Hamilelik Sırasında Egzersiz Yenidoğanda Serebral Olgunlaşmayı Arttırır mı?

Hamilelikte Egzersiz Yapmanın Sağladığı 7 Altın Fayda | Demokrat Gazetesi  Balıkesir

Egzersizin; çocukların akademik başarısından, yaşlılarda Alzheimer hastalığının önlenmesine kadar oldukça geniş bir çerçevede faydalarını görmekteyiz.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmaya 20-35 yaşları arasındaki 18 anne ve bebeği katılmıştır.Aktif gruptaki kadınlardan haftada minimum 3 gün, en az 20 dk, maksimal aerobik kapasitelerinin %55’inde egzersiz yapmaları ve sedanter gruptan da egzersiz yapmamaları istenmiştir. Egzersizin yoğunluğu Borg skalasına göre belirlenmiştir. Her trimester sonunda aktiviteler toplam MET cinsinden kaydedilmiştir.

Yenidoğanların (8-15 gün arası) her bir hemisferindeki belirli loblara elektrotlar takılmış,iki farklı frekansta biri diğerinden daha nadir olacak şekilde sesler verildi ve bebeklerin bu seslere verdikleri tepkiler EEG ile ölçülmüştür.

Bulgularda; anneleri aktif olan bebeklerin EEG’sinde nadir olan seslere ait dalga formunun genliğinin daha düşük olduğu ve topografik gösterimde de daha az bir yayılma oluştuğu gözlemlenmiştir (Şekil 1).Dalganın daha düşük olmasının sebebi; beyindeki sinaptik kesintiler sayesinde olmaktadır. Sinaps sayılarının azalmasıyla daha lokalize beyin tepkileri ve daha etkili nöral yapılanma görülür. Bu da bebeğin olgunlaşmasıyla oluşur.

Çalışmanın önemi nedir?
Çalışmada bebekler doğduktan hemen sonra (8-15 gün) incelendiği için doğum sonrasındaki davranışların etkisi azaltılmıştır. Aynı zamanda egzersizin etkileri ilk defa EEG ile incelenerek objektif veriler elde edilmiştir.

Sonuç: Egzersizle birlikte toplam kan hacminde daha fazla bir artış görülür. Bu sayede bebek daha fazla oksijen, besin ve beyin yapısını geliştiren bazı özel maddeleri alır. Bu çalışma; aktif bebeklerin, sesleri ayırt etme ve işitme hafızası ile ilgili daha olgun bir beyne sahip olduğu ve bu da ilerleyen dönemde dil gelişimini olumlu yönde etkileyebileceğini desteklemektedir.Hamilelik boyunca yapılan egzersiz bebeğin beyin gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir.

Referans
Labonte-Lemoyne E, Curnier D, Ellemberg D. Exercise during pregnancy enhances cerebral maturation in the newborn: A randomized controlled trial. (2017). Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 39:4, 347-354

Özet

Bu çalışmada, hamilelik döneminde yapılan egzersizin bebeğin beyin gelişimine etkisi incelenmiştir.

Hamilelik Sırasında Egzersiz Yenidoğanda Serebral Olgunlaşmayı Arttırır mı?