Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.fizyodemi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 1/2 Nida Kule Batı Ataşehir / İstanbul adresine kayıtlı Furkan Güneş (Fizyodemi) (Bundan böyle iş bu sözleşmede “Hizmet Veren” olarak anılacaktır).

b) www.fizyodemi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle iş bu sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Hizmet Veren’in’in sahip olduğu internet sitesi www.fizyodemi.com’dan üyenin faydalanma ve hizmet alım şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  www.fizyodemi.com üzerinde Hizmet Veren tarafından ücretlendirilmeyen hiçbir hizmet veya kullanım için üyeye mali bir yükümlülük getirilemez. 

3.2. Üye, www.fizyodemi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Hizmet Veren’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye, Hizmet Veren tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hizmet Veren’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Hizmet Veren!in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.4. Üye www.fizyodemi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5. Üye, www.fizyodemi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6. www.fizyodemi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Hizmet Veren’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Hizmet Veren, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek muhtemel zararlardan dolayı sorumlu değildir. 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hizmet Veren’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hizmet Veren’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Hizmet Veren her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri kaldırma hakkını saklı tutar. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Hizmet Veren’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.fizyodemi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı III. taraf Bilgitech mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Hizmet Veren tarafından www.fizyodemi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi,siteye erişilen tarih ve saat,sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Hizmet Veren ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Hizmet Veren iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Hizmet Veren ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Hizmet Veren iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Hizmet Veren ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Hizmet Veren ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, mail vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Hizmet Veren ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.15. Hizmet Veren, web sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Hizmet Veren web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Hizmet Veren, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.fizyodemi.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Hizmet Veren, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Hizmet Veren’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Hizmet Veren, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda yazılı bildirim ile talebini Hizmet Veren’e iletecektir. 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin fizyodemi@fizyodemi.com adresine yazılı olarak talebini bildirerek üyeliğini iptal etmesi veya Hizmet Veren tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hizmet Veren, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Uyuşmazlıklar 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük.

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Size özel bir deneyim sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.