Artrit El Fonksiyon Testi (AHFT) Artrit El Fonksiyon Testi (AHFT)

Artrit El Fonksiyon Testi (AHFT)


Artrit El Fonksiyon Testi (AHFT), artrit ve romatoid artriti olan kişilerde el gücü ve becerisini ölçmek için tasarlanmış 11 maddelik performansa dayalı bir testtir. Bu tür hastalarda öz bakım, iş ve boş vakit aktiviteleri alanlarıyla ilgilenir:


 
Bu test 4 alt ölçeğe ayrılmıştır ve testler bilateral olarak gerçekleştirilir:
  1. Kuvvet
  2. Uygulanan Kuvvet
  3. El Becerisi
  4. Uygulamalı El Becerisi
Catherine Backman ve Hazel Mackie tarafından 1997 yılında geliştirilmiştir ve puanlama formlarının Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden satın alınması gerekmektedir.

Hedef Kitle
Hem araştırma hem de klinik uygulamalarda faydalı olan AHFT, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerde ve el işleviyle ilgili tedavi sonuçlarını ölçmek için kullanılabilir. Özellikle osteoartrit, romatoid artrit ve sistemik skleroza yöneliktir:
Prosedür
Gerekli ekipmanlar: Tansiyon aleti, pinch metre, 9 delikli pegboard, ayakkabı, düğme panosu, 2 çengelli iğne, theraplast, tabak, bıçak ve çatal, bozuk paralar ve bir kutu, tahta tepsi, 12 kutu konserve, sürahi ve bir bardak, 1 litrelik kap, ölçü kabı, kronometre.
Gerekli Eğitim
AHFT, testin amacını, her bir madde için prosedürü ve test kitinin montajını açıklayan bir talimat ve puanlama kılavuzu ile birlikte gelir. Uygulanması zor değildir ve ek eğitim gerektirmez.
Gerekli Süre
Test yaklaşık 20 dakika içinde uygulanabilir.
Yöntem
4 alt ölçek iki taraflı olarak uygulanmalı ve puanlama kağıdına not edilmelidir.
El Becerisi: Her seferinde tek elle, 1 kez, 9 delikli peg tahtasında değerlendirilir.
Kuvvet: Her seferinde tek elle, brüt kavrama gücü (mm Hg), başparmak ve işaret parmağı ile uç sıkıştırma (kg), başparmak - işaret parmağı ve orta parmakla üç noktadan sıkıştırma gücü (kg)
Uygulamalı El Becerisi: İki taraflı değerlendirilir. 4 düğmeyi sabitleme ve çözme, bir ayakkabıyı bağlama bir fiyonk yapma, iki çengelli iğneyi bir beze tutturma ve çıkarma, dört bozuk parayı toplama ve bir kutuya yerleştirme, bir macun parçasını bıçak ve çatalla dört parçaya kesme.
Uygulanan Kuvvet: İki taraflı değerlendirilir. Hasta, hastanın kuvvetine bağlı olarak eklenen veya çıkarılan altı dolu teneke kutuyu bir tepsinin üstüne koyarak kaldırır. Doldurulan teneke kutu sayısına göre puanlanır (0-12). Hasta bir litre suyu kaldırır. Hastanın kuvvetine bağlı olarak su eklenir veya çıkarılır. Elde edilen toplam su miktarı üzerinden puanlanır.
Puanlama
Puanlama, verilen kılavuza göre yapılır. Elde edilen puanlar, belirlenmiş normatif değerlerle karşılaştırılır.
Güvenilirlik
Interrater Güvenilirlik: RA'da sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) 0.89 ile 1.0 arasında değişmektedir. OA'da ise ICC 0.99 ile 1.0 arasında değişmektedir. Bu da güçlü değerlendiriciler arası güvenilirliği göstermektedir.
Geçerlilik
Jebson'ın El Fonksiyon Testi ile: AHFT sağ el için iyi (r=.63), sol el için kötü (r=.08) korelasyon göstermiştir.
Artrit Etki Ölçüm Ölçekleri ile: AHFT, AIMS'deki el becerisi bileşeni ile iyi korelasyon göstermiştir (r=.71).
 
 
Hazırlayan: Fzt. Ece Yüksel
Poole JL. Measures of hand function: Arthritis Hand Function Test (AHFT), Australian Canadian Osteoarthritis Hand Index (AUSCAN), Cochin Hand Function Scale, Functional Index for Hand Osteoarthritis (FIHOA), Grip Ability Test (GAT), Jebsen Hand Function Test (JHFT), and Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Nov;63 Suppl 11:S189-99. doi: 10.1002/acr.20631. PMID: 22588744.
Poole, J.L. (2003), Measures of adult hand function: Arthritis Hand Function Test (AHFT), Grip Ability Test (GAT), Jebsen Test of Hand Function, and The Rheumatoid Hand Functional Disability Scale (The Duruöz Hand Index [DHI]). Arthritis & Rheumatism, 49: S59-S66. doi:10.1002/art.11406
Backman C, Mackie H. Reliability and Validity of the Arthritis Hand Function Test in Adults with Osteoarthritis. The Occupational Therapy Journal of Research, 1997. 17:1,55-66.
Backman C, Mackie M, Harris J. Arthritis Hand Function Test: Development of a Standardized Assessment Tool. The Occupational Therapy Journal of Research, 1991.11:4, 245-256
Duruöz MT, Poiraudeau S, Fermanian J, Menkes C, Amor B, Dougados M, et al. Development and validation of a rheumatoid hand functional disability scale that assesses functional handicap. J Rheumatol 1996; 23: 1167– 72.