Marka TEST - Skolyozda Schroth 3 Boyutlu Skolyoz Methodu UygulamalarıProduct number: 266
Fiyat: TRY0
Condition: new

Skolyozda Schroth 3 Boyutlu Skolyoz Methodu Uygulamaları

"Skolyozda Schroth 3 Boyutlu Skolyoz Methodu Uygulamaları

 

1.SKOLYOZ NEDİR?

Sağlıklı bir bireyde vertebral kolon sagittal düzlem üzerinde fizyolojik eğriliklere sahipken; vertebralar koronal ve transvers düzlemlerde nötral pozisyonda yer alırlar. Koronal planda aynı çizgi üzerinde dizilmesi gereken vertebral kolonda herhangi bir nedenle bu dizilimin bozulmasına ve bir eğriliğin ortaya çıkmasına “skolyoz” denir. Skolyoz yalnızca koronal plan üzerindeki bozulmalarla sınırlı kalmayıp sagittal ve aksiyel planları da içine alan 3 boyutlu bir deformiteyi oluşturur. Skolyozun eğriliğin şekli, yeri, apeksin konumu, yaşa göre çeşitli sınıflandırmaları vardır. Skolyoz Araştırma Cemiyeti (SRS) belli bir miktar rotasyon ve 10 derecenin üzerinde ölçülen lateral sapmayı idiyopatik skolyoz olarak tanımlamıştır. Eğriliği oluşturan nedenin tam olarak bilinmemesinden dolayı “idiyopatik skolyoz” olarak isimlendirilir ve tüm skolyozların %75-80‟i bu grupta bulunur.

 

2.OLGUYA AİT BİLGİLER

Hastamız 15 yaşında erkek bir hastadır. 6 yıldır yüzme sporu ile ilgilenmektedir. Skolyoz teşhisi 2011 yılında Sivas’ta bir doktor tarafından konmuştur. İlk tanı Cobb açısı 32° olarak ölçülmüş. Tanı konulduktan sonra, 6 ay Milwaukee skolyoz korsesi kullanmış. Korse kullandığı bu süre içerisinde yüzmeye devam edip, herhangi bir egzersiz yapmamıştır.

 

3.MUAYENE/DEĞERLENDİRME

Sübjektif: Hastada herhangi bir ağrı şikayeti bulunmamaktadır. Hastanın kendine bakım,günlük yaşam aktiviteleri, antrenmanları sırasında kendisini engelleyen herhangi bir kısıtlılığı yoktur.

Objektif Test ve Ölçümler: Hastaya Schroth fiziksel değerlendirme protokolü uygulandı.

Cobb:

19.08.2016 28°(servikal) 39°(torakal) 27°(Lumbar)

Skolyometre (Rotasyon):

19.08.2016 (T1) 3l (sol) (T7) 16,5r (sağ) (L2)3,5l (sol)

Skolyoz Bulguları:
Sağ Skapulada depresyon, (scapula alata)
Pelviste sağa lateral şift ; Sol ve sağ iliak krest arasında 1,5 cm fark. (Sağ iliak krest süperiorda).
Torakal konkav taraf kostalarda anterior ve lateral deviasyon. (9. ve 10. kostal kartilajda daha belirgin palpasyon).

 

4.TEDAVİ UYGULAMALARI

Hastamıza ve ailesine ilk görüşmede ve sonraki 3 seansta skolyoz, hastalığın prognozu ve biyomekaniği hakkında bilgilendirme sağlandı. Nefes teknikleri, günlük yaşam tüyoları verilerek günlük yaşam aktiviteleri sırasında (otururken, ders çalışırken, bilgisayar kullanırken) nelere dikkat etmesi gerektiği anlatıldı.

Schroth Terapi seanslarında genel olarak şu yaklaşımlara yer verilmiştir:

  • Konkavite ve konveksite yönlerine uygun nefes alımı,
  • Pozisyonlama, terapiye özel ekipmanların eğriliğe has yerleşimlerinin öğretilmesi
  • 3 boyutlu (asimetrik) skolyoz egzersizleri
  • 3 boyutlu spesifik derotasyon, korreksiyon mobilizasyonları
  • Ev egzersizleri
Milwaukee korse yerine Rigo Sistem Cheneau (RSC) korse kullanılmaya başlanıldı. (Eylül 2016)

Klinikte grup halinde uygulanan egzersizler:

 

 

Evde Uygulama:

 

5. SEANSLARIN UYGULAMA BİÇİMİ

Hastamız şehir dışından kliniğimize başvurduğu için; hastaya temel öğretilerin verilmesi , günlük tüyoların aktarımı ve egzersizlerin öğretimi 3 seans içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ev egzersizleri olarak ayda bir kontroller ile takip edilmiş bu bir aylık süreçler içerisinde kişiden egzersiz çizelgesi oluşturulması istenmiştir. Hastanın aylık olarak rotasyon ölçümleri ve 6 ayda bir cobb açısı ölçümü yapılmıştır.

Tedavinin 5. ayında sömestr kampında günde 4 saat, 6 gün boyunca yoğunlaştırılmış Schroth mobilizasyonları ve 3 boyutlu egzersiz uygulamaları yapılmıştır.

 

6. TEDAVİ SONRASI OBJEKTİF TEST VE ÖLÇÜMLER:

Karşılaştırılmalı Cobb değerleri;

19.08.2016 28°(servikal) 39°(torakal) 27°(Lumbar)
26.1.2017 24° 25° 18°

Karşılaştırılmalı Rotasyon değerleri;

Referans (T1) (T7) (L2)
19.08.2016 (T1) 3l (sol) (T7) 16,5r (sağ) (L2)3,5l (sol)
10.09.2016 1,5l 14r 1l
8.10.2016 1l 12r 0
5.11.2016 0l 12r 1r
3.12.2016 0,5l 12r 0
23.01.2017 0,5l 12r 0
28.01.2017 0,5l 11r 0

 

7. OLGUYA İLİŞKİN GÖRSEL VERİLER

 

 

 

 


 Hazırlayan: Fzt. Merve Bütün & Fzt. Burcu Şenol

Özet

Bu olgu sunumunda, skolyozda Schroth 3 Boyutlu Skolyoz Methodu uygulamalarına yer verilmiştir

Skolyozda Schroth 3 Boyutlu Skolyoz Methodu Uygulamaları