyüş ödevi verilmiştir. Bunun yanında kişilere kognitif sağlık , demansla ilişkili risk faktörleri ve egzersizin demans üzerine etkisini anlatan bir eğitim verilmiştir. Katılımcıların kendilerini monitöre edebilmeleri için pedometreden yararlanılmıştır.

Bahçe aktivitleri grubuna 20 haftalık her bir seans 90 dk sürecek şekilde katılımcılara;
Ürün yetiştirme
Ürün Büyütme
Biçme gibi bahçe ile ilgili aktiviteler verilmiştir.
Uzman katılımcılara ürünleri nasıl yetiştireceğine dair eğitim vermiştir.

Eğitim grubuna 6 aylık eğitim periyodu boyunca iki kez 90 dakikalık eğitim almışlar.

Sonuçlarda müdahale grubunda depresif semptomlar azalıp hafıza performansının geliştiği bulunmuş.Egzersiz ve bahçe ile ilgili aktivitelerin altında yatan primer mekanizmanın anlaşılabilirliğinin artması, yaşlanan popülasyonda demans ve depresyonu engellemede ilaçsız müdahalenin önemini daha çok artırabilir.

Referans
Hyuma Makizako, Kota Tsutsumimoto, Takehiko Doi, Ryo Hotta, Sho Nakakubo, Teresa Liu-Ambrose and Hiroyuki Shimada.Effects of exercise and horticultural intervention on the brain and mental health in older adults with depressive symptoms and memory problems: study protocol for a randomized controlled trial

Özet

Bu çalışmada, hafıza problemleri ve depresif semptomları olan yaşlılarda fiziksel egzersizin ve bahçe aktivitelerinin beyin ve mental sağlık üzerine etkisi araştırılmıştır.

Depresif Semptomları ve Hafıza Problemi Olan Yaşlılarda Egzersiz ve Bahçe ile İlgili Aktivitelerin Etkileri Nasıldır?