Kas İskelet Yaralanmaları Türleri Kas İskelet Yaralanmaları Türleri

Kas İskelet Yaralanmaları Türleri

Kas iskelet yaralanmaları, spor hekimliğindeki tüm travmaların büyük bir bölümünü temsil eder ve tüm kalıcı yaralanmaların% 10 ila% 55'ini oluşturur. Başarısız bir tedavi bir sporcunun sahaya dönüşünü haftalarca hatta aylarca erteleyebileceğinden ve yeniden yaralanma riskini artırabileceğinden gerekli önlemlerle tedavi edilmelidir.

Kas İskelet Yaralanma Türleri
Literatür, klinik önemine rağmen kas yaralanmalarını sınıflandırmaya gelince büyük bir fikir birliği ortaya koymamaktadır. Bununla birlikte, en ayırt edici faktör travma mekanizmasıdır. Bu nedenle, kas yaralanmaları genel olarak travmatik (akut) veya aşırı kullanım (kronik) yaralanmalar olarak sınıflandırılabilir.

Akut yaralanmalar genellikle tek bir travmatik olayın sonucudur ve kasta makro travmaya neden olur. Dinamik ve yüksek çarpışmalı yapıları nedeniyle çoğunlukla rugby, futbol ve basketbol gibi temas sporlarında görülür. Aşırı kullanım, kronik veya egzersize bağlı yaralanmalar daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkar. Kaslardaki tekrarlayan mikro travmadan kaynaklanırlar. Yaralanmanın nedeni ile semptomlar arasında daha az belirgin bir bağlantı olduğundan tanı daha zordur.

Kas Gerilmeleri
Kas veya kas tendonundaki bir gerginlik, ligamentlerdeki sprainlere eşittir. Kas liflerinin aşırı mekanik stres nedeniyle yırtıldığı kasılmaya bağlı bir yaralanmadır. Bu çoğunlukla güçlü bir eksantrik kasılmanın veya kasın aşırı gerilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kaslar büyük olasılıkla ani hızlanma veya yavaşlama sırasında yırtılacaktır. Bu nedenle, sprint, atlama gibi dinamik karakterli temassız sporlar için tipiktir.

Gerilmeler 3 kategoride sınıflandırılır:

1.Derece (Hafif)
Az sayıda kas lifini içerir.
Kuvvette azalma yoktur ve tam aktif ve pasif hareket açıklığı vardır.
Lokalize ağrı
Ağrı ve hassasiyet genellikle ertesi güne ertelenir.

2. Derece (Orta)
Önemli sayıda yırtılmış kas lifini içerir
Akut ve belirgin ağrıya şişlik eşlik eder
Ağrı, kas kasılmasıyla çoğalır
Güç azalır
Hareket ağrı ile sınırlıdır.

3. Derece (Şiddetli)
Kasın tamamen yırtılması / kopması. Bu, ya tendonun kas gövdesinden ayrıldığı ya da kas gövdesinin aslında 2 parça halinde yırtıldığı anlamına gelir.
Şiddetli şişlik ve ağrı ve tam bir işlev kaybı, bu tür strainler için karakteristiktir.
Bu en sık muskulotendinöz bileşkede görülür.


Bir sporcuyu kas strainlerine yatkın hale getiren faktörler:
Yetersiz ısınma
Yetersiz eklem hareket açıklığı
Aşırı kas gerginliği
Yorgunluk /aşırı kullanım /yetersiz toparlanma
Kas imbalansı
Önceki  yaralanmalar
Yanlış teknik/ biyomekanik
Spinal disfonksiyon

Yaygın Görülen Zorlanma Yaralanmaları
Hamsting strainleri
Kuadriseps kas kontüzyonları
Kalf strainleri
Kasık strainleri
Rotatör cuff yırtıkları
Biseps uzun başı rüptürleri
Aşil rüptürü

Kas Kontüzyonu
Kas kontüzyonu genellikle rakip bir oyuncunun doğrudan darbesi veya futbol, ​​ragbi ve hokey gibi çarpışma sporlarında ekipmanla temas sonucu oluşur. Darbe, ilgili kanamayla birlikte lokal kas hasarına neden olur.  Bir çürük veya kontüzyon, kılcal damarların ve bazen venüllerin travma nedeniyle hasar gördüğü ve kanın çevredeki interstisyel dokulara sızmasına, kanamasına veya dışarı çıkmasına izin veren bir doku hematomudur. Bir tür hematom olarak, genellikle künt travma ile başlayan ve fiziksel kompresyon ve yavaşlama kuvvetleri yoluyla hasara neden olan, deriden geçmeyen interstisyel dokulara iç kanamadan kaynaklanan bir çürük oluşur. 

Morarmaya neden olacak kadar travma, çok çeşitli spor dallarında ortaya çıkabilir. Çürükler genellikle ağrıya neden olur, ancak küçük çürükler normalde tek başına tehlikeli değildir. Bazen morluklar ciddi olabilir ve kırıklar ve daha şiddetli iç kanamalar dahil olmak üzere ciddi yaralanmalarla ilişkili olduğunda olduğu gibi hayatı tehdit eden diğer hematom formlarına yol açabilir. Morarma olasılığı ve ciddiyeti, etkilenen dokuların türü ve sağlığı dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

Kas Krampları
Kas krampları ani, istemsiz kas kasılmaları veya aşırı kısalmadır. Kramplar genellikle geçici ve zarar vermezken, hafif ila dayanılmaz ağrıya ve etkilenen kasın paralizi benzeri hareketsizliğine neden olabilirler. Başlangıç ​​genellikle anidir ve birkaç saniye, dakika veya saat içinde kendiliğinden geçer. İskelet kası veya düz kasta kramplar meydana gelebilir.

Seçkin sporcularda bile egzersiz sırasında kas krampları çok yaygındır. En sık kramp oluşturan kaslar baldırlar, uyluklar veayak arkıdır. Bu tür kramplar yorucu fiziksel aktivite ile ilişkilidir ve şiddetli ağrılı olabilir; ancak, hareketsiz/ rahatlamış haldeyken bile meydana gelebilir. İskelet krampları yaşayan kişilerin yaklaşık% 40'ının aşırı kas ağrısına dayanma olasılığı yüksektir ve "kilitli" kas grubunu içeren ekstremitenin tamamını kullanamayabilir. Kasın ağrısız duruma dönmesi yedi gün kadar sürebilir.

Brukner & Kahn'a  göre, merkezi ve periferik sinir sistemi ve iskelet kasının çeşitli seviyelerindeki rahatsızlıklar, kramp mekanizmasında rol oynar ve krampın meydana geldiği çeşitli durumları açıklayabilir. Krampların nedeni ile ilgili diğer popüler teoriler arasında dehidratasyon, düşük potasyum veya düşük sodyum seviyeleri, yetersiz karbonhidrat alımı veya aşırı gergin kaslar yer alır, ancak kanıtların ağırlığı 'sinirsel uyarılabilirlik' hipotezini desteklediği için bu hipotezler gözden düşüyor gibi görünmektedir.

Kas Ağrısı
Egzersiz sonrası kas ağrısı genellikle gecikmiş kas ağrısı (DOMS) olarak adlandırılır. DOMS, yorucu ve alışılmadık egzersiz ve fiziksel aktivite yapan kişilerde yaygındır. Derece 1 kas gerilme yaralanması olarak sınıflandırılır ve lokalize hassasiyet ve ağrı ile karakterizedir. Tipik olarak bir egzersizden sonra 24 ila 72 saat arasında zirveye ulaşır ancak sonunda beş ila yedi gün sonra kaybolur. Acıya, uzun süreli güç kaybı, azalan hareket aralığı ve kandaki yüksek seviyelerde kreatin kinaz eşlik eder.

Egzersiz sırasında hissedilen ağrının, asitler, iyonlar, proteinler ve hormonlar gibi faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu ağrıdan genellikle laktik asidin sorumlu olduğuna inanılıyor olsa da, kanıtlar bunun tek faktör olmadığını göstermektedir.

Onarım Süreci
Altta yatan neden ne olursa olsun, yaralı kaslarda meydana gelen süreçler aynı modeli izleme eğilimindedir. Bununla birlikte, fonksiyonel iyileşme, bir yaralanma türünden diğerine değişir. Onarım sürecinde iki aşama ayırt edilebilir.


Fizyoterapi Tedavisi
Akut Kas Yaralanmaları
Son birkaç yıldır POLICE ilkesi (RICE ilkesinin güncellenmiş bir versiyonu) genellikle ilk 24 ila 48 saat içinde şişlik ve hafifletme ağrısını en aza indirmek için en iyi yöntem olarak kabul edilmiştir. RICE ilkesinin farklı bileşenlerinin her biri, deneysel çalışmalarda etkinliklerini göstermiş olsa da, çok yönlü konseptin kullanımı henüz randomize klinik çalışmalarda kanıtlanmamıştır. Bu yöntemler akut tedaviye odaklanır ve yumuşak doku iyileşmesinin subakut ve kronik aşamaları hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz. Daha yakın zamanda Dubois ve Esculier (2019) yumuşak doku iyileşmesini optimize etmek için iki yeni kısaltma önermiştir:PEACE and LOVE

PEACE and LOVE ilkesi akut yumuşak doku yaralanmalarının yönetimini içerir.Ayrıca hasta eğitiminin ve iyileşmeye yardımcı olacak psikososyal faktörlerin ele alınmasının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca iyileşme için anti inflamatuar ilaç kullanmanın potansiyel zararlı etkilerini de vurgulamaktadır.

Erken Mobilizasyon İçin Kanıtlar
İlk yardımdan sonra tedavi, yaralanmanın ciddiyetine ve boyutuna göre özel olarak yapılmalıdır. Travma sonrası kısa süreli hareketsizlik, aşırı skar dokusu oluşumunu engeller (iyileşmiş kasın hareketliliği ve gücü üzerinde zararlı bir etkiye sahip olacaktır) ve skar dokusunun kasılma kuvvetlerini taşıyacak yeterli gücü kazanmasına izin vererek yeniden yırtılmayı önler. Akut fazdan sonra (ilk birkaç gün) kas atrofisi, gecikmiş güç iyileşmesi ve kas içinde aşırı bağ dokusu oluşumu gibi olumsuz etkilerden kaçınmak için immobilizasyona devam edilmemelidir.

Erken mobilizasyon, akut faz daha fazla komplikasyon olmadan geçtiyse ve iyileşme ilerliyormuş gibi görünüyorsa, birkaç gün sonra zaten başlar. Hareketsizleştirmeye kıyasla mobilizasyon, yaralanan bölgenin artmış damarlanması, kas liflerinin daha iyi rejenerasyonu ve daha paralel yönelim gibi önemli histolojik değişiklikleri uyarır. Kasın orijinal gücünü daha erken kazanması gibi ek bir avantajı da vardır.

Aktif tedavi, izometrik egzersizlerden izotonik egzersizlere kadar kademeli olarak geliştirilmelidir. Ancak bu egzersizler ağrısız yapılabiliyorsa izokinetik eğitim başlatılmalıdır.

Kas yaralanmaları genellikle konservatif tedavi ile iyileştiğinden, cerrahi müdahale sadece çok spesifik endikasyonları olan vakalarda düşünülmelidir:
Geniş intramusküler hematom
Tam kas yırtılması (3.derece strain)
Kas gövdesinin yarısından fazlasının etkilenirse kısmi zorlanma (2.derece)
Kalıcı ağrıya ve sınırlı uzamaya neden olan skar yapışıklıkları (> 4-6 ay)

Kronik Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları
Neredeyse her atletik aktivitede aşırı kullanım spor yaralanmaları akut, ani yaralanmalardan daha fazladır. Aşırı spor yaralanmalarının tedavisi, örneğin çeşitli faktörler nedeniyle zorlaşmaktadır örn sinsi bir başlangıç. Sporcular gerçekten tedavi için geldiklerinde, yaralanmalar iyice yerleşmiştir ve başarıyla yönetilmesi daha zordur.
Yaralanma, kümülatif kuvvetler dokunun bu tür kuvvetlere dayanma kabiliyetini aştığında meydana gelir - ya izole makro travmatik olaylar ya da tekrarlayan mikro travmatik olaylar nedeniyle. Çoğu zaman, belirli biyomekanik veya fizyolojik faktörler bir sporcuyu yaralanmaya yatkın hale getirir.

Bir fizyoterapist, zararlı etkileri tedavi etmek, önlemek ve muhtemelen tersine çevirmek için sporcuya bu koşulları düzeltmede uygun şekilde tanımlamalı ve yardımcı olmalıdır. Her zaman olduğu gibi, korunma her zaman en iyi tedavi yöntemidir, ancak bunun yapılmaması halinde, sonraki en iyi şey uygun ve başarılı rehabilitasyondur.

Klinik Çıkarım
Kas yaralanmalarının tedavisi genellikle iyi sonuçlara sahiptir. Fizyoterapistler, olağan aktivitelere veya yüksek talep gerektiren spor aktivitelerine devam etmeden önce kasın tüm fonksiyonel yönleriyle rehabilite edilmesini sağlamalıdır. İster hamstring yaralanması ister ayak bileği burkulması olsun, yumuşak doku yaralanmalarının yönetimi sadece kısa vadeli hasar kontrolüne odaklanmamalıdır. Klinisyenler ayrıca uzun vadeli sonuçlara odaklanmalı ve sadece kişinin yaralanmasını tedavi etmeye değil, yaralanan kişiyi tedavi etmeye odaklanmalıdır.

Hazırlayan: Fzt. Birgül Dıngırdan

Referanslar
Best TM. Soft-tissue injuries and muscle tears. Clin Sports Med. Jul 1997; 16(3):419 34
Beiner J, Jokl P. Muscle Contusion Injuries: Current Treatment Options. J Am Acad Orthop Surg July 2001; 9:227-237
Universal Hospitals Common muscle and sports injuries Available from: https://www.youtube.com/watch?v=EkdllXH5AME (last accessed 7.6.2019)
Brukner P. Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine. McGraw-Hill Education; 2017.
Garrett WE. Muscle strain injuries. Am J Sports Med. 1996; 24:S2-88

Özet

Bu çalışmanın amacı kas iskelet sistemi yaralanmaları türleri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi vermektir.

Kas İskelet Yaralanmaları Türleri