Korektif (Düzeltici) Egzersizlerin Üst Çapraz Sendromunda Etkinliği Nedir? Korektif (Düzeltici) Egzersizlerin Üst Çapraz Sendromunda Etkinliği Nedir?

Korektif (Düzeltici) Egzersizlerin Üst Çapraz Sendromunda Etkinliği Nedir?

Üst Çapraz Sendromu Nedir?

Günümüzde sosyal medya kullanımının artması ile birlikte bireylerde birçok postüral problem oluşmaktadır.Bunlardan biride üst çapraz sendromudur.Bu sendromda servikal lordozda artış,başın öne doğru yanlış bir paternde durması (anterior tilt),omuzlarda yuvarlaklaşma ile birlikte görülen protraksiyon ve skapular pozisyonda değişiklikler görülür.Başın önde duruşu ile torakal kifozun artması ilişkili olabilir.Boynun derin fleksör kasları boynun postürünün sağlanmasında önemli rol oynarken başın önde duruşu ile birlikte uygun olmayan postür nedeniyle bu kaslar uzar ve güçsüzleşir.Aynı zamanda diğer servikal bölge kaslarında da değişikliklere neden olabilir.Sternokleidomastoideus,üst trapez ve levator skapula kısalır.

Korektif egzersizler fonksiyonun restorasyonunda etkili bir yöntem olabilir.Kuvvet çiftleri arasındaki kas aktivitesini optimize etmek için sadece kas kuvveti değil kuvvet çiftleri arasındaki kas aktivite oranıda düşünülmelidir.Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma, üst çapraz sendromu olan sağlıklı kişilerde korektif egzersizlerinin etkinliğini EMG ile değerlendirmeyi amaçlamıştır.Egzersiz programı germe,kuvvetlendirme ve stabilizasyon egzersizlerinden oluşurken 8 hafta boyunca ve haftada 3 kez uygulanmıştır.Stabilizasyon egzersizleri kranioservikal eklem ve boyun derin fleksör kaslarına uygulanmıştır.Stabilizasyon egzersizleri 2 s tutuşlarla 6 tekrar ile başlarken 10 s tutuşlarla 10 tekrara doğru ilerletilmiştir.


Değerlendirmede üst trapez,alt trapez (LT) ,serratus anterior (SA) ,orta trapez ve sternokleidomastoideus (SCM) kaslarının EMG aktiviteleri incelenmiştir.Sonuçlar: 8 hafta uygulanan korektif egzersiz programı ile birlikte SCM,üst trapez (UT) ,UT/SA, UT/LT aktiviteleri azalırken serratus anterior ve alt trapez kaslarının aktivitesinin arttığı gözlenmiştir.


Klinik Çıkarım: Korektif egzersizler üst çapraz sendromu olan kişilerde kas dengesini restore etmek ve devam ettirmek amacı ile uygun kasları hedef alarak uygulanabilir.

Hazırlayan: Fzt. Birgül Dıngırdan
Referans
Arshadi, R., Ghasemi, G. A., & Samadi, H. (2019). Effects of an 8-week selective corrective exercises program on electromyography activity of scapular and neck muscles in persons with upper crossed syndrome: Randomized controlled trial. Physical Therapy in Sport, 37, 113-119.

Özet

Bu çalışmada korektif egzersizlerin üst çapraz sendromunda etkinliği hakkında bilgiler almaktadır.

Korektif (Düzeltici) Egzersizlerin Üst Çapraz Sendromunda Etkinliği Nedir?