Kalça Problemlerine Ayırt Edici Yaklaşımlar II Kalça Problemlerine Ayırt Edici Yaklaşımlar II

Kalça Problemlerine Ayırt Edici Yaklaşımlar IIGluteal bölge problemlerinin teşhisini koymak, birçok farklı durumun örtüşen sebepleri nedeniyle kolay değildir. Bu durumlar;

Lomber bölge kaynaklı radikular ağrı,
Siyatik sinir sıkışması,
Obturator/Gemellus kas sendromları,
Priformis sendromu,
Hamstring problemleri,
Quadratus Femoris ve iskiyofemoral sıkışma,
Sakroiliyak eklem disfonksiyonu 

Bugüne kadar kalça ağrısının teşhisi için herhangi bir kılavuz oluşturulamamıştır. Subjektif değerlendirme yöntemleri ve özel testler ağrının kaynağını belirlemede yardımcı olabilir. Kronikleşen semptomlar; biyopsikolojik faktörler ve gözden kaçan temel sorunun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu durum ağrı ve disfonksiyonun nedenini belirlemedeki zorluğa katkıda bulunabilir. 

Gluteal Tendinopati
Gluteal tendinopati derin kalça ağrısı için potansiyel bir sebeptir. Bu durum yakın zamanda, sakroiliyak eklem disfonksiyonu ve lomber bölge kaynaklı patolojiler gibi derin kalça ağrısına neden olabilecek, bir kavram olarak tanıtıldı.

Daha önce bu durum trokanter majör ağrı sendromu olarak bilinen ve trokanter majör bölgesinden başlayan ve uyluğun latereline yayılan bir ağrı olarak tanımlanırdı. Trokanterik ağrı özellikle gluteal tendonlardan kaynaklanır ve ikinci bir neden olarak da bursit düşünülür. Patolojiye dahil olabilecek diğer yapılar kalça eklem kapsülü, gemelli ve obturator kaslardır. Gluteal tendinopatili hastaların yüksek düzeyde anksiyeteye sahip oldukları ve ağrının genellikle bütün bir gün boyunca devam ettiği gösterilmiştir. Bu durumun hastalarda uyku kalitesi, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi üzerine ciddi etkileri vardır. 

40 yaş üzerindeki kadınlarda bu durum daha ciddidir, özellikle diz osteoartrit riski taşıyan kadınların %23’ünde mevcut olduğu bildirilmiştir. Hastaların %73’ünde menopoz veya perimenopoz olduğu ve hormonal değişimler ile tendinopati arasında bir bağlantı olduğu bildirilmiştir. 
Ağır vakalarda psikolojik stres, düşük yaşam kalitesi, obezite ve geniş bel çevresi gibi faktörlerle karşılaşılmıştır. Ayrıca depresyon ve anksiyete şiddetli gluteal tendinopatili hastalarda önemli bir bileşen olarak tanımlanmıştır. 

Gluteal tendinopatinin teşhisinde önemli klinik değerlendirmeler;

Hastanın yaşı, cinsiyeti, BKİ ve öyküsü
Ağrının yeri (Özellikle lateral kalça ağrısı)
Ağrının şiddeti (Çoğunlukla VAS:4/10)
Palpasyon (Trokanter majörün üzerinde hassasiyet)

FADER Testi

Uzun süre oturduktan sonra topallama şeklinde yürüme güçlüğü 
FADIR testi; kalça osteoartriti, labrum yırtığı ve asetebular sıkışma gibi eklem içi patolojileri dışlamak için kullanılır.

Ayırt Edici Durumlar ve Testler

Lomber Bölge 

Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu


Gluteal Tendinopati


Piriformis Sendromu


Özet

Derin kalça bölgesi karmaşık bir anatomiye sahiptir. Bu bölgenin ağrı ve disfonksiyonu ile ilgili semptomlar; sakroiliak eklem disfonksiyonu, gluteal tendinopati, lomber radikülopati, priformis sendromu gibi farklı durumların belirtileri olabilir.

Kalça Problemlerine Ayırt Edici Yaklaşımlar II