Kardiyak Rehabilitasyon ve Yoga Kardiyak Rehabilitasyon ve Yoga

Kardiyak Rehabilitasyon ve YogaKoronor arter hastalığı (KAH) bozulmuş kardiyovasküler işleyiş ile ilgilidir. Dünya çapında morbite ve mortalitenin önde gelen nedenlerindendir. Kronik bulaşıcı olmayan hastalıktır. Miyokard enfarktüsü (MI) ve inme gibi kardiyovasküler olaylar, aterosklerozun birincil belirtilerini, ardından ikincil semptomlar olarak anksiyete, depresyon, azalmış aktivite ve düşük yaşam kalitesi (QOL) oluşturur.

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) sol ventrikül sistolik fonksiyonunu ölçer. LVEF, kardiyak mortalitenin güçlü bir belirleyicisidir ve LVEF'İN doğru ölçümü, kardiyovasküler hastalığı olan hastaları yönetmek için çok önemlidir. LVEF değerleri > %50 normaldir, bu <%30 ciddi anormaldir.6,7 düşük LVEF yüzdeleri, KAH hastalarında olumsuz uzun vadeli prognoz ile ilişkilidir.

Akut MI'den sonra, hastalar aterosklerozun sekonder belirtilerinden, yani anksiyete ve depresyondan olumsuz etkilenir ve bu da KAH prognozları üzerinde derin bir etkiye neden olur. MI'den sonraki ilk 2 yıllık takip, tekrarlayan MI'ye yol açan anksiyete ve depresyon gelişme riskinin yüksek olması nedeniyle çok önemli kabul edilir.

Yoga temelli rehabilitasyon düşük etkili, ekipman herhangi bir özel tip talep gerektirmeyen, yan etkileri sınırlı ,uygulaması geleneksel aerobik egzersiz göre daha az yer gerektiren ve bu nedenle, kardiyak rehabilitasyon için kabul edilen hastalarda geleneksel egzersiz için iyi bir alternatif olabilir. Yoga, gevşeme, meditasyon ve farkındalık üzerine daha fazla vurgu yapar, bu da onu yorucu olmaktan ziyade zevkli bir egzersiz deneyimi haline getirir ve uygulamaya uzun süreli bağlılık için hasta popülasyonuna cesaret verici olabilir. 

Yoga Mekanizması

Fiziksel training  fibrinoliz ve miyokard perfüzyonunu geliştirir, bu da miyokard kuvvetinde bir iyileşmenin bir sonucu olarak sistolik fonksiyonun yanı sıra ejeksiyon fraksiyonunu geliştirir. Kronik stres, psikolojik sıkıntı, depresyon ve anksiyete ateroskleroz patogenezinde hayati bir role sahiptir.

Yoga, anksiyete, depresyon, algılanan stres ve olumsuz etkideki iyileşmeyi açıklayan sempatik aktivitede bir azalmaya yol açar. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve entelektüel seviyelerde düzenli iç gözlem ile zihniyet düzeltme yoga uygulaması otonomik düzenleme ile elde edilir. Yoga nöro-endokrin-immünolojik yolakların modülasyonuna yardımcı olur ve hipotalamo-hipofiz-adrenal ekseni etkiler. Yoga fiziksel duruşlar, meditasyon ve nefes egzersizleri ile birlikte, ventriküler dolum basıncında bir azalmaya yol açan sempatik aktiviteyi azaltır.

Önerilen mekanizma miyokard üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olabilir. Parasempatik durumun baskınlığına ek olarak, yoga ayrıca periferik dokular tarafından oksijenin etkili bir şekilde çıkarılmasını da teşvik edebilir. Bir kas gerildiğinde, oksijen tüketimi artar.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?
Katılımcılar rastgele Grup 1-yoga ve grup 2-kontrol olmak üzere iki gruba atanmıştır.Yoga grubu, asanalardan (fiziksel duruşlar), pranayama (solunum teknikleri) ve gevşeme tekniklerinden oluşan 1H denetimli yoga modülünü, 12 hafta boyunca haftada üç kez ve durum için öngörülen standart farmakolojik tedavi ile birlikte almıştır.

Sonuç ölçüleriNeler bulunmuş?
-Yoga pratiğinde hastaların kalp fonksiyonlarında anlamlı bir değişiklik yok. İki grup arasındaki LVEF düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.
-Yoga uygulama grubundaki CDS ve HAM-a puanlarında kontrol ile karşılaştırıldığında önemli azalma görülmüştür.
-Yoga pratiğinde kardiyak hastaların QOL'ünde anlamlı artış gözlemlenmiştir.
-Yoga pratiğinde kardiyak hastaların biyokimyasal sonuçlarında anlamlı bir değişiklik yok.

Klinik Çıkarım: Bir zihin-vücut terapisi olan Yoga, KAH ile ilişkili risk faktörlerinin yönetiminde umut verici bir terapötik ve sağlık tanıtım stratejisi olacaktır. Yoga, psikolojik morbiditeyi azaltarak, stresörlere reaktiviteyi değiştirerek, stresle ilgili başa çıkma mekanizmalarını uyarlayarak, anksiyete ve depresyon semptomlarını en aza indirerek, gerginliği, öfkeyi ve yorgunluğu azaltarak, uyku kalitesini iyileştirerek ve QOL'yi geliştirerek psikolojik refahı arttırır.

Hazırlayan: Berna Kılıç 

Referans: Sharma, K., Pailoor, S., Choudhary, N. R., Bhat, P., & Shrestha, S. (2020). Integrated Yoga Practice in Cardiac Rehabilitation Program: A Randomized Control Trial. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 

Daha fazla oku: Kalp Kapak Cerrahisinde Kardiyak Rehabilitasyon

Özet

Önerilen yoga mekanizması miyokard üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olabilir. Parasempatik durumun baskınlığına ek olarak, yoga ayrıca periferik dokular tarafından oksijenin etkili bir şekilde çıkarılmasını da teşvik edebilir.

Kardiyak Rehabilitasyon ve Yoga