Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Fizyoterapinin Önemi Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Fizyoterapinin Önemi

Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Egzersizin Önemi

  

Özet

Bu infografinin amacı kanserin önlenmesi ve tedavisinde egzersizin öneminin açıklanmasıdır.