Düz Bacak Kaldırma Testi

Fizyodemi May 2023


Düz Bacak Kaldırma (SLR) testi nörodinamik bir testtir. Nörodinamik testler, nörolojik dokuların mekanik hareketini ve bunların mekanik stres veya kompresyona duyarlılığını kontrol eder. Bu testler, ilgili anamnez ve azalmış hareket aralığı ile birlikte, bazıları disk yaralanmasının derecesine bakılmaksızın disk herniasyonunun en önemli fiziksel belirtileri olarak kabul edilir. Düz bacak kaldırma testi, genellikle lomber disk herniasyonu olan yer kaplayan bir lezyonun bir sonucu olarak nöral doku tutulumunu dışlamak için kullanılabilen bir nöral gerilim testidir..Alt ekstremitenin en yaygın nörolojik testlerinden biridir.

Teknik:
Düz bacak kaldırma pasif bir testtir. Her bacak ayrı ayrı test edilir ve normal bacak ilk önce test edilir. Düz bacak kaldırma testi yapılırken, hasta başının altında bir yastık olmadan yatar, kalça medial rotasyon, addüksiyon ve diz ekstansiyon pozisyonuna getirilir. Klinisyen, dizi ekstansiyon pozisyonunda tutarken hastanın bacağını posterior ayak bileğinden kavrayarak kaldırır. Klinisyen, hastanın bacağının arkasında veya arkasında ağrı veya gerginlik şikayeti olana kadar kalçada fleksiyon yaparak hastanın bacağını kaldırmaya devam eder.

Yorumlama:
Semptomlar öncelikle sırt ağrısı ise, büyük olasılıkla omuriliğin ön tekasına baskı uygulayan bir disk herniasyonunun sonucudur veya basınca neden olan patoloji daha merkezidir. ‘Sadece sırt ağrısı" olan hastalar daha küçük, daha merkezi prolapsuslara sahiptir.
Ağrı öncelikle bacakta ise, nörolojik dokular üzerinde baskıya neden olan patolojinin daha lateral olması daha olasıdır. 
İki uç arasında baskıya neden olan disk herniasyonları veya patolojinin her iki bölgede de ağrıya neden olma olasılığı daha yüksektir.

Çıkarımlar
Bacakta ve belde 30-70 derece fleksiyon arasında çoğalan nörolojik ağrı, L4-S1 sinir köklerinde lomber disk herniasyonunu düşündürür.
30 dereceden daha az kalça fleksiyonunda ağrı, akut spondiloitezi, gluteal apse, disk çıkıntısı veya ekstrüzyonu, kalçanın tümörü, akut dural inflamasyon, hasta bir hasta veya kalça belirtisini gösterebilir.
70 dereceden fazla kalça fleksiyonunda ağrı, hamstringlerin, gluteus maksimusun veya kalça kapsülünün gerginliğini veya kalça veya sakroiliak eklemlerin patolojisini gösterebilir.

Hassaslaştırma Manevraları
Semptomların ortaya çıkmasından sonra, muayeneyi yapan kişi, hasta artık ağrı veya gerginlik hissetmeyinceye kadar bacağını yavaş ve dikkatli bir şekilde indirebilir. Daha sonra, hastadan çenesini göğsüne getirmesi istenir veya muayene eden kişi hastanın ayağını dorsifleksiyona getirebilir veya her iki hareket aynı anda yapılabilir; ancak ayak dorsifleksiyonu en sık ilk olarak yapılır. Her iki manevra da nörolojik doku için provokatif veya hassaslaştırıcı testler olarak kabul edilir.

Boyun fleksiyonu veya ayak dorsifleksiyonu veya her ikisi ile artan ağrı, omuriliğin dura mater gerilmesini veya omurilikteki bir lezyonu gösterir. (örn. Disk herniasyonu, tümör veya menenjit)

Boyun fleksiyonu ile artmayan ağrı, hamstring bölgesinde (sıkı hamstringler) veya lumbosakral veya sakroiliak eklemde bir lezyonu gösterebilir.

Boyun fleksiyonunun düz bacak kaldırma testine dahil edilmesi Hyndman'ın işareti, Brudzinski's Sign, Linder's Sign veya Soto-Hall testi olarak belgelenmiştir .
Ayak bileği dorsifleksiyonunun düz bacak kaldırma testine dahil edilmesi, Lasegue testi veya Bragard testi olarak belgelenmiştir .
Düz bacak kaldırma testine (ayak bileği dorsifleksiyonu yerine) büyük ayak parmağı ekstansiyonun dahil edilmesi Sicard Testi olarak belgelenmiştir.

Modifikasyonlar
Düz bacak kaldırma testindeki modifikasyonlar, farklı periferik sinirleri daha büyük ölçüde germek için kullanılabilir; bunlar, belirli bir sinire yönelik olan düz bacak kaldırma testleri olarak adlandırılır.
Tablo: Düz bacak kaldırma testi(SLR) ve değişiklikleriKanıt:
1.Boyd ve Villa (2012) yapılan kesitsel bir çalışmada  , SLR testi sırasında sağlıklı, asemptomatik bireylerde uzuvlar arasındaki normal asimetrileri ve çeşitli demografik özelliklerin ilişkisini inceledi. Yazarlar, SLR sırasındaki genel hareket açıklığının cinsiyet, ağırlık, vücut kitle indeksi ve aktivite seviyesi ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır ve bu durum muhtemelen belgelenen yüksek değişkenliğe yansımıştır. Sağlıklı bireylerin genel popülasyonunun% 90'ında düz bacak kaldırma  nörodinamik testi sırasında uzuvlar arası farklılıkların 11 derecenin altına düştüğünden % 95 emin olabiliriz. Ek olarak, uzuvlar arası farklılıklar demografik faktörlerden etkilenmemiştir ve bu nedenle testin yorumlanması için daha değerli bir karşılaştırma olabilir.

2.Rabin vd. SLR testinin hassasiyetini gösterdi.

3.SLR'nin Klinik kullanımının Scaia V, Baxter D ve Cook C (2012) tarafından yapılan sistematik bir incelemesi, lomber disk herniasyonu, lomber radikülopati ve / veya siyatik için düz bacak kaldırma testi sırasında bir ağrı bulgusunun tanısal doğruluğunu araştırdı. Yazarlar, referans standardındaki değişkenliğin tanısal doğruluk bulgularındaki tutarsızlıkları kısmen açıklayabileceği sonucuna varmışlardır. Ayrıca, lomber radikülopatiye özgü olmayan, hamstring gerginliği ile ilişkili ağrı da düz bacak kaldırma testi için yanlış pozitiflere yol açabilir; ve testin hassasiyetini artırabilir.

4.Tanısal Test doğruluk incelemesi (Cochrane Meta analizi) bel ağrısı ve siyatik hastalarında alt lomber disk herniasyonuna bağlı radikülopatiyi tanımlamak için fizik muayene sırasında (tek başına veya kombinasyon halinde) yapılan testlerin performansını değerlendirdi. İnceleme 16 kohort çalışmasını (medyan N = 126, aralık 71 ila 2504) ve üç vaka kontrol çalışmasını (38 ila 100 vaka) içermektedir. Bir birinci basamak popülasyonunda yalnızca bir çalışma yapılmıştır.  Çoğu çalışma Düz Bacak Kaldırma (SLR) testini değerlendirdi. Disk herniasyonunun yüksek prevalansı (% 58 ila% 98) ile karakterize cerrahi popülasyonlarda, SLR, geniş ölçüde değişen özgüllükle (0,10 ila 1,00, havuzlanmış tahmin) yüksek hassasiyet (havuzlanmış tahmin 0,92,% 95 CI: 0,87 ila 0,95) göstermiştir. 0,28,% 95 CI: 0,18 ila 0,40). Görüntülemeyi kullanan çalışmaların sonuçları daha fazla heterojenlik ve daha zayıf duyarlılık gösterdi. Çapraz SLR, tutarlı bir şekilde düşük hassasiyetle (havuzlanmış tahmin 0.28,% 95 CI: 0.22 ila 0.35) yüksek özgüllük (havuzlanmış tahmin 0.90,% 95 CI: 0.85 ila 0.94) göstermiştir. Pozitif test sonuçlarını birleştirmek, fiziksel testlerin özgüllüğünü artırdı, ancak çok az çalışma test kombinasyonları hakkında veri sundu. Meta analizin yazarları, tek başına kullanıldığında, mevcut kanıtların lomber disk herniasyonunu tanımlamak için kullanılan çoğu fiziksel testin zayıf tanısal performansını gösterdiğine karar vermiştir. Bununla birlikte, çoğu bulgu cerrahi popülasyondan kaynaklanmaktadır ve birinci basamak veya seçilmemiş popülasyonlar için geçerli olmayabilir. Testler birleştirildiğinde daha iyi performans elde edilebilir.

Hazırlayan:Berna Kılıç

Referanslar
David J. Magee;Orthopaedic Physical Assessment; Chapter 9-Lumbar Spine;Fifth Edition: Pg 558-564.
Dutton, M. (2008). Orthopaedic: Examination, evaluation, and intervention (2nd ed.). New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Butler DA: Mobilisation of the nervous system, Melbourne,1991,Churchill Livingstone.
Boyd BS, Villa PS. Normal inter-limb differences during the straight leg raise neurodynamic test: a cross sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2012;13:245. doi:10.1186/1471-2474-13-245.
Rabin A, Gerszten PC, Karausky P, et al. The Sensitivity of the Seated Straight-Leg Raise Test Compared With the Supine Straight-Leg Raise Test in Patients Presenting With Magnetic Resonance Imaging Evidence of Lumbar Nerve Root Compression. Arch Phys Med Rehabil. 2007;(88):840-843.
Deville WL, van der Windt DA, Dzaferagic A, et al. The test of Lasegue: systematic review of the accuracy in diagnosing herniated discs. Spine 2000;25:1140-7.
Daniëlle AWM van der Windt,Emmanuel Simons, Ingrid I Riphagen,Carlo Ammendolia, Arianne P Verhagen,Mark Laslett,Walter Devillé,Rick A Deyo,Lex M Bouter,Henrica CW de Vet,Bert Aertgeerts ;Physical examination for lumbar radiculopathy due to disc herniation in patients with low-back pain;Diagnostic Test Accuracy Review;Published Online: 17 FEB 2010;Assessed as up-to-date: 28 OCT 2008fckLRDOI: 10.1002/14651858.CD007431.pub2

Paylaş:

Yorumlar (0)

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

bu içerikleri beğeneceğinizi düşünüyoruz

Campus Online Kariyer Rehberi

Fizyodemi

Daha fazla benzer içerikten haberdar olmak için abone olun

Size özel bir deneyim sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.