Çenenin Açık Kilitlendiği Vakada Oto-Mobilizasyon Ve Nöromuskuler Kontrol Egzersizleri Çenenin Açık Kilitlendiği Vakada Oto-Mobilizasyon Ve Nöromuskuler Kontrol Egzersizleri

Çenenin Açık Kilitlendiği Vakada Oto-Mobilizasyon Ve Nöromuskuler Kontrol Egzersizleri

"Çenenin Açık Kilitlendiği Vakada Oto-Mobilizasyon Ve Nöromuskuler Kontrol Egzersizleri "

TME kulağımızın hemen önünde bulunan, konuşma, çiğneme gibi ağız hareketlerinde büyük öneme sahip; rahatsızlığında ağrı, kitlenme ve dizabiliteye sebep olabilen bir eklemdir. Eklem açıkken veya kapalıyken kilitlenme durumları ayrı değerlendirilmeli ve tedavi planı farklı olmalıdır.

Açık kilitlenme durumunda TME tedavisi genellikle intra-oral eklem mobilizasyonu ve splintlemedir ancak 22 yaşında erkek bir olguda bu tedavilerin başarısız olması sonucu ekstra-oral eklem oto-mobilizasyonu ve nöromuskular kontrol egzersizlerinin etkinliği değerlendirilmiş. 6 hafta boyunca her gün 3 kere 6 egzersizi (Rocabado’s ‘6*6 egzersiz protokolü) ve oto-mobilizasyon egzersizlerini gerçekleştiren olgunun;

  Kısa dönemde;
 • Yutma güçlüğünde azalma
 • Konuşmanın normalleşmesi
 • Nefes borusunda oluşan oklüzyonun azalması kaydedilmiş.
  Uzun dönemde (tedaviden sonra 14 hafta takip edilmiş);
 • Ağrının tamamen geçmesi
 • Yutmanın tamamen düzelmesi
 • Konuşmanın normalleşmesinin devamlılığı
 • TME bir daha kilitlenmemiş olması gibi olumlu gelişmeler kaydedilmiş.

Oto-mobilizasyon ve Nöromuskular kontrol egzersizlerini yakından inceleyelim.

Tablo 1: Oto-mobilizasyon egzersizleri

Tablo 2: Rocabado’nun egzersiz protokolü

Rocabado’nun egzersiz protokolündeki 6 egzersizin 6 hafta boyunca günde 6 kere ve her egzersizin 6 kere tekrarlanması önerilmektedir. Bu egzersizler TME stresini azaltarak; TME mobilitesini arttırmak, servikal bölge ve üst sırtta postural bozulmaları engellemek ve bölgedeki nöromuskular kontrolü arttırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Lisa T. Hoglund, Brian W. Scott.Automobilization intervention and exercise for temporomandibular joint open lock.Journal of Manual and Manipulative Therapy 2012 Vol. 20 No.4

Özet

Temporo-mandibular eklem problemi olan 22 yaşındaki erkek bir olguda,ekstra-oral eklem oto-mobilizasyonu ve nöromuskular kontrol egzersizlerinin etkinliği değerlendirilmiştir.

Çenenin Açık Kilitlendiği Vakada Oto-Mobilizasyon Ve Nöromuskuler Kontrol Egzersizleri